نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴
اهميت پزشكي

در حوزه ي علوم بشري ، پزشكي ،سر آمد همه ي دانش هاست ؛ چرا كه فلسفه ي ساير علوم،

بهره وري انسان از مواهب زندگي است و اين هدف ، جز در پرتو سلامت جسم و جان ، ميسر نيست . از اين رو ، امام باقر (ع) مي فرمايد :

وَ اعلَم اِن‍ََّ‍ه لا ع‍‍ِلمَ كَطَلَبِ السَّلامه َ ، و لا سلامه كَسَلامَهِ القَلبِ.

بدان كه نه هيچ دانشي چون جستن سلامت است و نه هيچ سلامتي چون سلامت دل .

اين سخن ، به روشني نشان مي دهد كه از نگاه اسلام ، طب روان ، ارجمند تر از طب تن ، وطب تن ، ارزشمند تر از ساير علوم است . اين حديث نبوي نيز بدان معنا اشاره دارد كه مي فرمايد :

العِلم ُ عِلمانِ : عِلمُ الأديان ِ و عِلمُ الأَبدانِ .

دانش بردو گونه است :دانش دين ها و دانش بدن ها .

طبابت ، كار خداوند است

قرآن كريم ،از ابراهيم خليل (ع) نقل مي كند كه فرمود:

" وَ إذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِِ "

و چون بيمار شوم ، او ( خداوند) شفايم مي دهد .

اين سخن ، بدين معناست كه طبابت ، كار خداوند متعال است و طبيب واقعي اوست .

خداوند است كه خواص درماني را در داروها نهاد و در نظام آفرينش ، براي هر دردي دارويي آفريد و به انسان ، استعداد شناخت درد ها و داروها و چگونگي درمان آنها را عنايت كرد و بدين سان ، او را مظهر نام هاي "طبيب " و " شافي " خود، قرار داد ، چنان كه پيامبران الهي نيز ( براي درمان بيماري هاي جان )مظهر اين نام هاي مقدس هستند. امام علي (ع) در توصيف پيامبر خدا مي فرمايد:

طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ ، قَدأحكَمَ مَراهِمَهُ ،واحمي مَواسِِِمَهُ ،يَضَعُ ذلِِكَ حَيثُ الحاجَةُ اِليهِ ، مِن قُلوبٍ عُميٍ ، وآذانٍ صُمًّ ، والسِنَةً بُكمٍ .مُتَتَبِّعٌ بِدَوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ ، و مَواطُنَ الحَيرَةِ .

طبيبي بود كه طبابت بر بالين بيماران مي برد، مرهم را درست بر جايي كه بايد مي نهاد و آن جا كه بايسته بود، داغ مي نشاند . او اين همه را بدان جا مي رساند كه نيازمندش بود:دل هاي بي فروغ ،گوش هاي ناشنوا و زبان هاي ناگويا . با درمان خويش ،منزلگاه هاي بي خبري و جايگاه هاي سرگشتگي انسان را مي جست .

بنابراين ، از نگاه اسلام،طبيب و دارو خواه براي روح (جان / روان ) ، و خواه براي تن

( بدن / جسم ) ، تنها نقش يك واسطه را در نظام حكيمانه ي آفرينش ايفا مي كنند و درمان كننده ، فقط خداوند متعال است .

 

 -دانش نامه ي احاديث طبي

هرچند از نظر لغت و متون اسلامي ،"طب " ، شامل درمان بيماري هاي جسم وجان است و درمان كنندگان جسم هم مانند درمان كننده ي جان ،مظهر اسماي حسناي الهي هستند، و افزون براين ،" طب تن" و " طب روان " ، ارتباط بسيار نزديكي باهم دارند ( به گونه اي با تدبير رواني مي توان شماري از بيماري هاي جسماني را علاج كرد وبه عكس ، با درمان جسماني ، پاره اي از بيماري هاي رواني را مي توان درمان نمود)؛ اما طب تن و طب جان ، در نوشتارهاي اسلامي دو شود . بنابراين ،دانش نامه ي احاديث طبي ، تنها احاديثي را در خود جاي داده است كه در آنها بهداشت و يا درمان بيماري هاي جسمي مطرح شده است .موضوع مستقل اند. " طب روان " ، موضوع علم اخلاق است و اصطلاحاً به آن طب اطلاق نميگیرد.

 

-فصل يكم

-كم خوري

 -تشويق به كم خوري

پيامبر خدا(ص) : ساكنان يك خانه ،در اثر كم خوردن غذا، خانه ي شان نوراني مي گردد.

پيامبر خدا(ص) : هركس تسبيح گفتن او و به عظمت ياد كردن او از خداوند ،فراوان شود و خوراك وآشاميدن و خفتنش اندك گردد ،فرشتگان مشتاق او مي شوند.

امام علي(ع) : - در حكمت هاي منسوب به ايشان - : زندگي را براي خوردن مخواه ؛ بلكه خوردن را براي زندگي بخواه .

امام علي(ع) : - در حكمت هاي منسوب به ايشان -: عاقل رابايسته است كه به هنگام شيريني غذا،

تلخي دارو را نيز به ياد داشته باشد .

فايده هاي ظاهري كم خوري

الف – سلامت تن

پيامبر خدا(ص) : مادر همه ي داروها ، كم خوري است .

امام علي(ع) : كم خوري ، مانع بسياري از بيماري هاي جسم مي شود .

امام علي(ع) : خوراك را كم كن تا نا تن درستي ها را كم كني .

امام علي(ع) : هركس خوراكش كم باشد ،دردهايش نيز كم است .

امام علي(ع) : كم خوري ، مايه ي گرامي داشتن بيشتر خويش است وسلامت را بيشتر استمرار

مي بخشد .

امام علي(ع) : هركس در خوردن به كم بسنده كند ،سلامتيش بيشتر مي شود و انديشه اش به سامان مي رسد .

امام علي(ع) : سلامت تن ، از كمي غذا و كمي آب است .

امام رضا(ع) : اگر مردم در خوردن به كم بسنده مي داشتند ،بدن هايشان متعادل بود .

امام رضا(ع) : بدن ، به سان زمين پاك و آماده براي زراعت است كه اگر در آباداني و آبدهي بدان ، مراقبت شود ، به گونه اي كه آب ، نه فراوان تر از نياز بدان برسد تا آن را غرق كند و نه از اندازه كمتر باشد تا آن را به تشنگي گرفتار سازد ،آباداني اش استمرار مي يابد و خرمي اش فزوني

مي گيرد و كشتش بالندگي و بركت مي يابد ؛ اما اگر از آن غفلت شود ، به تباهي مي گرايد و علف هرز در آن مي رويد.

بدن ، چنين حكايتي دارد و تدبير در خوراك ونوشاك ، چنين است . پس سامان و سلامت مي يابد و عافيت در آن ، ريشه مي گستراند.

بنگر كه ... چه چيز با تو و با معده ات سازگار است و تنت با چه چيز نيرو مي گيرد و بدنت چه خوردني و نوشيدني اي را مي گوارد . همان را براي خويش مقرر بدار و خوراك خود گير .

ب –شادابي چهره

پيامبر خدا(ص) : برادرم عيسي ، از شهري گذر كرد كه در آن ، مرد وزني به يكديگر فرياد مي كشيدند . پرسيد : "شما را چه شده است ؟ ".

مرد گفت :اي پيامبر خدا! اين ، زن من است و او را مشكلي نيست . زني درستكار است ؛ اما دوست دارم از او جدا شوم .

گفت : " به هر حال ، به من بگوي كه او را چه مي شود ؟ ".

مرد گفت : بي آن كه كهن سال باشد ، چهره اش بي طراوت است .

گفت : " اي زن ! آيا دوست داري ديگر بار‌، چهره ات پر طراوت شود ؟ " .

زن گفت : آري .

به او گفت : " چون غذا مي خوري ، از سير شدن حذر كن ؛ زيرا اگر غذا بر سينه سنگيني كند و از اندازه افزون شود ، طراوت چهره از ميان مي رود " .

آن زن ، چنان كرد و ديگر بار، چهره اش طراوت يافت .

ج – طول عمر

لقمان : اگر خوراك انسان اندك باشد ، زياد زنده مي ماند .

فايده هاي باطني كم خوري

الف – صفاي انديشه

امام علي(ع): هركس خوراكش كم باشد ، انديشه اش صفا مي يابد .

ب – فروغ دل

پيامبر خدا(ص) :اگر كسي خوراك خود را كم كند ، درونش از نور ،سرشار مي گردد .

ج – رهايي از شيطان

پيامبر خدا0ص) :هركس ، ازاين خرسند مي شود كه خويش را از ابليس برهاند ، بايد گوشت و چربي خود را با كم خوري ، آب كند ؛ چرا كه از كم خوري ، حضور فرشتگان و فراوان انديشيدن در آنچه نزد خداوند است ، حاصل مي آيد .

پيامبر خدا(ص) : با كمي خوراك و نوشاك ، با نفس خويش جهاد كنيد تا فرشتگان بر شما سايه بگسترند و شيطان از شما بگريزد .

د – در آمدن به ملكوت آسمان ها

پيامبر خدا(ص) : پشمينه بپوشيد وميان بر بنديد و به گنجايش نيمه شكم بخوريد تا به ملكوت آسمانها در آييد .

پيامبرخدا(ص) : هركس كه شكمش پر باشد ، به ملكوت آسمان ها و زمين را ه نمي يابد.

ه – تقرب به درگاه خداوند

پيامبر خدا(ص) : كاستن از خوراك ،نزد خداوند، جايگاهي والا دارد.

پيامبر خدا(ص) : دوست داشتني ترين شما نزد خداوند ، كم خوراك ترين و سبك بدن ترين شماست .

امام صادق(ع) : نزديك ترين حالت بنده به خداوند ، هنگامي است كه شكم وي ، سبك باشد.

و – مجموعه اي از منافع كم خوري

پيامبر خدا(ص): هركس خوراكش اندك باشد ، تنش سلامت و دلش صفا مي يابد ؛ و هر كس خوراكش فراوان باشد ، تنش بيمار و دلش سخت مي گردد.

اما علي(ع) : بر شما باد ميانه روي در خوردني ها ؛ چرا كه اين كار ، از اسراف دورتر است ، مايه ي سلامت بيشتر تن مي گردد و در پرستش ،بيشتر ياري مي رساند.

مصباح الشريعه : در حديثي كه به امام صادق منسوب است - : كم خوري ، در ميان هر طايفه اي ، ستوده است ؛زيرا منفعت باطن و ظاهر ، در آن است .

 

 -فصل دوم

 -پرهيز

 -معناي پرهيز

امام كاظم(ع) : پرهيز ، آن نيست كه چيزي را به كلي وابگذاري و هيچ نخوري ؛ بلكه ، پرهيز ، آن است كه از چيزي بخوري ، اما كم بخوري .

امام رضا(ع) : پرهيز از يك چيز، واگذاردن آن نيست . پرهيز از يك چيز ، تنها كم خوردن از آن است.

الفقه المنسوب للامام رضا : از عالم ( امام كاظم ) روايت مي كنم كه فرموده است : " سر آمد پرهيزها ، مدارا با بدن است " .

امام كاظم(ع): هيچ دارويي نيست كه دردي را بر نينگيزد ، و هيچ چيزي براي بدن ، سودمند تر از آن نيست كه جز از آنچه بدان نياز دارد ،دست بشويد.

الدعوات : روايت شده است كه : آنچه را از زيانش آگاهي يافته اي ، مخور و هوسخويش را بر آسايش بدن ، برمگزين .

تشويق به پرهيز

پيامبر خدا(ص): معده ، خانه ي همه ي دردهاست و پرهيز ، ريشه ي همه ي درمان ها .

پيامبر خدا(ص) :پرهيز ، سر آمد درمان ،و معده ، خانه ي درد است . هربدني را به همان كه بدان خو مي گيرد ، عادت دهيد.

امام علي(ع) : معده ، خانه دردهاست و پرهيز ، سرآمد درمان . هر بدني را به همان كه بدان خو

مي گيرد ، عادت دهيد . با پرخوري ، تن درستي اي نخواهد بود.

امام صادق(ع): - خطاب به طبيب هندي - : من برتر از آنچه تو همراه داري ، به همراه دارم ... آنچه را پيامبر خدا(ص) فرموده است ، به كار مي گيرم و مي دانم كه معده ، خانه ي همه ي دردها وپرهيز ، يگانه درمان است . نيز بدن را بر نچه بدان خو مي گيرد ، عادت مي دهم .

امام علي(ع) : هركس برسختي پرهيز صبر نكند ، ناتن درستي اش به درازا مي انجامد .

امام علي(ع) : پرهيز ، مايه ي درستي تن است .

امام علي(ع) :‌تن درستي ، جز با پرهيز ، به دست نمي آيد .

آنچه درباره ي مدت پرهيز بيمار ، روايت شده است

معاني الاخبار – از جعفر بن اسماعيل ، از مردي ، در گفتگو با امام صادق(ع) - : از ايشان پرسيدم : بيمار ، چند روز ، پرهيز داده مي شود :

فرمود :‌"‌يك دبق ".

من نمي دانستم دبق چيست . از همين روي ، در اين باره از ايشان پرسيدم .

فرمود :" ده روز " .

طب الائمة – به نقل از يعقوب بن يزيد ، از يكي از مردانش ف از امام صادق(ع) - :" پرهيز ، يازده دين است و از آن پس ، پرهيزي نيست " .

مؤلف طب الائمة گفته است :"دين " ، يك واژه ي رومي و به معناي " يازده روز"است .

اما صادق : پرهيز ، پس از هفت روز ، براي بيمار ، سودي ندارد.

اظهار نظر

با توجه به ضعف سند حديث اول و دوم ، تنها حديث قابل اعتماد در اين باب ، حديث سوم است . بنابراين ، تعارضي در ميان نخواهد بود . علامه ي مجلسي در ذيل حديث سوم ، چنين مي گويد :

" برخي از پزشكان ، اين حديث را ناظر به صورتي معنا كرده اند كه بيمار ، پس از هفت يا يازده روز ، بهبود مي يابد ؛ اما اين تفسير ،تفسيري دور است .

مي توان اين حديث را به معناي پرهيز سخت ، تفسير كرد و يا آن را ناظر به آب وهوا و مزاج هاي مردمان در مكان و زمان صدور حديث ،دانست ".

 

 -فصل سوم

 -گرسنگي كشيدن

 -تشويق به گرسنگي كشيدن

پيامبر خدا :والا جايگاه ترين شما نزد خداوند آن است كه بيش از همه گرسنگي مي كشد و بيش از همه مي انديشد ؛و منفور ترين شما نزد خداوند متعال ، هر پر خواب پر خور پر آشام است .

پيامبر خدا(ص) : خوشا به حال آنان كه شكم ، تهي مي دارند و گرسنگي مي كشند . آنان كساني اند كه در روز قيامت ، سير مي شوند.

پيامبر خدا(ص) :همدمان گرسنگي در اين سراي ، همدمان سيري در سراي ديگرند و منفور ترين مردم نزد خداوند ، پر خوران آكنده شكم اند.

امام علي(ع) : گرسنگي ، چه نيكو خورشي است .

تنبيه الخواطر : يكي از صحابه روايت كرده كه پيامبر(ص)  كه درود خداوند بر وي و خاندانش باد  فرموده است :" پيوسته كوبه ي در بهشت را بزنيد تا برايتان باز شود ". رواي مي گويد ، گفتم: چگونه پيوسته كوبه ي در بهشت را بزنيم ؟

فرمود :" با گرسنگي وتشنگي " .

فايده هاي جسمي گرسنگي كشيدن

الف – سلامت تن

پيامبر خدا(ص) :روزه بداريد تا تن درست بمانيد .

پيامبر خدا(ص) : خداوند به يكي از پيامبران بني اسرائيل وحي كرد كه :" به طايفهات خبربده هيچ بنده اي ، يك روز براي خوشنودي من روزه نمي گيرد ، مگر آن كه تن او را سالم مي دارم و او را پاداشي بزرگ مي دهم ".

امام علي(ع) : روزه ، يكي از دو طريق سلامت است .

امام علي(ع) : گرسنگي كشيدن ، سودمند ترين درمان است .

امام علي(ع) : گرسنگي وبيماري ، با هم گرد نمي آيند .

ب – خوش مزگي غذا

امام هادي(ع) : شب زنده داري ، خواب را شيرين تر مي كند و گرسنگي ، غذا را خوش مزگي

مي افزايد .

فايده هاي روحي گرسنگي كشيدن

الف – دامن در كشيدن از گناه

امام علي(ع) :‌گرسنگي كشيدن ، چه نيكو ياري اي براي پاك دامني است .

امام علي(ع) : گرسنگي كشيدن ، چه نيكو ياري دهنده اي براي سركشي نفس و شكستن عادت آن است .

امام علي(ع) :- در ديوان منسوب به ايشان - :

خود را گرسنه بدار كه گرسنگي ، از آثار پرهيزگاري است / آن كه زمان درازي را گرسنگي كشد ، سر انجام روزي ( روز قيامت ) سير خواهد شد .

ب – رهايي از شيطان

پيامبر خدا(ص) : شيطان در درون آدمي زاده به سان خون ، جريان مي يابد . گذرگاه هاي او را با گرسنگي ، تنگ كنيد .

ج – تقرب به درگاه خداوند

امام علي(ع) : - در حديث معراج - : پيامبر(ص) در شب معراج ، از پروردگار خود خواست و چنين گفت : پروردگارا ! مرا به كاري راه نماي كه با آن به تو نزديك شوم .

فرمود :" شبت را روز ، و روزت را شب بدار ".

پرسيد : پروردگارا! چگونه توان كرد ؟

فرمود :" خواب خويش را نماز ، و خوراك خود را گرسنگي قرار بده .

اي احمد ! به عزت و جلالم سوگند ، هيچ بنده اي برايم چهار چيز را تضمين نمي كند، مگر اين كه او را به بهشت در مي آورم : زبان فرو بندد و آن را جز بدانچه به وي مربوط است ، نگشايد؛ دل خويش را از وسواس حفظ كند ؛ آگاهي من از او واين را كه او در زير نگاه من است ، پاي بدارد ؛ و نور ديده اش ، در گرسنگي باشد .

اي احمد ! كاش ، شيريني : گرسنگي ، سكوت ، خلوت و آنچه را از آن به ارث برده اند ،‌

چشيده بودي ! ".

فرمود :" حكمت ، حفظ دل ، تقرب به خداوند ، اندوه دائم ، كم هزينگي براي مردم ، حقگويي ، و اهميت ندادن به اين كه در گشايش و آساني مي زيد يا در سختي و دشواري .

اي احمد ! آيا مي داني با كدام حالت و وقت ، بنده به من تقرب مي جويد ؟".

گفت :‌نه ، اي پروردگار !

فرمود : " آن هنگام كه گرسنه يا در حالت سجده باشد ".

د –  رسيدن به علم وحكمت.

پيامبر خدا(ص) : دل ،به هنگام تهي بودن درون ، بار حكم ، بر مي گيرد .

پيامبر خدا(ص): چون همدمان گرسنگي و تفكر را ديديد ، به آنان نزديك شويد ؛ چرا كه حكمت ، آنان را همراهي مي كند .

پيامبر خدا(ص) :خداوند مي فرمايد : : پنج چيز را در پنچ چيز نهادم ؛ اما مردم ، آنها را در پنج چيز ديگر مي جويند و نمي يابند : دانش را در گرسنگي و رنج و تلاش قرار دادم ، در حالي كه مردم آن را در سيري و آسايش مي جويند . در نتيجه آن را نمي يابند " .

عدهالداعي : خداوند متعال به داوود اين گونه وحي فرستاد :" اي داوود ! ... من دانش را در گرسنگي و رنج وتلاش نهاده ام ؛ اما آنان آن را در سيري و آسايش مي جويند و در نتيجه آن را نمي يابند ".

ه- ديدن خداوند با ديده ي دل

پيامبر خدا(ص) : جگر هاي خود را گرسنه وبدن هايتان را برهنه داريد ... ، شايد كه حق را با دل هايتان ببينيد .

عيسي(ع) : جگرهاي خود را گرسنه و تن هايتان را برهنه بداريد ، شايد كه دل هايتان ، خداوند را ببيند .

عيسي(ع) " – خطاب به حواريون - :اي همراهان هميشگي ! شكم هاي خويش را گرسنه ، جگرهاي خود را تشنه و تن هاي خويش را برهنه بداريد ، شايد كه دل هايتان ، خداوند را ببيند .

 

 -فصل چهارم

 -پرخوري

 -نكوهش پر خوري

امام صادق(ع) : پرخوري ، نا خوشايند است .

پيامبر خدا(ص9 : آدمي هيچ ظرفي را بدتر از شكم ، پر نكرده است . آدمي زاده را چند لقمه بسنده

مي كند كه كمرش را راست بدارد. اگر نفس آدمي بر او چيرگي يافت ، يك سوم معده براي خوراك ، يك سوم براي نوشاك و يك سوم براي نفس كشيدن خواهد بود .

پيامبر خدا(ص) : پس از من ،روشي جديد در جامع پديد خواهد آمد : مؤمن به اندازه ي يك معده

مي خورد و كافر به اندازه ي هفت معده .

پيامبر خدا(ص) : مؤمن ، به اندازه ي يك معده مي خورد و كافر ، به اندازه ي هفت معده مي خورد .

مسند ابن حنبل - به نقل از ابوبصره ي غفاري - : چون هجرت كردم ، به حضور پيامبر رسيدم . در آن زمان هنوز اسلام نياورده بودم . او برايم از گوسفندي كوچك اندام – كه هميشه براي خانواده اش از آن مي دوشيد – شير دوشيد .من شير را نوشيدم و چون آن شب را به صبح رساندم، اسلام آوردم .

آن شب خانواده پيامبر گفتند : امشب نيز گرسنه مي خوابيم ، چنان چه ديشب گرسنه خوابيديم !

پيامبر خدا در آن ديگر روز برايم گوسفندي دوشيد . شير آن را خوردم و سيراب شدم .

پيامبر خدا از من پرسيد : " آيا سيراب شدي ؟ "

گفتم ك اي پيامبر خدا ! سيراب شدم . پيش از اين ، هيچ وقت اين اندازه نه سير و نه سيراب شده بودم !

پيامبر فرمود :" كافر، به اندازه ي هفت معده مي خورد ومؤمن ، به اندازه ي يك معده مي خورد".

المستدرك : - به نقل از جعده - : از پيامبر خدا – چون مردي بسيار سير را ديد و با دست به شكم وي اشاره كرد – شنيدم كه فرمود : " اگر اين غذايي كه خورده در غير اين شكم قرار داشت براي وي بهتر بود " .

امام علي(ع) : پرخوري ، نشانه ي شكم بندگي است و شكم بندگي ، بدترين عيب هاست .

امام علي(ع) : - در حديث معراج - : خداوند متعال فرمود : " ... اي احمد ! دنيا و همدمانش را منفور بدار و آخرت و همدمانش را دوست بدار " .

گفت :‌پروردگارا ! همدمان دنيا چه كساني ، و همدمان آخرت ، چه كساني اند ؟

فرمود :‌" همدمان دنيا كساني اند كه خوردن ، خنديدن ، خفتن و خشم آوردنشان ، بسيار است".

نكوهش خوردن غذاهاي رنگارنگ

پيامبر خدا(ص) : كساني از امت من ، پديد خواهندآمد كه در آسايش ، زاده مي شوند و در آن ، تغذيه مي گردند، همت آنان ، گونه هاي خوراك و نوشاك است .و يكديگر را به زبان

مي ستايند . آنان ، بدهاي امت من هستند.

پيامبر خدا(ص) : مرداني از امت من خواهند بود كه غذاهاي رنگارنگ مي خورند ،نوشيدني هاي رنگارنگ مي نوشند ، جامعه هاي رنگارنگ مي پوشند و در سخن گفتن ، پر چانگي مي كنند . اينان ، بد هاي امت من هستند.

پيامبر خدا(ص) : بد ترين كسان امت من ، آناني هستند كه در رفاه ، زاده شده ودر آن ، تغذيه گرديده اند. آنان ، غذاهاي رنگارنگ مي خورند ، لباس رنگارنگ مي پوشند ، بر

مركب هاي گونه گون سوار مي شوند ودر سخن گفتن نيز پر چانگي مي كنند.

امام علي(ع) :غذا هاي رنگارنگ ، شكم را بزرگ و سرين را سست مي كند.

زيان هاي ظاهري پر خوري

الف-انواع ناتن درستي ها

امام علي(ع) :هر كس در دل خود ، درخت علاقه به انواع غذا ها را بكارد ، ميوه ي گونه هاي

ناتن درستي را مي چيند .

امام علي(ع) : اعتاد به سيري ، انواع درد ها را به همراه مي آورد .

امام علي(ع) : اند ك اند كساني كه به فراواني ، غذاي افزون بر نياز خورده باشند و

ناتن درستي ها همدمشان نشده باشد.

امام علي(ع) : سيري ، بيماري را افزون مي سازد .

امام علي(ع) : از اعتياد به سيري حذر كن ؛ چرا كه ناتن درستي ها را تحريك مي كند و

بيماري ها را بر مي انگيزد.

امام علي(ع) : اندك اند كساني كه غذا بسيار خورده با شند و بيمار نشده باشند .

امام علي(ع) : چه بسا خوردني كه مانع خوردن ها مي شود.

امام علي(ع) : هر بيماري اي از پر خوري است ، مگر تب، كه ناگاه به بدن در مي آيد .

ب- كاهش تن درستي

امام علي(ع) : هركس خوردنش بسيار شود ، تن درستي اش كاهش مي يابد و هزينه اش بر وي سنگين مي گردد .

امام علي(ع) : با پر خوري ، تن درستي اي نخواهد بود .

امام علي(ع) : تن درستي و پر خوري ، با هم گرد نمي آيند .

امام صادق(ع) : تباهي تن ، در فراواني خوراك است ؛ تباهي كشت ، در ارتكاب گناه ؛ و تباهي شناخت ،‌در واگذاردن صلوات بر برترين مردمان ،‌يعني پيامبر خدا

گند بويي

امام علي(ع) : بسيار خوردن ، گند بويي مي آورد .

زيان ها ي باطني پر خوري

الف – تباهي پاك دامني

پيامبر خدا(ص) : دل ترسو ، شكم سيري ناپذير و شهوت جنسي شديد ، چه بد همدستاني بر

ضد دين هستند.

امام علي(ع) : پر خوري ،يار مناسبي براي گناهان است .

امام علي(ع) :‌پر خوري ، پاك دامني را تباه مي كند .

اما علي(ع) :‌پرخوري ، سرمستي مي آورد و پاك دامني را تباه مي سازد .

امام علي(ع): پرخوري ، بدهمدمي براي پاك دامني است .

امام باقر(ع) : شكم ، چون پر شود ،‌سركشي مي آورد .

ب – تباهي نفس

پيامبر خدا(ص) : دل ها را با فراواني خوراك و نوشاك نميرانيد ؛ زيرا دل به سان كشت ، اگر آب زيادي بدان رسانده شود ، مي ميرد .

پيامبر خدا(ص) : از زيادي غذا بپرهيزيد ؛ چرا كه نشان قساوت بر دل مي نهد ، بدن را در فرمابري از خدا كند مي كند و اراده ها را از شنيدن اندرز ناشنوا مي سازد .

پيامبر خدا(ص) : هركس به پر خوردن و پر نوشيدن خو بگيرد ، سنگ دل مي شود.

امام علي(ع) : فراواني خواب و خوراك ، نفس را تباه مي كند و زيان مي آورد.

ج – پوشيده ماندن تيز هوشي

امام علي(ع) : هركس سيري اش افزون شود ،شكم سيري ،او را سنگين مي سازد و هر كس شكم سيري ، او را سنگين سازد ، ميان او و تيز هوشي ، پرده مي افتد .

امام علي(ع) : پرخوري ، با تيز هوشي سازگار نيست .

امام علي(ع) : پرخوري ، حجاب تيز هوشي مي شود.

امام علي(ع) :‌پرخوري و تيز هوشي ، با هم گرد نمي آيند .

د – ظلمت دل

پيامبر خدا(ص) : شكم ، سير مداريد ، كه نور معرفت در دل هايتان خاموش مي شود.

امام علي(ع) : - در حكمت هاي منسوب به ايشان - : فراواني خوراك ، دل را مي ميراند ، چنان كه فراواني آب ، كشت را مي ميراند

امام علي(ع) : اگر شكم حتي از مباح پر شود ،‌دل از يافتن راه درست ، كور مي گردد.

ه – آشفتگي خواب ها

امام علي(ع) : از پر خوري بپرهيز ؛ زيرا هركس همدم آن شود ، ناتن درستي هايش افزون مي گردد و خواب هايش آشفته مي شود.

و – كمي عبادت

امام علي : پر خوري و انجام دادن كارهاي واجب ، در بر هم ، گرد نمي آيند .

امام علي(ع) : با وجود سه چيز ، در سه چيز ديگر ، طمع مبند ؛ با پرخوري در

شب زنده داري، با خفتن همه ي شب در نورانيت سيما ، و با همراهي با فاسقان در ايمن بودن از دنيا .

المحاسن – به نقل از حفص بن غياث ، از امام صادق – : " ابليس براي يحيي بن زكريا چهره آشكار ساخت و ناگاه يحيي ديد كه از هر چيزي بر او آويزه هايي است . از او پرسيد : اي ابليس ! اين آويزه ها چيست ؟

گفت : اينها ،هوس هايي است كه آدمي زاده را بدانها گرفتار ساخته ام .

پرسيد : آيا از اينها چيزي هم براي من هست ؟

گفت : شايد روزي سير شده باشي و در نتيجه ، اين سيري ، تو را از نماز و ياد خدا ، سنگين كرده باشد .

يحيي گفت :‌با خدا، عهد مي بندم كه هرگز شكم خويش را از خوراك ، پر نكنم .

ابليس هم گفت : با خدا وند ، عهد مي بندم كه هرگز مسلماني را اندرز ندهم ! " .

امام صاق(ع) سپس فرمود :‌" اي حفص ! جعفرو خاندان جعفر را با خدا اين عهد است كه هرگز براي دنيا كار نكنند ".

عيسي :‌اي زادگان اسرائيل ! فراوان مخوريد ؛ زيرا هركس زياد بخورد، فراوان نيز مي خوابد و هركس فراوان بخوابد ،‌نماز اندك مي گزارد و هركس نماز اندك بگزارد ، از غافلان شمرده مي شود.

حلية الاوليا ء – به نقل از وهيب بن ورد - :به ما خبر رسيده كه ابليس ناپاك ،براي يحيي بن زكزيا آشكار شد و به او گفت :‌مي خواهم تورا اندرزي بدم .

يحيي گفت :‌" دروغ مي گويي . تو خير مرا نمي خواهي ؛ اما به هر روي ، درباره ي

آدمي زاده به به من بگو ".

گفت :‌آنان نزد ما سه دسته اند :

دسته اي از آنان در برابر ما سخت ترين هستند.آهنگ يكي از آنان مي كنيمك و انتظار

مي كشيم تا او را بفريبيم و بر او توان يابيم .سپس به استغفار و توبه مي شتابد و همه ي چيزهايي را كه اوبه چنگ آورده ايم ،‌بر ما تباه مي سازد .ديگر بار ،به سراغ او مي رويم و اونيز ديگربار به سراغ آمرزش خواهي مي رود .نه از او نوميد مي شويم ونه كار خود را با او بر مي آوريم و از همين روي ،‌در رنجيم .

دسته ي ديگر ، در دستان ما ، گردكي را مي مانند كه در دست كودكان است . آنان را

بدان جا كه مي خواهيم ، مي افكنيم و آنان خود ، براي ما عهده دار خويش شده اند.

اما دسته ي ديگر ، همانند تو معصوم اند و ما هيچ خواسته اي درباره ي آنان توان نمي يابيم .

يحيي به او گفت : " بدين سان ، آيا درباره ي من به چيزي توانايي يافته اي ؟‌".

گفت : نه ، مگر يك بار : تو غذايي پيش روي نهاده بودي تا آن را بخوري . من پيوسته آن را نزد تو دوست داشتني ساختم ، تابيش از آنچه مي خواستي ، از آن خوردي . آن شب ، خفتي و بر خلاف هر شب ،‌براي نماز بر نخواستي .

يحيي به او گفت : " قطعاٌ از اين پس ، تا زنده ام ، هيچ گاه شكم از غذايي ، سير نمي كنم ".

ابليس هم گفت : قطعاٌ پس از تو ، هيچ گاه آدمي زاده ي ديگري را اندرز نمي دهم .

ز – دوري از خداوند

پيامبر خدا(ص) : گرسنگي ، نور حكمت است و سيري مايه ي دوري از خداوند .

پيامبر خدا(ص) : در پيشگاه خداوند ،‌هيچ چيز منفور تر از شكمي كه پر باشد ، نيست .

پيامبر خدا(ص) : منفور ترين شما در پيشگاه خداوند متعال ، هر پر خواب پر خور پر نوش است .

پيامبر خدا(ص) : خداوند آن را كه فراتر از سيري مي خورد ،‌آن را كه طاعت پروردگار خويش وا مي گذارد ،‌آن را كه سنت پيامبر وا مي نهد ، آن را كه به پيمان خويش پشت پا مي زند، آن را كه خاندان پيامبر را دشمن مي دارد و آن را كه همسايگان خويش را مي آزارد ، دشمن

مي دارد.

پيامبر خدا(ص) : يك بار جبرئيل ، در ساعت و روزي كه پيش تر در آن نمي آمد ، نزد من آمد.

به او گفتم : اي جبرئيل ! در ساعت و روزي نزد من آمده اي كه پيش تر نمي آمدي !مرا ترساندي!

گفت :‌" اي محمد ! درحالي كه خداوند ، همه ي گناهان پيشين و پسين تو را آمرزيده است ، چه چيزي تو را مي ترساند ؟". آن گاه گفت ‌:‌" پروردگارت تو را به چه چيز بر انگيخته است؟" . باز گفت :‌"‌پروردگارت تورا از پرستش بتان ،‌نوشيدن مي ، ناسزا گويي ، در گيري با مردمان ،‌و از چيزي ديگر كه به دنيا و آخرت مربوط شود ، باز مي دارد. پروردگارت به تو مي گويد :‌اي محمد ! هيچ چيز را به اندازه ي شكم پر ، منفور نداشتهام .

امام باقر(ع) : نزد خداوند ، هيچ چيز ي منفور تر از شكم پر نيست .

امام صادق(ع) : دور ترين مردمان از خداوند ، كسي است كه شكمش پر باشد .

امام صادق(ع) : خداوند پرخوري را دشمن مي دارد.

امام صادق(ع) : شكم با خوردن ،‌سركش مي شود . نزديك ترين حالت بنده به خداوند هنگامي است كه شكمش سبك باشد و دور ترين حالت بنده از خداوند نيز آن هنگام است كه شكمش پر باشد .

ح –گرسنگي در روز قيامت

پيامبر خدا(ص) : آن كه در دنيا از همه سير تر است ، در روز قيامت از همه بيشتر گرسنگي

مي كشد .

الكافي : پيامبر خدا(ص) فرمود ‌: " آن كه در دنيا بيشتر از ديگران پر خوري آروغ مي زند، در آخرت " – يا فرمود " در روز قيامت "- : از همه بيشتر گرسنگي مي كشد ".

امام علي(ع) :‌ابو جحيفه ، در حالي كه آروغ مي زد ، نزد پيامبر آمد . پيامبر فرمود :‌" جلوي آروغ خود را بگير . سير ترين مردم در دنيا ، گرسنه ترينشان در روز قيامت هستند " .

ابوجحيفه ، از آن پس تا هنگامي كه به ديدار پروردگار شتافت ، هيچ گاه شكم خويش را پر نكرد .

الامالي – به نقل از عطيه بن عامر جهني - :‌از سلمان فارسي ، در حالي كه او را به غذا خوردن واداشته بودند ، شنيدم كه گفت :‌ مرا بس است ! از پيامبر خدا شنيدم كه مي فرمود :‌ "سير ترين مردم در دنيا ، گرسنه ترين آنان در آخرت هستند . اي سلمان ! دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است ".

امام صادق(ع) : پيامبر خدا(ص) ، صداي آروغ مردي را شنيد . فرمود :‌" اي بنده ي خدا ! آروغت را كوتاه كن ؛ زيرا كساني كه در روز قيامت ،‌بيشترين گرسنگي را مي كشند ، آناني هستند كه در دنيا سير ترين مردم بوده اند " .

مجموعه اي از زيان هاي پرخوري

پيامبر خدا(ص) :از شكم سيري حذر كنيد ؛ چرا كه مايه ي : تباهي تن ، به بار آمدن بيماري و سستي در عبادت است .

اما علي(ع) : از شكم سيري حذر كنيد ؛ چرا كه؛ مايه ي : قساوت دل ، سستي در نماز و تباهي تن است .

امام علي(ع) : - در حكمت هاي منسوب به ايشان - : هر كه سير شود ، در همان دم ، سه كيفر

( مجازات ) مي بيند : بر قلب او پرده افكنده مي شود ، بر چشمش خواب آلودگي مي افتد و بر بدنش سستي چيره مي گردد .

لقمان - خطاب به پسرش - : پسرم ! اگر معده پر شود ، انديشه خواب مي رود ، حكمت لال

مي شود واندام ها از عبادت فرو مي نشينند .

مصباح الشريعه – در حديثي كه به امام صادق منسوب است - : بسيار خفتن ، از نوشيدن بسيار ، و بسيار نوشيدن ، از سيري فراوان ، زاده مي شود و اين دو ، انسان را نسبت به فرمانبرداري از خدا سنگين مي كنند و دل را سخت تر از آن مي كنند كه تفكر وخضوع داشته باشد .

مصباح الشريعه – در حديثي كه به امام صادق منسوب است - : براي دل مؤمن ، هيچ چيز ي زيانبار تر از پرخوري نيست و آن ، دو چيز را پديد مي آورد :‌سنگ دلي و برانگيختن شوت .

زيان هاي خوردن پس از سيري

پيامبر خدا : خوردن پس از سيري پيسي مي آورد .

الدعوات : روايت شده كه وارد ساختن غذا به معده ، در حالي كه در آن غذايي ديگر وجود دارد ، درد بي درمان است .

 

 -فصل پنجم

 -آدا ب غذا خوردن

 -شستن دست ها پيش وپس از غذا

پيامبر خدا : شستن دست ها پيش و پس از غذا ، شفايي براي تن و مايه ي بركت در

روزي است .

پيامبر خدا(ص) :‌شستن دست ها پيش از غذا ، فقر را دور مي كند و شستن دست ها پس از غذا ، اندوه را مي راند و چشم را سلامت مي دهد .

الأمالي – به نقل از هشام بن سالم ، از امام صادق ، از پدرانش- : پيامبر خدا فرمود :

" هركس از اين خرسند مي شود كه خير وبركت خانه اش بسيار باشد ، در هنگام آورده شدن غذا وضو بسازد ؛ و هركس پيش و پس از غذا وضو بسازد ، در گشايش روزي بزيد و از هر بلايي در تن خويش ، بركنار باشد ".

هشام بن سالم گفت : امام صادق به من فرمود : " اي هشام بن سالم ! مقصود از وضو در اين جا ، شستن دست ها پيش و پس از غذاست " .

پيامبر خدا(ص): هركس كه بخوابد و بر دستانش بوي گوشت مانده باشد ، جز خويش را نكوهش نكند.

پيامبر خدا(ص) : اگر كسي از شما در حالي خوابيد كه در دستانش بوي گوشت بود و آن را نشست و آن گاه عارضه اي بر وي رسيد ، مباد جز خويش را نكوهش كند .

پيامبر خدا(ص) : هرگاه كسي از شما غذايي مي خورد ، چربي گوشت را از دستان خويش بشويد .

پيامبر خدا(ص) : هرگاه كسي از شما غذايي مي خورد ، چربي گوشت را از دست خود بشويد تا كساني را كه با آنان برخورد مي كند ، نيازارد .

كنز العمال – به نقل از ابن عباس : - روزي ، پيامبر(ص) نماز مي گزارد . در آن هنگام ، از مردي بوي گوشت حس كرد . چون نماز را به پايان برد، به او فرمود : " چرا بوي گوشت را از خود نشسته اي؟".

دعائم الاسلام : پيامبر خدا به شستن دستان پس از غذا امر كرد و فرمود : " شيطان ، اين چربي باقي مانده را بو مي كشد " .

پيامبر خدا(ص) : چربي غذا را از دستان كودكان خود بشوييد ؛ چرا كه شيطان ، اين چربي باقيمانده را بو مي كشد و كودك در خواب از او مي ترسد و دو فرشته ي كاتب اعمال نيز آزار مي بينند .

امام علي(ع) : شستن دست ها پيش و پس از غذا ، موجب فزون شدن عمر است وسبب زدودن چربي از جامه هاست و ديده را نيز جلا مي دهد .

امام علي(ع) : بركت غذا : وضو ساختن ( شستن دست ها ) پيش و پس از آن است . شيطان ، بسيار علاقمند به چربي گوشت است . هرگاه كسي از شما به بستر مي رود ، بايد كه بوي چربي گوشت را از دستان خويش بشويد .

امام صادق(ع) : دست هايتان را پيش و پس از غذا بشوييد ؛ چرا كه فقر را مي برد و بر عمر مي افزايد.

الكافي – به نقل از سليمان جعفري - : امام كاظم(ع) فرمود :‌" شايد سفره اي بگسترند و در اين ميان ، يكي بخواهد دست خود را بشويد . مناسب است ميزبان جهت آسودگي خاطر ميهمانان بگويد :‌هركس دستانش تميز است ، اشكال ندارد بدون شستن دستان ، غذا بخورد " .

گذاردن سبزي در سفره

پيامبر خدا(ص) : سفره هايتان را به سبزي آذين كنيد ؛ زيرا آن ، همراه با گفتن بسم الله ، شيطان را مي راند .

امام صادق(ع) : هر چيز را زيوري است و زيور سفره ،‌سبزي است .

الكافي – به نقل از حنان - : با امام صادق(ع) بر سفره اي نشسته بودم . ايشان دست به سوي سبزي دراز كرد ، در حالي كه من به دليل بيماري اي كه داشتم ، از آن پرهيز نمودم .

امام به من رو كرد و فرمود :‌" اي حنان ! مگر نمي داني نزد امير المؤمنان هيچ طبقي آورده نمي شد ، مگر اين كه سبزي هم داشت ؟

گفتم : فدايت شوم ! چرا ؟

فرمود :‌" زيرا دل هاي مؤمنان ، سبز است و به همانند خويش ، ميل دارد " .

الكافي – به نقل از موفق مديني ، از پدرش - : روزي ، امام كاظم(ع) در پي من فرستاد و مرا براي غذا خوردن نزد خود نگه داشت . چون سفره آوردند ، در آن سبزي نبود . امام دست بداشت و سپس به غلام فرمود : " مگر نمي داني كه من از سفره اي كه در آن سبزي نباشد، نمي خورم ؟ برايم سيزي بياور " .

آن غلام رفت و سيزي آوردو بر سر سفره نهاد . پس ، امام دست به سفره گشود و خورد.

در آوردن كفش ها

پيامبر خدا(ص) : به هنگام غذا ، كفش هايتان را در آوريد ؛ چرا كه اين ، رفتاري زيباست .

پيامبر خدا(ص) :‌چون غذا نهاده مي شود ، كفش هاي خويش را در آوريد ؛ زيرا اين كار ، موجب آسايش بيشتر پاهايتان است .

پيامبر خدا(ص) : چون غذاي كسي را نزد وي آوردند و كفش به پا داشت ،كفش را از پاي در آورد ؛ چرا كه اين كار ، موجب آسايش بيشتر پاهاست و آن ، از سنت پيامبر است .

بر زبان آوردن نام خدا

پيامبر خدا(ص) : هر غذايي كه بر آن نام خدا برده نشود ، درد است و هيچ بركتي در آن نيست .

امام علي(ع) در سفارش هاي خود به كميل - : به گاه غذا خوردن ؛از آن كسي نام ببر كه با وجود نام او ، ديگر هيچ دردي زيان نمي رساند و نامش ، شفاي همه ي بيماري ها و

نا تن درستي هاست .

امام علي(ع)  خطاب به فرزند خويش امام حسن - : فرزندم ! هيچ لقمه ي سرد و گرمي را مخور و هيچ جرعه ي كم و زيادي را منوش ، مگر آن كه پيش از خوردن و نوشيدن بگويي:

" خداوندا ! من در خوردن و نوشيدن خويش ، سلامت از درد و رنج آن و توان يابي با آن براي :‌انجام دادن طاعت ، ياد آوردن و سپاس گزاري تو ، تا زماني كه اين خورده و نوشيده را در بدنم باقي مي گذاري ، مي خواهم و نيز مي خواهم كه با نيرويي كه از اين به من

مي دهي ، مرا به پرستش خويش بر انگيزي و نيكو پرهيز كردن از نافرماني ات را به من الهام فرمايي "‌.

اگر اين كار را كردي ، از درد و رنج و از گزندهاي احتمالي آن ، در امان مي ماني .

امام صادق(ع) : امير مؤمنان فرمود :‌"‌براي كسي كه بر غذاي خود نام خدا ببرد ،ضمانت

مي كنم كه از آن غذا ، به هيچ درد و رنجي گرفتار نمي شود " .

ابن كوا – كه اين را شنيد – پرسيد : اي اميرمؤمنان ! من ديروز غذايي خوردم و نام خدا را نيز به گاه خوردن آن بردم ؛ اما آن مرا آزار داد !

فرمود :‌" اي نادان ! شايد كه چند گونه غذا خورده اي ، وبر برخي گونه ها نام خدا برده و بر برخي ديگر نام خدا نبرده اي " .

امام صادق(ع) به نقل از پدرانش- :امير مؤمنان فرمود :‌" هيچ گاه به بدگواري ،مبتلا نشده ام"

پرسيدند :‌چرا ؟

فرمود : " زيرا هيچ لقمه اي به سوي دهان نبرده ام ، مگر اين كه نام خدا را بر آن ،ياد

كرده ام ".

المحاسن – به نقل از مسمع بن عبدالملك - : به امام صادق(ع) گفتم : من گاه ، احساس بدگواري مي كنم .

فرمود :‌"آيا نام خدا مي بري ؟ ".

گفتم :بسم الله هم گفته ام !

فرمود :‌"شايد غذاهاي گوناگون مي خوري ؟ ".

گفتم :‌آري .

فرمود :‌" براي هرگونه ، بسم الله مي گويي ؟ ".

گفتم : نه .

فرمود :‌" از همين جاست كه به بدگواري ، گرفتار مي شوي " .

الكافي – به نقل از مسمع - : نزد امام صادق ، از اين كه پس از خوردن غذا از آن آزار

مي بينم ، اظهار ناراحتي كردم .

فرمود ‌:‌"‌بسم الله نمي گويي ؟‌"

گفتم :‌بسم الله هم مي گويم ؛ اما غذا مرا آزار مي دهد !

فرمود :‌"‌آيا هنگامي كه با سخن گفتن ، رشته ي آن بسم الله پيشين را مي گسلي و سپس ديگر بار به غذا ادامه مي دهي ، دوباره نام خدا را مي بري ؟‌".

گفتم : نه .

فرمود :‌"‌از همين جاست كه غذا به تو زيان مي رساند . زنهار كه اگر به گاه ادامه دادن به غذا ،ديگر بار نام خدا را مي بردي ، غذا تو را زيان نمي رساند "‌.

امام علي(ع) :‌هركس كه مي خواهدغذايي او را آزار ندهد ، تا گرسنه نشده ،چيزي نخورد و

آن گاه هم خواست بخورد ، بگويد :‌"‌بسم الله و بالله ".

خوردن با دست راست

مسند ابن حنبل – به نقل از عايشه – : پيامبر خدا دست راست را به خوردن و بر آوردن نيازهاي ديگر خويش اختصاص داده و دست چپ را به زدودن آلودگي از مقعد و آنچه در آن ناحيه است ، واگذارده بود .

المعجم الكبير – به نقل از عمر بن ابي سلمه - : به روزگار كودكي خويش ،در دامن پيامبر خدا بودم و دستانم در سيني غذا مي لغزيد . پيامبر خدا(ص) به من فرمود : " اي نوباوه ! بسم اللله بگو ، با دست راست بخور و از آنچه پيش خودت هست ، بخور ".

از آن پس ، شيوه ي خوردن من همواره همين بود .

آغاز كردن غذا با نمك و به پايان بردن آن با نمك يا سركه

پيامبر خدا(ص) : هركس غذاي خود را با نمك آغاز كند و با نمك به پايان ببرد ، از هفتاد و دو درد- كه جذام وبرص ( پيسي ) از آن جمله اند – در امان مي ماند .

امام علي(ع) : غذاي خود را با نمك آغاز كنيد . اگر مردم آنچه را در نمك هست مي دانستند ،‌آن را بر ترياق تجربه شده بر مي گزيدند .

هركس غذاي خود را با نمك آغاز كند ، هفتاد درد و نيز ديگر دردهايي كه فقط خداوند از آنها آگاه است ، از او مي رود .

امام باقر : خداوند به موسي بن عمران وحي كرد كه : " به طايفه ات بفرماي كه غذاي خود را با نمك آغاز كنند و با نمك به پايان ببرند ، و گرنه جز خويش را نكوهش نكنند " .

امام صادق(ع) : بني اسرائيل غذا را با سركه آغاز مي كردند و با آن نيز به پايان مي بردند ؛ ولي ما با نمك آغاز مي كنيم و با سركه به پايان مي بريم .

امام كاظم(ع) : سفره اي كه در آن نمك نباشد ، بي بركت است . آغاز كردن غذا با نمك ، براي تن درستي ، بهتر است .

خوردن غذا به هنگام گرسنگي و اشتها

پيامبر خدا(ص) : خوردن بدون گرسنگي و خوابيدن بدون بيداري كشيدن و احساس نياز به خواب ، نزد خداوند ، گناهي سهمگين است .

پيامبر خدا(ص) : سه چيز ،‌ موجب خشم خداوند متعال است : خوردن بدون احساس گرسنگي ، خفتن بدون بيداري كشيدن و احساس نياز به خواب ، و خنديدن بدون شگفتي .

امام علي(ع) :‌هركس مي خواهد هيج غذايي به او زيان نرساند ، تنها هنگامي غذا بخورد كه گرسنه شده و معده ي او از خوراك پيشين ، پاك شده باشد .

امام صادق(ع) در سفارش هايي به عنوان بصري - : تو را به نه چيز سفارش مي كنم و اين سفارش، سفارش من به همه ي كساني است كه جوياي راهي به سوي خداوند متعال هستند ، و از خداوند مي خواهم كه تو ر ا در به كار بستن اين سفارش ها توفيق دهد . سه تا از اين توصيه ها در تربيت نفس است ...

اما آنها كه در تربيت نفس است : از اين حذر كن كه آنچه را اشتها نداري ، بخوري ، چرا كه اين كار ، كودني و نا بخردي مي آورد . جز به گاه گرسنگي مخور ، و چون خواستي بخوري ، حلال بخور و نام خدا را بر زبان بياور .

عيسي – در اندرزهايش - : اي زادگان اسرائيل ! مخوريد ، تا آن هنگام كه گرسنه شويد . چون گرسنه شديد ، بخوريد ، ولي سير نخوريد ؛ چرا كه اگر سير شويد ، گردن هايتان ستبر مي شود ، پهلوهايتان چاق مي گردد و پروردگارتان را از ياد مي بريد .

آغاز كردن با سبك ترين غذا

امام رضا(ع) : غذاي خود را با سبك ترين غذايي كه بدنت را به اندازه ي عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعاليت ها و زمانه ات تغذيه مي كند ، آغاز كن .

خوردن غذاي گرم ، پيش از سرد شدن

پيامبر خدا(ص) : گرمي غذا ، بركت دارد .

المحاسن – به نقل از مرازم - : امام صادق براي ما غذايي گرم فرستاد و فرمود : " پيش از آن كه سرد شود ،بخوريد ؛ چرا كه اين ، خوش تر است " .

برداشتن لقمه هاي كوچك و جويدن كامل غذا

پيامبر خدا(ص) در بيان آداب غذا خوردن - :‌اما آداب آن ، كوچك كردن لقمه و جويدن كامل است .

امام حسن(ع) : درباره ي سفره ، دوازده نكته است و بر هر مسلماني لازم است كه آنها را بداند .از آنها ، چهار چيز ، واجب ، چهار چيز مستحب ، و چهار چيز ، جزو آداب است . اما آنچه از آداب است ، عبارت است از : خوردن از آنچه پيش خود تواست ؛ كوچك كردن لقمه؛ خوب جويدن ؛ و كمتر نگريستن به چهره ي مردم .

دست كشيدن از غذا پيش از سيري

پيامبر خدا :(ص) زماني بخور كه ميل به خوردن داري و در حالي خوردن را واگذار كه هنوز اشتهايت هست.

امام علي(ع) : هركس مي خواهد هيچ غذايي به او زيان نرساند ، تنها هنگامي غذا بخورد كه گرسنه شده و معده ي او از خوراك پيشين ، پاك شده باشد . پس چون خواست بخورد ، نام خدارا بر زبان آورد ،خوب غذا را بجود و در حالي از غذا خوردن دست بكشد كه هنوز ميل به خوردن دارد و به آن ، احساس نياز مي كند .

امام علي(ع) در سفارش به كميل بن زياد - :اي كميل ! مبادا خوراكي ، معده ات را سنگين كند. در آن ، جايي براي آب و جايي براي هوا وا گذار و هنگامي كه هنوز ميل به خوردن داري ، از غذا خوردن دست بكش ، كه اگر چنين كني ، غذا را گوارا خواهي يافت ؛ چرا كه تن درستي ، از كم خوردن و كم آشاميدن است .

امام رضا : هركس غذاي افزون از اندازه بخورد ، اين غذا او را سودي نمي رساند ، و هركس به اندازه (‌نه بيشتر و نه كمتر‌) بردارد ،‌اين غذا او را تغذيه مي كند و سود مي رساند. آب نيز چنين است . روش پسنديده براي تو ، آن است كه از هريك از انواع غذا ، درفصل ويژه ي آن ، بهره بگيري .

در حالي كه هنوز مقداري ميل داري ،از غذا دست بكش ؛ چرا كه اين كار ، به خواست خداوند ، براي بدن سلامت آور تر ، براي عقل ذكاوت بخش تر ، و براي خود انسان مايه ي سبكي افزون تر است .

دست كشيدن بر چهره و دعا كردن پس از شستن دست ها

پيامبر خدا : چون پس از غذا خوردن ، دست خويش را شستي ،پيش از اينكه آن را با دستمال، خشك كني ،‌بر صورت و چشمانت نيز دست بكش و بگو :

" خداوندا ! من از تو آراستگي و دوستي مسئلت دارم و از دشمني و كينه ورزي ، به تو پناه مي جويم "‌.

مكارم الخلاق : پيامبر خدا : چون پس از غذا ، شستن دست را به پايان مي برد ، با

باقي مانده ي آب كه بر دستانش بود ، بر صورت خويش دست مي كشيد و سپس مي گفت :

" ستايش ، خدايي را كه ما را راه نمود و خوردني و نوشيدني داد و به ما هر نعمت نيكويي عنايت كرد " .

الكافي – به نقل از مفضل - : بر امام صادق(ع) وارد شدم و نزد او از چشم درد ، اظهار ناراحتي كردم . به من فرمود :‌" آيا نكته اي تازه مي خواهي ؟ " .

سپس به من فرمود :‌" چون پس از غذا خوردن ،دست خويش را شستي ، بر ابروهايت دست بكش و سه بار بگو :‌" سپاس ،‌خداوند نيكوكار زيبا كردار بهره رسان فضيلت بخش را " .

من اين كار را انجام دادم و از آن پس ، چشمانم درد نگرفت . سپاس ، خداوند جهانيان راست.

امام صادق(ع) : دست كشيدن بر چهره پس از وضو ،‌كنجدك ( كك مك ) را از ميان مي برد و روزي را افزون مي كند .

امام صادق(ع) :‌چون پس از غذا دستانت را شستي ، با باقي مانده ي آب ، دستي بر چشمان خود بكش ؛چراكه مايه ي ايمني از چشم درد است .

كشف الغمة – به نقل از جميل بن دراج - : نزد امام صادق(ع) بودم . بكير بن اعين ، در حالي كه چشم درد داشت ، وارد شد . امام به او گفت : "انسان زيرك هم چشم درد مي كشد ؟‌" .

كسي پرسيد :‌چه كند ؟

فرمود :‌" هنگامي كه چربي را از دستان خود شست ، دستي بر چشمانش بكشد " .

من اين كار را انجام دادم و چشم درد نديدم .

به پشت دراز كشيدن پس از غذا

امام صادق(ع) : دراز كشيدن پس از غذا ، بدن را چاق مي كند ، غذا را هضم مي نمايد و درد را از درون انسان بيرون مي كشد .

امام رضا(ع) : هرگاه چيزي خوردي ، به پشت دراز بكش و پاي چپ بگذار .

المحاسن – به نقل از احمد بن محمد ابي نصر، از راوي ديگر - :‌امام رضا را ديدم كه چون غذا مي خورد ، به پشت دراز مي كشيد وپاي راست خود را روي پاي چپ مي انداخت .

پرهيز از زياده روي

پيامبر خدا(ص) :‌يكي از انواع زياده روي ، اين است كه هر آنچه را دوست داري ، بخوري .

امام علي(ع)  در پاسخ اين پرسش كه :‌‌‌" آيا در قرآن ، همه ي دانش ها بجز دانش طب

هست ؟ " - : زنهار ! در قرآن ، آيه اي هست كه همه ي طب را يكجا در خود گرد آورده است :‌*بخوريد وبياشاميد ؛ ولي زياده روي نكنيد *.

 -پرهيز از دميدن در غذا

امام علي(ع) :‌درباره ي آنچه پيامبر نهي فرموده است - : از اين نهي كرده كه در غذا يا نوشيدني بدمند .

امام علي(ع) :‌نبايد كسي بر محل سجده خود و نه در غذاي خود و نه در آنچه مي نوشد ،‌بدمد .

پرهيز از خوردن با دست چپ

صحيح مسلم – به نقل از جابر بن عبدالله سلمي – :‌پيامبر خدا ، از اين كه كسي با دست چپ چيزي بخورد ، نهي فرمود .

پيامبر خدا :‌خوردن با دست چپ ، از نافرهيختگي است .

الكافي – به نقل از سماعه – در گفتگو با امام صادق - :‌از ايشان درباره ي اين كه كسي با دست چپ بخورد يا بياشامد ، پرسيدم .

فرمود :‌"‌مباد كسي با دست چپ بخورد يا بياشامد و يا با آن چيزي را بر دارد".

پيامبر خدا(ص) : هركس با دست چپ بخورد ،شيطان نيز همراه با او مي خورد و هر كس با دست چپ بنوشد ، شيطان نيز همراه با او مي نوشد .

پيامبر خدا(ص) :‌با دست چپ نخوريد ؛ چرا كه شيطان با دست چپ مي خورد .

پرهيز از خوردن پس از سيري

پيامبر خدا(ص) – خطاب به علي (ع ) - :‌اي علي ! چهار چيز ، هدر مي رود : خوردن پس از سيري ، افروختن چراغ در شب مهتابي ، كاشتن در شوره زار و نيكي كردن به كسي كه شايسته ي آن نيست .

امام صادق(ع) :چهار چيز ، هدر مي رود :‌بذر در شوره زار ، چراغ در شب مهتابي ، خوردن پس از سيري و نيكي به كسي كه شايسته ي آن نيست .

امام صادق(ع) : در سه چيز ، ناخشنودي خداوند است :‌خفتن بدون بيداري كشيدن و احساس نياز به خواب كردن ، خنديدن بدون شگفتي و خوردن پس از سيري .

پرهيز از خوردن غذاي داغ

پيامبر خدا(ص) : از غذاي داغ حذر كنيد ؛چرا كه بركت را از ميان مي برد ، و بر شما باد غذاي سرد ؛ چرا كه گواراتر و پر بركت تر است .

پيامبر خدا(ص) :‌غذايتان را سرد كنيد تا در آن به شما بركت داده شود .

پيامبر خدا(ص) : عذاي داغ را سرد كنيد ؛ چرا كه غذاي داغ ، بي بركت است .

پيامبر خدا(ص) :‌غذايتان را سرد كنيد ، زيرا آن پر بركت تر است .

شعب الايمان – به نقل از صهيب - :‌پيامبر خدا از خوردن غذاي داغ ، تا هنگامي كه داغي آن فرو نشيند ، نهي فرمود .

امام علي(ع) :‌ غذاي داغ را بگذاريد تا سرد شود ؛ چرا كه نزد پيامبر خدا غذايي داغ آوردند و ايشان فرمود :‌"‌آن را بگذاريد تا سرد شود . چنين نيست كه خداوند آتش را خوراكمان كرده باشد و نيز بركت ، در غذاي سرد است .

امام صادق(ع) : براي پيامبر غذايي بسيار داغ آوردند . فرمود :‌‌" چنين نيست كه خداوند ،آتش را خوراكمان كرده باشد . آن را در جايي بگذاريد تا سرد شود و جوشش آن ، آرام بگيرد ؛ چرا كه غذاي داغ ، بركت ندارد و شيطان را در آن بهره اي است " .

المحاسن – به نقل از عائذ بن حبيب - : نزد امام صادق بوديم . برايمان تريدي آوردند .

دستان خود رابه سوي آن دراز كرديم و ديديم كه داغ است . در اين هنگام ،امام صادق فرمود :‌"‌ ما از خوردن آتش ، نهي شده ايم . دست بداريد ؛ چرا كه بركت در سرد شدن آن است " .

پرهيز از خفتن ،‌بلافاصله پس از خوردن غذا

پيامبر خدا :‌غذايتان را با ياد خدا و نماز ، ذوب (هضم ) كنيد و بر آن مخوابيد ، كه دل هايتان سخت مي شود .

رهنمون هاي اسلام درباره ي خوردن

رعايت دستورهاي بهداشتي در خوردن وآشاميدن ، يكي از مهم ترين عوامل سلامت ، شادابي و طول عمر است . اگر مردم بدانند كه چه بايد بخورند ، چه اندازه بخورند و چگونه بخورند و نيز دانسته ي خود رابه كار ببندند ، بي ترديد ، بيشتر بيماري ها از جامعه ي بشري رخت بر خواهد بست و انسان ها لذت و طراوت زندگي را خواهند چشيد .

نخستين نكته براي رعايت دستورهاي بهداشتي درباره ي خوردن ، توجه به اين حقيقت است كه در نظلم آفرينش ،‌"‌خوردن " ، ابزاري براي زندگي است ، نه آن كه زندگي ، ابزاري براي خوردن ؛ چنان كه در حكمتي منسوب به امام علي آمده است :‌

زندگي را براي خوردن مخواه ؛‌ بلكه خوردن را براي زندگي بخواه .

بسياري از مردم – اگر نگوييم بيشتر آنان – سلامت ،‌شادابي و زندگي خود را فداي شكم خود مي كنند . از اين رو ، هيچ گاه به فكر اين نيستند كه چه بخورند ؛‌چگونه بخورند و چه اندازه بخورند . پس ،‌هرچه رامزه ي بهتري دارد ،‌به هر اندازه كه ميل دارند و به هرشكلي كه پيش بيايد ، مصرف مي كنند و بدين سان ، گرفتار انواع بيماري ها مي شوند ، چنان كه امام علي مي فرمايد :

هركس در دل خود ، درخت علاقه به انواع غذاها را بكارد ، ميوه ي گونه هاي ناتن درستي را مي چيند .

رهنمود هاي اسلام در اين زمينه ، فوق العاده مهم و ارزشمند و با در نظر گرفتن عصر صدور آنها ، معجزه ي علمي پيشوايان دين ،‌محسوب مي شوند . در اين باره ، توجه به دونكته ، داراي اهميت است :

1- رهنمودهاي اسلام درباره ي خوردن ، تنها سلامت جسم را تضمين نمي كنند ؛ بلكه

تضمين كننده ي سلامت هم جسم و هم جان انسان هستند .

2- از آن جا كه عقل وعلم ،‌بر همه ي راز هاي آفرينش احاطه ندارند ،‌چه بسا حكمت برخي از رهنمودهاي اسلام براي دانش امروز ،مجهول باشد ؛ ولي بي ترديد ،‌اين ، به معناي بي دليل بودن آن رهنمود ها نيست ، چنان كه فلسفه ي شماري از احكام اسلام ، در گذشته مجهول بود و امروزه علم به راز آنها پي برده است .

و اينك ، اشاره اي كوتاه به آن رهنمود ها :

يك . مهم ترين رهنمود

نخستين و مهم ترين رهنمود اسلام درباره ي مواد غذايي مورد مصرف ، اين است كه حلال باشد ، بدين معنا كه :

اولا ً :آنچه انسان مصرف مي كند ، بايد از راه مشروع ، تهيه شده باشد . غذايي كه از راه نامشروع و تجاوز به حقوق ديگران تهيه گردد ، هرچند ممكن است براي سلامت جسم ،‌ضرر نداشته باشد ؛ اما بي ترديد براي سلامت روان ،‌زيانبار است .

ثانياً : غذاي انسان بايد از " طيبات ( آنچه پاك است )‌" تهيه شده باشد . براساس اين رهنمود،‌انسان نبايد غذاهايي را كه طبع توده ي مردم ، از آن نفرت دارد ، يا اسلام ، خوردن آن را ممنوع دانسته مصرف كند ، هر چند كه تجاوز به حقوق ديگران نباشد .

ثالثاً‌: غذا براي كسي كه مصرف كننده است ، نبايد زيانبار باشد . توضيح ، اين كه : ممكن است غذايي ، براي يك نفر مفيدباشد ؛ اما براي ديگري ، به دليل آن كه بينار است ،زيانبار باشد .

رابعاً‌:‌غذا براي جان و يا جامعه نبايد مفسده داشته باشد .توضيح ، اين كه : ممكن است غذايي حلال باشد و براي جسم هم زيانبار نباشد ، ليكن چگونگي مصرف آن ، براي جان و يا جامعه مفسده داشته باشد (‌مانند : غذا خوردن در ظروف طلا و نقره ، يا غذا خوردن از سفره اي كه مشروبات الكلي در آن قرار دارد )‌. خوردن اينگونه غذاها نيز در اسلام ، ممنوع شناخته شده است .

دو . دو وعده غذا خوردن در شبانه روز

در روايات اسلامي ، براي تداوم سلامت و شادابي انسان ، خوردن دو وعده غذا در صبح وشام ، توصيه شده است . اهل بهشت نيز كه در دارالاسلام ، جاويد هستند ، در همين دووعده ، غذا مي خورند :‌*و در بهشت ، هر صبح وشام ، روزي آنان آماده است *.

سه . توصيه به كم خوري

پيشوايان دين ، ضمن تأكيد بركم خوري ، منافع فراواني براي آن ذكر كرده اند ؛مانند: تداوم سلامت بدن ، صفاي انديشه ، نورانيت دل ، رهايي از دام شيطان ، بهره گيري از ملكوت هستي ، نزديكي به خداوند متعال و استفاده ي بهتر از عبادت پروردگار .

چهار . خطر پر خوري

بر عكس ، پرخوري ،‌از منظر احاديث ، به شدت نكوهيده است . پرخوري ، از سلامت مي كاهد ، وشهوت را مي افزايد ، بدن را بد بو مي كند و زمينه رابراي انواع بيماري هاي جسمي و روحي ، فراهم مي سازد . پرخوري ، جوهر نفس را تباه مي كند ، به نيروي تقوا ( پرهيزگاري ) و ورع ( خويشتن داري ) ضربه مي زند ، حجاب تيز هوشي است ، و دل را سخت و تاريك مي سازد .

شخص پرخور ، خواب هاي آشفته مي بيند و هنگام عبادت ، احساس كسالت مي نمايد. از اين رو ، عبادتش اندك است و از بساط قرب حضرت حق ، دور .

و سرانجام ، سيري در دنيا ، موجب گرسنگي در آخرت خواهد شد .

پنج . مقدار خوراك مفيد

براي پيشگيري از زيان هاي پرخوري و بهره گيري از منافع كم خوري ، پيشوايان اسلام توصيه كرده اند كه انسان ، پيش از آن هنگام كه اشتها دارد ، چيزي نخورد و قبل از آن كه اشتهايش كاملاً از بين رفته ، دست بكشد .

شش . بر ترين خوراكي ها وبهترين سفره

از منظر روايات اسلامي ، برترين غذاها ، غذايي استكه داراي چند ويژگي باشد :

اول : از دست رنج خود فرد ، تهيه شده باشد .

دوم : خانواده ي او آن را دوستداشته باشند .

سوم : بوي آن موجب آزار ديگران نباشد .

بهترين سفره ها نيز پاكيزه ترين ، حلال ترين و ساده ترين آنهاست ؛ سفره اي كه انواع غذاهاي رنگارنگ و گران قيمت – كه اهل بيت از مصرف آنها به خدا پناه

مي بردند – بر آن چيده نشده باشد .

هفت . آداب سفره

آدابي كه پيشوايان اسلام براي حضور بر سر سفره ي غذا توصيه كرده اند ، عبارتند از :‌بودن سبزيجات در سفره ، شستن دست ها و خشك نكردن آنها با حوله ، در آوردن كفش ها ، نشستن بر سر سفره با فروتني ، گرامي داشتن نان ، سهيم كردن ناظر ( اعم از انسان و حيوان ) در غذا و آخرين ادب ، صدقه دادن از آن غذاو يا همانند آن .

هشت . آداب غذاخوردن

آداب غذا خوردن ، به چند بخش ، تقسيم مي شود:

بخش اول . مواردي كه بايد هنگام خوردن غذا رعايت شوند و آنها عبارتند از :

الف – تدبر در اين كه انواع خوراكي هاي مورد نياز انسان ، چگونه در نظام آفرينش پديد آمده اند؟ و چه عواملي دست به دست هم داده اند تا آنچه در سفره نهاده شده ، آماده گردد كه اكنون مي توان با ميل و اشتها از آن استفاده نمود.

ب – آغاز كردن خوردن با نام و يادآفريدگار مهربان كه انواع غذاهاي مفيد را براي تأمين نيازهاي انسان ، در نظام آفرينش قرار داد . نيز تكرار نام خدا به هنگام خوردن هر نوع غذا ، و تكرار آن هرگاه كه در ميان غذا خوردن ، سخن گفته شود ، و همچنين شكر گزاري فراوان در هنگام خوردن .

ج – آغاز كردن غذابا نمك ، البته در صورتي كه خوردن نمك براي انسان ضرر نداشته باشد .

د – آغاز كردن از سبك ترين غذاها .

ه – تخوردن غذاي داغ و خوردن غذاي نيم گرم ، پيش از آن كه سرد شود .

و – خوردن با دست راست .

ز – كوچك گرفتن لقمه .

ح – خوب جويدن غذا .

ط – طولاني كردن نشستن بر سر سفره .

ي –گرامي داشتن نان و نگذاشتن آن زير ظرف غذا .

ك – استفاده كردن از آنچه از سفره مي ريزد . اين ، براي وقتي است كه غذا در منزل ميل مي شود. آن هم در صورتي كه آلوده نشده باشد ؛ ولي اگر كسي در صحرا غذا ميل نمود ، بهتر است كه آنچه را از سفره مي ريزد ، براي حيوانات بگذارد .

ل – دست كشيدن از خوردن غذا ، پيش از سير شدن كامل و در حالي كه قدري از اشتها باقي است .

بخش دوم . اموري كه هنگام غذاخوردن ، ترك آنها شايسته است ، و آنها عبارتند از :

الف – زياده روي در كيفيت و كميت خوراك .

ب – نكوهش غذايي كهنسبت به آن بي ميل است .

ج - دميدن در غذا .

د - خوردن با دست چپ .

ه – خوردن بايك انگشت يا دوانگشت .

و – بلند آروغ زدن .

ز – پاك كردن زياد استخوان ها .

ح – آب خوردن در ميان غذا.

ط – آب خوردن ، پس از خوردن گوشت .

ي – خوردن ، در حال سيري .

بخش سوم . حالاتي كه غذا خوردن در آنها نكوهيده است .

در اسلام ، به طور كلي ، ميل كردن غذا در حالات غير بهداشتي ، يا به شيوه ي غير اخلاقي و يابه گونه اي كه عرف جامعه برنمي تابد ، نكوهيده است .

بخش چهارم . توصيه به هم غذا شدن با ديگران .

درروايات اسلامي ،‌غذا خوردن به تنهايي مذموم شناخته شده و توصيه شده كه انسان هرقدر مي تواند ، ديگران را در غذاي خود سهيم نمايد . نيز غذا خوردن با خانواده،خدمت گزاران و يتيمان مورد تأكيد قرار گرفته است .

آدابي كه رعايت آنها به هنگام غذا خوردن با ديگران ، ضروري است ، عبارتند از :

الف - خوردن از قسمت جلوي

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴
http://s4.picofile.com/file/8180775918/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html

http://s6.picofile.com/file/8181141084/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html

 

 

http://s6.picofile.com/file/8182091792/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html

 

نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴
: درمان بانام های خدا:

 

تقدیم به کسانی که به این بیماری ها مبتلا هستند

دکترابراهیم کریم ،مبتکردررشته ی زمین شناسی زمینی کشف کرده است که نام های زیبا ونیکوی خداوند،نیروی شفا بخش برای درمان بسیاری ها دارند، آن هم به وسیله ی روش های دقیق اندازه گیری درسنجش توانایی های درونی بدن انسان . 

اوپی برده است که هریک ازنامهای خدا نیرویی دارد که سیستم دفاعی بدن رابرای کارشایسته ومناسب دراعضای معینی تحریک می کند.

 

 

دکترابراهیم با اجرای قوانین صدا وآهنگ متوجه شد که نام بردن وذکرحتی یکی ازاسماء الحسنی سیستم های انرژی بخش وتوان حیاتی درون بدن انسان بهبود می بخشد . اوپس ازسه سال تحقیق وآزمایش به نتایج زیردست یافت:

 

 

نام بیماری

 

ستون فقرات........الجبار

قلب.........النور

رگ قلب.......الوهاب 

اعصاب .........المغنی

معده..........الرزاق

غده ی تیروءید..........الجبار

سردرد........الغنی

کلیه........الحی

روده ها.........الرزاق

پانکراس.......الباریء

دردگوش..........السمیع

 

غده تیموس........القوی

غده فوق کلیوی.........الباریء

عضله ی قلب........الرزاق

چشم.......النورالبصیر

سرطان.......الله جل جلاله

سینوزیت......الطیف الغنی

شریان های چشمی ......المتعال

قولون (روده بزرگ)....الرووف

کیست چربی......النافع

عصب چشم......الظاهر

درداستخوان......النافع

 

رحم.....الخالق 

روماتیسم.........المهیمن

مثانه.......الهادی

پروستات........الرشید

فشارخون.......الخافض

ریه .....الرزاق 

زانو......الرووف

ران.........الرافع

عضلات........القوی

شریان ها.........الجبار

کبد........النافع

دکتراشاره دارد که خودش نخستین کسی است که این ازمایش ها برروی اوانجام شد وبیماری التهاب چشم هایش رابا زبان آوردن نامهای ......النور،البصیر،الوهاب، ......درمان کردودرعرض ده دقیقه کاملا شفا یافت وسرخی چشم هایش برطرف شد.

 

اومتوجه شد که نام های خداوند برای پیش گیری نیز موثرند وپی برد که نیروی درمان هنگام تلاوت آیات شفا وپس ازذکرهای نام های خدا ......چندبرابر می شود .برخی ازان ایات عبارتند:::

فیه شفاء للناس.....وننزل من القران ما هوشفاء ورحمه للمومنین...

وشفاء لمافی الصدور......واذا مرضت فهویشفین

 

روش درمان :گذاشتن دست برمحل درد وگفتن نام خدا تا حد امکان .

ان قدرتکرارکند تا درد به خواست خداوند متعال برطرف شود.

خداشفا دهنده است

 به امید خدا 

 

نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴
مقدمه:

 

وقتی باد یا ریح یا هوا یا گاز در معده و روده جمع شده و خارج نمی شود؛ موجب بادکردگی شکم شده و اسباب اذیّت فرد را فراهم می آورد که به آن، نفخ می گویند. این حالت، علل فراوانی دارد که در پزشکی ایرانی بطور مفصّل به آن ها پرداخته شده است.

 

اسباب و علل نفخ:

 

بطور کلّی علّت بوجود آمدن نفخ، یا در خود معده است، یا از اخلاط موجود در آن و یا از غذا. هرکدام از این عوامل، تقسیم بندی هایی دارد که در زیر بیان می شود:

 

1. سردی معده یا ضعف حرارت غریزی آن: در این حالت، فرد هر غذایی را می خورد، به نفخ دچار می شود. چون معده گرمای معتدل مورد نیاز برای هضم را ندارد. (وقتی که حرارت ضعیف باشد، نمی تواند رطوبت ها را تماماً گوارش کند و بخارها را تحلیل برد؛ پس آن بخارها در معده و شکم مانده و بواسطه جداشدن اجزای ناری، تبدیل به ریح می شود.)

 

2. تجمّع اخلاطی مثل بلغم، سودا یا صفرای محیّه (یعنی صفرای مخلوط با بلغم) در فم (دهانه) معده: وقتی حرارت بر این اخلاط اثر کند، آن ها را به ریح تبدیل می کند. (برای تفصیل این مطلب به مقاله سوء مزاج های معدی از همین نویسنده مراجعه کنید.)

 

3. غذا: خود این قسم دو گونه است؛ یا گوهر غذا سبب است و یا نحوه تغذیه.

 

الف) گوهر غذا وقتی عامل نفخ است که یکی از این حالات را داشته باشد: نفّاخ باشد (مثل عدس، لوبیا، باقلا، نخود و سایر حبوبات)، رطوبت بسیاری داشته باشد (مانند بسیاری از میوه ها و سبزیهای تازه، ماست و لبنیّات)، بدبو یا بدرنگ باشد که طبیعت به هضم آن نپردازد.

 

ب) نحوه تغذیه: زیادتر از حد معمول و توان و گنجایش معده غذاخوردن، تخلیط طعام (غذای جدید را قبل از هضم شدن غذای قبلی مصرف کردن)، نوشیدن آب و مایعات بویژه نوشیدنی های گازدار همراه غذا، خوب نجویدن غذا، حرکات سنگین و شدید بعد از غذا، عدم تمرکز کافی روی غذاخوردن (مثلاً جلوی تلویزیون یا رایانه.)

 

علل فرعی:

 

- گاهی در زمان خالی بودن معده، نفخ ایجاد می شود که علّت آن، وجود رطوبات غلیظ می باشد که حرارت معده، آن ها را به ریح تبدیل می کند. این حالت با غذاخوردن ساکن می شود.

 

- گاهی زیادی سودا و امراض طحال موجب نفخ معده است. (در این جا باید علل طحال را رفع و سودا را دفع کرد.)

 

- بی خوابی زیاد باعث می شود حرارت به اندازه کافی در معده جمع نشده و معده از هضم کامل غذا عاجز بماند؛ درنتیجه ریاح تولید شود.

 

- بی تحرّکی زیاد نیز باعث ضعف حرارت غریزی و درنتیجه ناتوانی معده در هضم غذاست.

 

- گاهی عارضه جانبی برخی داروهای شیمیایی یا گیاهی، تولید گاز است.

 

نکته تشخیصی مهم:

 

فرق میان نفخ ناشی از سوء مزاج سوداوی و نفخ ناشی از غذای تری افزا این است که نفخ سوداوی غلیظ و خشک است، طبع خشک است (یبوست) و پس از گواریدن (هضم) غذا، دردی در حوالی طحال پدید می آید. همچنین این نفخ شدید بوده و همیشگی است (چه غذا خورده شود و یا نه؛ البته بعد از غذا تشدید می شود.) نفخ ناشی از غذاهای تری افزا نمناک است و با تری دهان و پوست و روان بودن شکم (نبود یبوست و گاهی حتّی شلی مدفوع) همراه است و زمانی که دست بر شکم مالیده شود، قراقر می کند.

 

درمان:

 

همواره در همه بیماری ها، پرهیز رأس درمان بوده و چه بسا به چیز دیگری نیاز نباشد. در این جا نیز ابتدا باید از عوامل گفته شده پرهیز کرد و سپس برای دفع ریاح موجود، با تدابیر مناسب اقدام کرد.

 

- در مرحله اوّل فرد باید از پرخوری، تخلیط غذا، نوشیدن مایعات از یک ساعت قبل تا دو ساعت بعد از غذا، خوردن غذاهای غلیظ و دیرهضم (مانند گوشت گاو و گوساله، فست فودها، غذاهای مانده و فریزری، کنسروها، نان های خوب پخته نشده و...)، غذاهای نفّاخ، غذاهای دارای رطوبت زیاد، آب سرد و ترشیجات و حرکات سنگین بعد از غذا بپرهیزد.

 

بلکه باید غذاهای لطیف و سریع الهضم بخورد (مانند نان برشته، ارده، بادام، مویز، تخم مرغ نیمبرشت، سوپ های لطیف، آبگوشت گوسفندی و...)، غذا را خوب بجود، در محیط آرام و به دور از استرس غذا بخورد و بعد از غذا آرامش داشته باشد.

 

- روزه و تحمّل گرسنگی و تشنگی (پرهیز از مرتّب جنبیدن دهان) امری مفید است.

 

- فعّالیت های بدنی بخصوص ورزش برای کسانی که عادت به ورزش ندارند و افزایش میزان آن برای ورزشکاران، پسندیده است. (باعث افزایش حرارت غریزی معده و توان هضم می شود.)

 

- حقنه و ماساژ برای افرادی که توان فعالیت بدنی ندارند و یا افراد بستری، توصیه می شود.

 

- اگر کسی عادت به مصرف ملیّن یا مسهل داشته و با ترک آن دچار نفخ شده است، باید ملیّن مناسب را مصرف کند.

 

نکته درمانی مهم:

 

در سوء مزاج گرم ساده و یا وجود خلط سودا و صفرای محیّه نباید از داروهای محلّل ریاح (شکننده و تحلیل برنده باد) که همگی گرم هستند، استفاده کرد. زیرا این کار می تواند نفخ را تشدید کند. همچنین در نفخ ناشی از سوء مزاج سرد همراه مادّه غلیظ، ابتدا باید معده را از خلط ناباب پاک کرد و سپس از داروهای محلّل استفاده کرد.

 

راهکارهای دفع ریاح موجود:

 

- تکمید شکم با ارزن، سبوس گندم و نمک گرم شده (چندبار پشت سر هم)

 

- استفاده از ادویه ای مثل زیره سیاه، گلپر، قرنفل(میخک)، هل، آویشن، فلفل سیاه و... هنگام پخت غذا

 

- استفاده از هویج بصورت پخته یا آب پز در کنار غذاهای غلیظ (که باعث تلطیف این غذاها شده و مقوّی معده است.) همچنین مربّای آن هاضمه را تقویت می کند.

 

- مصرف میوه ها بصورت مربّا (بخصوص مربّای شقاقل و به) یا پخته (کمپوتی) در صبحانه و عصرانه. البته شیرابه مربّاها نباید مصرف شود.

 

- استفاده از دارچین نرم روی غذاها (در نمک دان ریخته و روی غذا پاشیده شود.) (مصرف مداوم آن باعث تقویت قوا و ارواح طبیعی، حیوانی و نفسانی می شود.)

 

- برای تقویت حرارت غریزی معده: استفاده از روغن زیتونی که در آن زیره و تخم کرفس جوشانیده شده باشد. (بعد از غذا 4-1 قاشق غذاخوری)

 

- استفاده از عرقیات مقوّی هضم بصورت تکی یا ترکیبی: زیره، رازیانه، زنیان، آویشن، پونه، نعناع، کلپوره (بعد از غذا یک فنجان از آن را گرم کرده و میل کنید و درصورت نیاز هر نیم ساعت تکرار کنید.)

 

- مصرف گلقند بعد از غذا (این مورد باعث لینت مزاج هم می شود و برای افرادی که یبوست دارند، مفید است.)

 

- یکی دو قاشق شربت نانخواه (تشکیل شده از زنیان و شکر و آب) بعد از هر وعده غذایی

 

- ریختن 3-2 گرم نعناع خشک روی زبان و بدرقه آن با کمی آب

 

- استفاده از فلفل که برودت (سردی) معده را می شکند و مقوّی هاضمه است.

 

- نیم ساعت بعد از غذا: 1 سانتی متر از زنجبیل نکوبیده را با یک لیوان آب جوش به مدّت 10 دقیقه دم کرده، سپس صاف کرده و میل کنید. درصورت زیادی مادّه، نیم ساعت قبل از غذا نیز نوشیده شود. (زنجبیل در نفخ دائمی بخصوص در مورد ریاح غلیظ در امعاء، داروی انتخابی است؛ زیرا رطوبت بَلّه را که عامل نفخ و عفونت است، خشک کرده و ریاح را تحلیل می برد.)

 

- خولنجان (به شکل معجون یا سفوف یا طبیخ) برای کسانی که نفخ ناشی از ضعف معده، هاضمه و احشا دارند، بسیار مفید می باشد.

 

- استفاده از زنجبیل و خولنجان در افراد مبتلا به زخم معده و روده ممنوع است.

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴
پزشکی ایرانی یکی از علومی است که در ارتباط تنگاتنگ با حکمت بوده و فراگیری آن نیازمند کسب مقدّماتی از سایر علوم می باشد. از علوم مرتبط، علم النّفس و شناخت ویژگی های محیّرالعقول انسان است. درواقع اصل و اساس انسان، روح اوست و روان و مغز، واسطه هایی برای پذیرش ویژگی های روح در جسم!

 

برای بررسی دیدگاه پزشکی ایرانی در حافظه و فکر و مسائلی از این دست نیاز است با ساختار مغز انسان، سخت افزار و نرم افزار آن آشنا شویم. مغز یکی از اعضای رئیسه سه گانه می باشد که منشأ و مبدأ قوای نفسانی بوده و بوسیله اعصاب منتشره در سرتاسر بدن، حس و حرکت را به کل بدن می رساند. مزاج ذاتی مغز، سردوتر است و اعتدالش در حفظ این وضعیت ذاتی است.

 

قوّه نفسانی بطور کلّی به دو قسم تقسیم می شود: مُدرکه و مُحرّکه. قوای مدرکه نیز خود به دو قسم کلّی تقسیم می شوند: ظاهری و باطنی. قوای مدرکه ظاهری همان حواس پنج گانه هستند که با این اسامی شناخته می شوند: باصره، سامعه، شامّه، ذائقه و لامسه. قوای محرّکه هم دو زیرمجموعه باعثه و فاعله دارد. شهوت (میل به سمت موافق ها) و غضب (دوری از مضرّات) ابزار باعثه اند  و فاعله، مطیع باعثه است.

 

امّا توضیحی مختصر راجع به قوای مدرکه باطنی:

 

حسّ مشترک: محسوساتی که توسّط قوای مدرکه ظاهری درک شده اند، همه در نیمه جلوی بطن اوّل دِماغ (مغز) جمع می شوند تا مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

 

خیال: خزانه حسّ مشترک است و محسوسات را بعد از این که در خارج از بین رفتند، در خود نگاه می دارد. به تعبیری دستگاه عکّاسی نفس ناطقه انسانی است. محلّ حکومت آن، نیمه پشتی بطن اوّل مغز است.

 

متخیّله یا متصرّفه: در صور محسوسه موجود در خیال، تصرّف می کند. از جهتی هم به آن مفکَّره گویند؛ چون در اطاعت عقل است و نفس ناطقه این قوّت را استخدام می کند. محلّش، نیمه جلویی بطن وسطی مغز است.

 

وهم: وظیفه اش ادراک معانی جزئیّه است که به محسوسات متعلّق می باشد. مثلاً صداقت دوست و عداوت دشمن. محلّش، نیمه پشتی بطن وسطی مغز است.

 

حافظه: کارش نگهداری معانی متوهّمه یا متفکّره است. (صُوَر و معانی) به عبارتی خزانه متوهّمه و متخیّله و محل آن بطن مؤخّر دِماغ است. آن را متذکّره نیز گویند(به اعتبار آن که چیزهای فراموش شده را یاد آرد.)

 

اسباب و علل ایجاد فراموشی:

 

امّا از لحاظ فیزیوپاتولوژی(اسباب و علل ایجاد بیماری) نسیان یا فراموشی در پزشکی ایرانی، علل قابل تأمّلی مطرح شده است. نسیان یکی از امراض سر است که به سه قسم تقسیم می شود: فساد ذکر، فساد فکر، فساد تخیّل.

 

فساد ذکر: در این حالت همه حواس ظاهری سالم هستند؛ ولی هرچه دیده یا شنیده می شود، زود فراموش می کند. دو گونه است: یکی آنکه قوّت حفظ باطل و معدوم شود. دوم آنکه نقصان پذیرد.

 

این بیماری به طور کلّی دو سبب عمده دارد:

 

1. غلبه سردی و رطوبت بر قسمت خلفی مغز که محل حفظ است. بنابراین هرچیزی که واردش می شود، حفظ نمی شود. زیرا حفظ کاری با یبوست (خشکی) معتدل است و با رطوبت منافات دارد. [بطلان و نقصان حفظ نیز بسته به قوّت و ضعف سبب است.]

 

علامت: خواب زیاد، سنگینی سر خصوصاً در قسمت خلفی، جاری بودن رطوبت دائمی از مغز.

 

علاج: پاکسازی مغز با داروهای مخصوص (از حقته، ایارجات، مطبوخات، عطسه آورها، روغن مالی و معاجین گرم)

 

سکنجبین عنصلی در این مرض خیلی سودمند می باشد.

 

2. غلبه سردی و خشکی بر قسمت خلفی مغز؛ تا حدّی که هیچ چیز در آن وارد نشود. این مورد نسبت به قبلی، کمتر اتّفاق می افتد.

 

علامت: بی خوابی دائمی، احساس خشکی در قسمت خلفی مغز (ونبودن ترشحات)، صحبت کردن به سختی و بافاصله و کند، سر به عقب کشیده شدن.

 

علاج: برای رطوبت بخشی و گرم کردن سر، اسفیدباج (شوربا، آش ساده، بدون چاشنی و ترشی) بخورند. مغز ساق گاو ماده، روغن بادام شیرین و بابونه بر قسمت خلفی مغز بمالند.

 

- گاهی نیز سردی ساده (بدون رطوبت یا خشکی) باعث فساد ذکر می شود که علامتش چیزی میان دو نوع مذکور است و علاجش فقط گرم کردن.

 

فساد فکر: یعنی اینکه هرچه به فکر فرد می رسد، فاسد (بد) است و یا اینکه قدرت تفکّر در مسائل را ندارد. چهار سبب برای آن ذکر شده است:

 

1. غلبه سردی و رطوبت بر بطن وسطی مغز که محل فکر (متخیّله یا متصرّفه) می باشد. بنابراین روح موجود در آن سرد و کثیف و غلیظ شده و فکر فاسد می شود. (زیرا فکر یعنی حرکت روح بین بطن وسطی و خلفی مغز) و معلوم است که حرکت طبیعی بدون حرارت (گرما) طبیعی امکان پذیر نیست و از آن روست که مزاج این بطن نسبت به دو بطن دیگر مایل به حرارت (رو به گرمی) است. پس زمانی که براثر بروز آفتی، حرارت کم شود؛ فکر نیز فاسد می شود. (و بطلان و نقصان فکر برحسب زیادی و کمی سبب است.)

 

- علامت و علاجش همانند آنچه که درباره سبب اوّل ایجاد فساد ذُکر آمد، می باشد؛ مگر اینکه سنگینی در قسمت وسط سر است.

 

2. غلبه سردی و خشکی بر بطن وسطی مغز:

 

- علامت و علاجش همانند آنچه که درباره سبب دوم ایجاد فساد ذکر آمد، می باشد؛ مگر اینکه احساس خشکی در قسمت وسط سر است.

 

3. غلبه سردی شدید به تنهایی در بطن وسط: علامتش این که رنگ بدن و صورت به سبزی گراید. در این حالت سردی خارجی مثل هوای سرد به سر رسیده یا خوراکی های سرد خورده شده است، مثلا داروهای مخدّر مصرف شده است، چهره پف دارد.

 

4. غلبه حرارت شدید بر مغز؛ زیرا که حرکت روح نفسانی در این صورت مشوّش می گردد. علامت آن، سبکی سر، کم خوابی، نبود رطوبت و شدّت تشنگی است.

 

- نکته: فساد فکر درحقیقت نسیان نیست و بطور مجاز در قسمت نسیان آورده شده است. امّا صحّت فکر مقدّمه ای است برای استنباط نتایج صحیح!

 

در اصطلاح، فساد فکر در تدبیر منزل و اهل خانه و اخلاق را حُمق و در علوم و مسائل دقیقه را بِلادت می نامند.

 

فساد تخیّل: این هم دوگونه است: یکی ضعف و نقصان و دیگری بطلان کلّی خیال.

 

گفتیم که کار خیال، نگهداری صور محسوسات درک شده توسّط حس مشترک است.

 

علامت نقصان آن، کمتر رؤیا دیدن است و اگر ببیند، یادش نمی ماند. همچنین ناتوانی در ضبط صور محسوسات.

 

علامت بطلان آن، این است که هرگز خواب نمی بیند و اگر هم احیاناً ببیند، هرگز یادش نمی ماند. همچنین صور محسوسات را به مجرّد از بین رفتن، فراموش می کند. مثلاً سخن می گوید و همین که از دهان بیرون شد، فراموش می کند که چه گفته بود یا چیزی را می بیند و همین که از نظر غایب شد، فراموش می کند چه دیده بود.

 

- در ابتدای امر، فرق میان حافظه و خیال، کمتر مشهود است. ولی باید بدانیم که کار حافظه، حفظ معانی جزئیه محسوسات است که از سوی وهم و خیال آمده و کار خیال، ضبط صور محسوسات.

 

- اسباب و علامات و علاج این قسم، همان است که در فساد ذکر گفته شد؛ مگر اینکه فساد تخیّل اکثراً از یبوست (خشکی) واقع می شود و فساد ذکر اکثراً از رطوبت. (جسم هرچه نرمتر باشد، راحتتر شکل می گیرد، مثل آب و هرچه سختتر باشد، حفظ و نگهداری اش بیشتر می شود، مثل سنگ.) داروها نیز باید در قسمت جلوی سر گذارده شوند.

 

- نوعی از فساد تخیّل نیز هست که فرد چیزهایی را که موجود نباشد، می بیند. این امر از بطلان و نقصان قوّه نیست؛ بلکه از تشویش است و سببش غلبه سوء مزاج گرم ساده یا صفرا بر قسمت جلویی مغز است.

 

- یک بیماری دیگر مطرح در کتب پزشکی ایرانی، اختلاط عقل است و آن آفتی است در افعال فکر به حسب تغیّر و تشویش، نه بر حسب بطلان و نقصان. این بیماری فقط می تواند ناشی از حرارت باشد که یا از دِماغ (مغز) است یا از اعضای دیگر.

 

نکات تکمیلی:

 

مواردی هستند که بطور متفرّقه در منابع اسلامی و کتب طبّی به عنوان علل فراموشی و نسیان ذکر گردیده اند:

 

- زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی و گاو موجب خشکاندن چشمه های عقل، سردرگمی در فهم و درک (کندذهنی)، دیرفهمی و زیادی فراموشی است. (رساله ذهبیّه)

 

- پرخوری، خواندن نوشته های روی قبرها، مصرف زیاد پنیر(به تنهایی)، اضطراب و دلشوره، میان دو زن راه رفتن، بی خوابی یا پرخوابی، عصبانیّت های مکرّر، استفاده از ظروف آلومینیومی، غذاهای غلیظ به افراط مثل سرخکردنی ها و فست فودها، مصرف زیاد ترشیجات، برنج و نان بدون سبوس مداوم.

 

- کثرت معاصی (گناهان زیاد)، کثرت اشتغالات، داشتن امور و کارهای متنوّع و مختلف و رفاقت های زیاد، اولویت ندادن به حفظ، عدم تمرین کافی قبل و بعد از حفظ.

 

نکاتی در باب تقویت حافظه:

 

مواردی که در کتب مختلف به عنوان تقویت حافظه و مدیریت آن بیان شده است، در چند بخش خوراکی و رفتاری می آید:

 

- کسی که می خواهد قدرت حافظه اش زیاد شود، هر روز صبح ناشتا 7 مثقال (21 عدد) مویز میل کند. (رساله ذهبیّه)

 

- کسی که می خواهد فراموشی خود را کاهش داده و از قدرت حافظه خوبی برخوردار شود، باید هر روز سه قطعه زنجبیل پرورده در عسل (خوابانیده در عسل) و آغشته به خردل را همراه غذای روزانه خود میل کند. (رساله ذهبیّه)

 

- کسی که می خواهد به عقلش بیافزاید، هر روز قبل از خروج از خانه، صبح ناشتا سه عدد هلیله سیاه را با شکر طبرزد (سرخ) میل کند. (رساله ذهبیّه)

 

- در صورت غلبه مزاج گرم، به کاربردن کدوی فراوان در غذاها بصورت پخته یا آب پز مفید است. (موجب افزایش عقل است.)

 

- معجون تقویت حافظه: سُعد کوفی، اسطخودوس، زیره سیاه، کندر خوراکی (مساوی گرفته و پودر کرده، با 3-2 برابر وزنش عسل ممزوج کنند.): هر روز با صبحانه 1 قاشق چایخوری میل شود.

 

- ترکیب دیگر: هر روز صبح ناشتا 21 عدد مویز + 1 قاشق چایخوری سیاه دانه میل شود.

 

- همراه صبحانه: سیاه دانه یا قُسط با عسل.

 

- در صورت توان و تشخیص طبیب: زالودرمانی پشت گوش

 

- برای تخلیه مواد زائد موجود در مغز و سر: بخور با گیاهان مناسب (مثل پونه، آویشن، مرزنجوش و..) و انفیه (ایجاد عطسه)

 

نکته: اکثر ترکیبات حاوی مواد غذایی و دارویی گرم هستند و در افرادی که پایه مزاجی گرم یا سوء مزاج گرم در بعضی اندام ها دارند، می تواند مشکل ساز باشد. بنابراین مشاوره با کارشناسان برای استفاده از این ترکیبات ضروری است.

 

بادام:

 

یک غذای دوایی که دارای طبیعتی گرم و تر در درجه اوّل است و در مصرف درازمدّت آن، آسیبی به بدن نمی رسد و در عین حال، حافظ قوا و ارواح بدن است؛ بادام می باشد.

 

از مهمترین خواص بادام، حافظ جوهر دِماغ (مغز) بودن آن است. وقتی قوا یا جرم دماغ دچار کاستی می شود، به طور کامل قادر به انجام وظایفش نیست. به چنین حالتی که توانمندی های مغز کاهش می یابد، ضعف دماغ می گویند. از علائم ضعف دماغ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

سردرد در اثر سببی ضعیف مانند ابخره متولّد از هضم غذا یا شنیدن صداها یا استشمام بوها، تکدّر حواس، ضعف در تفکّر، ضعف در تخیّل، متأذّی شدن دماغ از حرارت و برودت.

 

افرادی که به هر علّت اعم از سوء مزاج یا ضربه و سقطه یا تضیّق (تنگی) مجاری و عروق غذارسان مغز و.... به ضعف دماغ مبتلا می شوند، از مصرف بادام نتایج خوبی عایدشان می شود. برای این منظور باید هر شب هنگام خواب هفت عدد مغز بادام را مقشّر کرده (پوست گرفته) و با هموزنش نبات میل کنند. البته بهترین نفع از مصرف بادام نصیب بیمارانی می شود که در مغزشان، یبوستی واقع شده باشد.

 

- برای شناخت ترکیبات دیگر بادام مثل حلوای بادام، مربّا و حسوی آن به کتاب ذی قیمت «داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی» تألیف استاد محمّد عبادیانی مراجعه بفرمایید.

 

اصول مدیریت حافظه:

 

در زیر اصولی رفتاری در جهت مدیریت حافظه از کتب مختلف بیان گردیده است:

 

1. حفظ مقدار کم امّا مستمر (هر روز مقداری از دانش را حفظ کن، هرچند کم باشد؛ زیرا به زودی همین کم، بسیار می گردد. عمر کوتاه است و علم، بسیار؛ پس هر روز به حفظ آن، هرچند کم همّت گمار.)

 

2. جدیّت در حفظ (قوی ترین عامل برای حفظ مطالب علمی، جدیّت و تلاش خستگی ناپذیر در این جهت می باشد.)

 

3. نماز شب (با خضوع و خشوع از مهمترین عوامل زمینه ساز برای حفظ مطالب علمی)

 

4. توسّل، دعا و روح نیایشگر داشتن

 

5. قرائت قرآن بویژه آیه الکرسی (هیچ چیز برای تقویت حافظه مفیدتر از قرائت قرآن خصوصاً آیه الکرسی نیست.)

 

6. قرائت دعای حفظ (أللهمَّ ارزُقنی فَهمَ النَّبیینَ وَ حِفظَ المُرسَلینَ وَ إلهامَ المَلائکهِ المُقَرَّبینَ آمینَ ربَّ العالَمینَ)

 

7. کم خوری

 

8. مسواک زدن مرتّب و حفظ بهداشت فردی (مسواک باعث می شود نزله های مغزی از سر به پایین جریان یافته و سر از فضولات تخلیه شود.)

 

9. شاخص گذاری در ذهن (یک شاخص عددی، رنگی، مفهومی و یا یک مشابهت و یا یک تباین)

 

10. استفاده از رموز و علائم (حرف اوّل کلمات و یا معانی آنها؛ مثلاً در قواعد راهنمایی و رانندگی برای سوار شدن و حرکت اتومبیل، انسان باید مطالبی را رعایت کند که مختصر آن به واژه «صادرات» تبدیل شده است: ص: تنظیم صندلی، آ: تنظیم آیینه، د: خلاص کردن دنده، ر: روشن کردن اتومبیل، ا: تنظیم مجدّد آیینه، ت: خواباندن ترمز دستی)

 

11. ارتباط و ایجاد تجانس بین مطالب و اعداد (مثلاً حفظ آیات قرآن با شماره آیه)

 

12. داشتن همّت بلند در حفظ (باید همّت تو بر حفظ همه مطالب علمی کتابها باشد تا اینکه حفظ بعضی از کتابها برایت حاصل شود.)

 

13. حفظ مطالب علمی با رسم نموداری متناسب و هم سنخ با مطلب، مانند نمودارهای درختی و...

 

14. خواب قیلوله پیش از ظهر یا بعد از ظهر برای ماندگاری مطالب خوانده شده و بایگانی آنها در ذهن (البته به شرط رعایت زمان های مناسب خواب در شبانه روز و سحرخیزی و داشتن فعالیّت تا ظهر)

 

15. به شعر درآوردن مطالب علمی

 

بهداشت عقلی از نظر آیات و روایات:

 

اگر از جسم فراتر برویم و به ویژگی ممیّزه انسان از سایر موجودات که همان عقل است، بنگریم؛ آیات و روایاتی مربوط به بهداشت آن مطرح شده است که گذرا بدانها اشاره می کنیم:

 

عوامل تباهی عقل: مستی شراب، مستی گناه، خودپسندی (عُجب)، همراهی با نادانان، گوش ندادن به نصایح خردمندان، بیهوده گویی، شوخی فراوان، فقر و تنگدستی، ترک تجارت(بیکاری)، زیاده روی در خوردن گوشت (بخصوص حیوانات وحشی و گاو)، پرهیز از خوردن گوشت (تا 40 روز).

 

عوامل سلامت و رشد عقل: دانش و تجربه، اندیشه فراوان در حکمت، رهاکردن چیزی که برای انسان سودمند نیست، خوشبو کردن خود در آغاز روز.

برچسب‌ها: خواب
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴
و اعلم ان الجسد بمنزلة الارض الطیبة متى تعوهدت بالعمارة و السقى من حیث لا یزداد فی الماء فتغرق و لا ینقص منه فتعطش دامت عمارتها و کثر ربعها و زکى زرعها و ان تغوفل عنها فسدت و لم ینبت فیها العشب.

بدان که بدن آدمیزاد بمنزله زمین پاکیزه‏ایست اگر هنگامى که خواستى بعمارت و آبیاریش بپردازى اعتدال را رعایت کردى نه آنقدر آب دادى که غرق شود و تبدیل بیک باطلاق و یک پارچه لجن گردد و نه آن اندازه دریغ کردى که تشنه و خشک بماند این چنین زمینى همیشه آباد و معمور خواهد بود، حاصلش فراوان و بهره‏اش پاکیزه است ولى اگر در باره آن غفلت شود تباه میگردد و دیگر سبزه‏اى در آن نخواهد روئید.

----

این نویدى است که نوشته امام هشتم شیعیان بهوا داران طول عمر میدهد.

بدن آدمیزاد را تشبیه بیک قطعه زمین پاکیزه‏اى فرموده که آبادى آن باعتدال در آبیارى آنست اعتدال در آبیارى زمین را براى همیشه معمور میدارد پس تعادل در مزاج نیز بخشاینده سلامتى دائم و زندگى جاودانست. کلمه دامت عمارتها متضمن همان معانى است که از جمله (زندگانى دائم) فهمیده مى‏شود.

پس غذا و تدبیر و اعتدال در آن رمز طول عمر و زندگى دائم است.

اگر طالب عمر دراز و خواهان سلامتى دائمیم باید باور کنیم که قاتل ما شکم ما است گاهى از گرسنگى خون ما را میمکد و گاهى از سیرى و امتلاء طغیان کرده شاهرگ ما را میزند.

در اینکه بیشتر از امراض بر اثر پرخورى است جاى صحبت نیست، ما بیش از اندازه میخوریم پیشتر از گرسنگى میخوریم لذا خیلى کمتر از آنچه تصور میرود عمر میکنیم خیلى از مرگ و میرها بر اثر پرخورى است. بقول دکتر گیلورد هاوزر اشخاص پرخور عمر

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 98

خود را کوتاه میکنند زیرا هر گره‏اى که در دور کمر به نسبت دور سینه زیاد شود یک سال از عمر آدمى را کم میکند.

چیزى را که باید توجه داشت موضوع کم خورى است کم‏خوریها بیشتر نه از نظر کمیت است بلکه از جهت کیفیت است، غذاهاى ما غالبا فاقد مواد لازم و ویتامینها است اشتباهات بزرگ بعضى از مکتشفین و اساتید علم طب و افراطکاریهاى ما در تقلید از اروپائیان موجب شده است که غذاى زنده و سالمى نداشته باشیم یعنى از نظر کیفیت غذائى گرسنه بسر ببریم.

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 99

زمین زنده مى ‏شود

فالجسد بهذه المنزلة و بالتدبیر فی الاغذیة و الاشربة یصلح و یصح و تزکو العافیة فیه.

پس بدن بمنزلت همان زمین است به تدبیر عاقلانه‏اى که در خوراک 

و نوشاب بکار مى‏رود صحیح و سالم میماند

و نیروى سلامتى در آن زیاد میگردد.

جمله «تزکو العافیة فیه» نوید دیگرى است و دیگر بار هواخواهان طول عمر را امیدوار میسازد. «زکاء و زکو» بمعناى زیاد شدن است بنا بر این عبارت فوق صراحت در این دارد که تدبیر عاقلانه در خوردن و نوشیدن، علت عمده طول عمر است و مردمى که زندگى معقولى از نظر خوراک داشته باشند نه تنها پیرو ناتوان نمیشوند بلکه هر چند در امتداد زمان جلوتر بروند نیروى صحت و عافیت آنها بیشتر مى‏شود مزاج آنها مانند بنائى است که مصالح درست و محکمى در آن بکار رفته باشد که نه تنها از باد و باران گزند نمى‏بیند بلکه آب و آفتاب بر استحکام و دوام آن مى‏افزاید.

بنا بر این هر کس میخواهد طول عمر خود را بداند بوضع غذاى خود نگاه کند: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ‏ پرفسور پیردلور میگوید: دانستن طرز تغذیه یکى از مهمترین عوامل تندرستى است که متأسفانه کمتر از هر چیز مورد توجه قرار میگیرد.

طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا علیه السلام)، ص: 100

در انتخاب خوراک و طرز غذا خوردن اشتباهات زیادى است که بعضى از آنها بقرار زیر است:

پرخورى را وسیله تندرستى و طول عمر میدانند، اشتها را یگانه معیار براى سنجش احتیاج بدن بخوراک میشناسند، تا اشتها باقى است مى‏خورند، گوشت و قهوه و چاى و الکل را در ردیف غذا آورده‏اند، بغذاهائى که با وسائل مصنوعى درست شده بیشتر رغبت میکنند.

نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴
آیا قرآن دارای اشتباه است؟

چند وقت پیش خانمی شبهه ای مطرح کرده در مورد اینکه آیه 7 سوره طارق دارای اشتباه است،چرا که بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی روز،جنین از آب پشت و سینه تشکیل نمیشود،اما بررسی:

 

سوره طارق (سوره 86 ام در قرآن) در هشت آیه اول آمده است:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

وَالسَّماءِ وَالطّارِقِ ﴿١﴾ وَما أَدرىٰكَ مَا الطّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجمُ الثّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفسٍ لَمّا عَلَيها حافِظٌ ﴿٤﴾ فَليَنظُرِ الإِنسٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ ﴿٦﴾ يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ وَالتَّرائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلىٰ رَجعِهِ لَقادِرٌ ﴿٨﴾

ترجمه متداول:

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

سوگند به آسمان و كوبنده شب! ﴿۱﴾ و تو نمىدانى كوبنده شب چيست! ﴿۲﴾ همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست! ﴿۳﴾ (به اين آيت بزرگ الهى سوگند) كه هر كس مراقب و محافظى دارد! ﴿۴﴾ انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است! ﴿۵﴾ از يك آب جهنده آفريده شده است، ﴿۶﴾((( آبى كه از ميان پشت و سينه ها خارج مىشود!))) ﴿۷﴾ مسلما او ( خدائى كه انسان را از چنين چيز پستى آفريد) مىتواند او را بازگرداند!

 

سخن خداوند دارای هیچ اشتباهی نیست و ترجمه غلط از مترجمین است.

مترجمین فتم را به آب (منی) در آیه ششم نسبت دهند نه به انسان که موضوع بحث در آیه پنجم است و از این طریق با خطای خود باعث تشکیک در علمی بودن سخن خداوند شوند.

آیه هفتم خروج انسان و ورودش به زندگی است نه خروج منی یا هر مایع دیگر دخیل در شکل گیری اولیه نطفه. دلایل متعددی می توان بر این ادعا اقامه کرد که بسیار قوی تر از دلائل انتساب آیه هفتم به ماء هستند:

۱. در همان آیه ششم با صفت دافق به جریان دفعتی یا یکباره مایع اشاره کرده است و لازم نیست دوباره در آیه بعدی تکرارکند! می توانست در همین آیه محل خروج را مشخص کند.

۲. سپس بلافاصله درآیه هشت می گوید به بازگرداندن آن/ او (یعنی انسان به حیات بعد از مرگش) مجددا قادر است. اگر موضوع آیه هفتم آب یا مایع اسپرم می بود نه انسان، پس آیه هشتم هم باید به بازگرداندن آب منی به بدن پدر بچه ترجمه شود!! چرا که اگر قاعده مطلق بر این است که ضمیر به نزدیک ترین مرجعش بازگردد (در ایه هفتم به ماء درآیه ششم) پس این قاعده باید همچنان در آیه هشتم هم نسبت به آیه هفتم جاری باشد و ضمیر آن نیز به آیه هفتم یعنی مجددا ماء بازگردد.

۳. اما نه این قاعده عمومیت دارد نه قرآن این قاعده را اصلا اعمال کرده است! جالب و واضح است که قرآن آشکارا در آیه هفتم قطع ارجاء ضمیر کرده است و صرفا فعل <لازم> یخرج را بکار برده است. آیه هفتم صرفا فاعل ندارد که به قرینه آیه پنجم حذف شده است . اگر منظور ماء می بود شاسته تر بود که جمله را با ضمیر بیاورد و بگوید یخرجه (با ضمه حرف اول).

۴. همچنین در آيه ششم فعل گذشته است (آفریده شد یا شده است) در حالیکه فعل آیه هفتم دقیقا به علت قرینه بودن فاعلش با آیه پنجم -فلینظر- مضارع است (خارج می شود یا به عبارتی دیگر پس انسان <باید ببیند> که …. چگونه< خارج می شود>).

۵. علت گذاشتن آیه ششم بین پنجم و هفتم و قطع تقارن نشان دادن توالی عمل خلقت است. و این توالی عمل شکل گیری اولیه نطفه بشراز مایع و سپس خروج وی از بدن مادر را نشان می دهد. کلمه خلق شدن از ماء هم صرفا نشات گرفتن را انگونه که محسوس است توضیح می دهد و در صدد تبیین نامحسوسات شکل گیری اولین نطفه نیست. (قرآن کتاب بیولوژی نیست و اشاره به پدیده ها در حد بیان منظور متعالی تر است).

۶. منطقا نیز با توجه به متن و منظور کل سوره آیه ششم نمی تواند در صدد تعیین تخصصی خروج آب از جاهای خاص بدن باشد چرا که توضیح این امر در مغایرت با پیام اصلی سوره در ادامه آن است که بازگشت انسان به حیات است. براستی چه نکته ای در بیان منشا مایع مذکور در بدن نهفته است که خدا خواسته عنوان کند. خواسته درس بیولوژی بدهد وبه عرب آن زمان بفهماند مثلا منی از کجا می آید و سپس از این نتیجه بگیرد چه حکمتی در خلقت وجود دارد!! کمی منطقی فکر کردن هم گاهی عیب ندارد!

۷. جمله ششم اگر به ماء ربط پیدا کند اصلا و اساسا گزافه می شود و مایه تمسخر و تعجب چون فعل آن خرج است نه اخذ یا تنشأ ( نشأت گرفتن) و هر کس می داند و دیده است که منی مرد از کمر و دنده های وی <<خارج>> نمی شود. اگر مثلا می گفت اخذ می شود یا نشات می گیرد، می توانستیم بگوییم منظور آب است. حال آنکه خارج شدن اسپرم از جای دیگری است و هر پسر بچه تازه بالغ شده ای هم این را می داند.

پس ترجمه درست آیه به ظاهر کاذب فوق (که در واقع کذب نمایی اش ناشی از گزافه گویی قریب به اتفاق مترجمین و مفسرین است) چیست؟ در واقع آیات فوق خلق انسان از آبی که دفعتا جاری می شود (منی یا اسپرم های مرد یا هردو زن و مرد) را می گوید و سپس خارج شدن وی از بین انتهای ستون فقرات (صلب) و استخوانهای دنده ای شکل باز شونده لگن زن/مادرش (ترائب) امری کاملا محسوس برای همگان است و سخنی غیر یا ضد علمی نیست.

صلب هم ریشه با صلیب به استخوانهای عمودی پشت که برپاکننده بدن انسان است یا همان ستون فقرات گفته می شود و ترائب به استخوانهای دنده از جمله استخوانهای دنده گونه جلویی لگن خاصره. تصویر زیر به وضوح این موضوع را نشان می دهد و جای شکی بر درستی ترجمه فوق نمی گذارد.

به نظر این نویسنده، تاسف آمیز تر ازخطای مترجمین سنتی، تلاش بی ثمر کسانی است که خواسته اند به شکل علمی ثابت کنند مواد تشکیل دهنده منی از غدد و منابعی واقع بین ستون فقرات و دنده های مرد تولید می شود. اخیرا هم بحث گزاره های کاذب و غلط و کاذب نما و غیره که توسط اقایان گنجی و شبستری و نراقی در کشمکش با یکدیگر راه افتاده بر آتش این معرکه گری ها افزوده است. جالب توجه این که هیچ کدام از این حضرات لحظه ای در فهم خود از معنی لفظی ایه حتی شکی هم نکرده و تن به روایات و ترجمه های غالب داده اند. در عوض در منبع آن شک و تردید راه انداخته اند و شیوه حجتیه ای ها راپیش گرفته اند که فهم اصل قرآن را به خود پیامبر و امامان محدود می کنند. از نظر حجتیه ای ها قرآن محصول مکالمه خدا با محمد است. قرآن در اصل برای محمد است و فهم دقیق و یقینی آن توسط وی و امامان و اکنون امام غائب ممکن است. اصحاب انسان گرای روشنفکر دینی هم همین مسیر را پیش گرفته مدعی شده اند که قرآن در اصل آسمانی است اما محمد نقش فعال در زمینی کردن آن داشته است لذا فهم یقینی منظور خداوند در تجربه وحیانی وی محدود می شود و فهم عموم از قران به واسطه کلمات زمینی محمد و تنها در همان سطح ممکن است.

بی توجهی نظام مند و خطای عمومی شده در میان مترجمین و مفسرین و حتی روشنفکران و منتقدین (از این خطاها البته در فهم و ترجمه قرآن کم نیستند) حاکی از وجود ناکارامدی نظام های معرفتی دین شناسی و بی اعتباری و ناروایی روش شناسی ایشان است. عدم تامل در شناخت ناکارامدی واصلاح آن حاکی از حضور یک نظام فکری بسته و فاسد و نابرابری طلب یا سلطه طلب است که در خصوص فهم این آیه به سلطه فهم مردسالار جامعه به ظاهر متخصص و متولی رسمی دین باز می گردد. یعنی باز هم همان مردسالاری آقایان مترجم سنتی و روشنفکر) که حتی خلق بشر را محدود به آب جهنده آقایان می کند و بدن زن را به باد فراموشی می سپارد.

حالا چرا قرآن خروج انسان از میان استخوانهای لگن و پشت را مورد توجه قرار داده و به گونه آناتومیک حرف زده است و صرفا خروجش از رحم مادر را عنوان نکرده؟ کسانی که با پیچیدگی زایش آشنا هستند به راحتی می توانند متوجه شوند که چگونه چرخش معجزه گونه نوزاد در حالت طبیعی در رحم (به شکل واژگون شده ) و بعدا چرخش شانه ها درست در هنگام خروج از میان استخوانها برنامه ریزی شده است (عملی که نه مادر در آن دخالت دارد نه نوزاد نه پرستار یا دکتر). به کلیت سوره که نگاه می کنی می یابی که چگونه بیان حضور حکمت در هستی است (از نطفه انسان گرفته تا عظیم ترین کهکشانها و آسمانها) همه در ید قدرت او و تحت حکمت متعالی وی هستند و بنابراین خارج از دایره حکمت و اخلاق چنین شعور عظیمی است که نتواند و نخواهد انسان این موجود شعورمندی که به حد درک هستی خود رسیده است و مرگ ابدی در حقش جنایت است را مجددا در فرایند های خلق مجدد جهان های جدید بازآفرینی نکند (باز آفرینی که اینبار نه کدهای ژنتیکی که کدهای اخلاقی حفظ شده در طول زندگی حیات این دنیایی بشر مبنای باز تولیدش خواهند شد – معنی آیه چهارم از حافظ اعمال هر نفس/شخص). خدایی که مکانیسم های لازم را برای خروج طبیعی انسان از میان استخوانهای در هم فروفته و حفره تنگ بین آنها تعیین نموده است مکانیسم های بعثتش و بازگشتش به حیات ابدی را نیز در نظر دارد.

«گرچه در این آیات موضوعی از موضوعات علوم تجربی بیان می شود، ولی قرآن در مقام تبیین این علوم نیست، با اینکه مطلبی غیر علمی در آن یافت نمی شود».

«روش قرآن استدلال به محسوسات است برای اثبات معقولات …. تا واسطه اثبات [برای مخاطب] حس باشد و به طور طبیعی و ساده به حقایق عالم واقف گردد و برای عامه مردم نیازی به براهین مجرده از محسوسات باقی نماند.»

نقل به مضمون از بخش های دیگر کتاب [هدف نهایی از این گونه استدلال ها جلب توجه به معناداری و جهت داری آفرینش یا زندگی است و پیوند اخلاق به هستی یا به عبارتی دیگر رهایی بنیان های اخلاق از مبانی صرفا قرادادی آنها و تحکیم ارزشهای زندگی به خود زندگی و خدای آفریننده زندگی]

_______________________________________________

نکته های مهم: آیا اعراب و جوامع قدیمی معتقد نبودند که فرزندان از پشت پدر منشا می گیرند؟ ما هنوز هم حتی در زبان فارسی از این اصطلاح استفاده می کنیم که فرزند تنی فرد را از پشت و تیره وی می دانیم. وقتی کودکی می پرسد من قبل از شکم مامان کجا بودم بدو می گوییم در پشت پدر! در آیه 23 سوره النساء وقتی که محارم را بر می شمارد ازدواج با زنان فرزندانی که از پشت مرد مسلمان هستند (نه پسر خوانده) را بر مرد مسلمان حرام می کند. مثلا اگر مردی دارای پسری بیولوژیک است و پسرش زن دارد و سپس پسر فوت می کند آیا پدر می تواند با آن زن ازدواج کند. قرآن می گوید اگر پسر از پشت توست نه اگر پسرخوانده است (مانند زید پسرخوانده محمد) می توانی. این امر نشان می دهد که از پشت بودن فرزند به مثابه یک اصطلاح که احتمالا ریشه در باورهای کهن داشته در زبان عرب متداول بود ه است . امروز به عنوان مثال ما می گوییم قلب کسی را شکستن گناه است و منظور قلب فیزیکی نیست. قرآن با استفاده از اصطلاح رایج پسرانی که از اصلاب (پشت های) شما هستند در مقام توصیف یک پدیده طبیعی نیست و تنها از زبان مصطلح عرب استفاده می کند که از کلمه صلب یا پشت برای بیان فرزند حقیقی استفاده می کرده اند. این باور یا اصطلاح رایج که در قرآن هم به شکل لفظی جهت روشن کردن دقیق منظور برای مخاطبین آمده (در بیان یک حکم اخلاقی حقوقی) به ترجمه آیه فوق در سوره طارق تعمیم داده شده است و بخشی از رایج شدن بی نظیر این خطا را توضیح می دهد.

همچنین در سوره اعراف در آیه معروف الست می خوانیم: وَإِذ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنى ءادَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأَشهَدَهُم عَلىٰ أَنفُسِهِم أَلَستُ بِرَبِّكُم ۖ قالوا بَلىٰ ۛ شَهِدنا ۛ أَن تَقولوا يَومَ القِيٰمَةِ إِنّا كُنّا عَن هٰذا غٰفِلينَ ﴿١٧٢﴾ هنگامی که پروردگارت از فرزندان آدم از پشت هایشان ذریه ها یا نسلهای بعدی شان را اخذ کرد و بر نفسشان از ایشان شهادت گرفت که آیا من پروردگارتان نیستم

در این آیه هم اخذ از پشت (ظهور نه صلب) آمده است که موضوع آیه مشخص است بیان سمبلیک است نه بیولوژیک و آیه از معروف ترین آیات متشابه است. چون هرکس می داند چنین مکالمه ای بین خدا و انسان در عوالم فیزیکی رخ نداده ولذا از پشت گرفتن نسلهای بعدی بار نمادین دارد بدین معنا که نسل های بعدی فرزندان آدم از نسلهای قبلی منشا و قدرت و استحکام گرفته اند و هنوز هم این روند ادامه داشته به گونه ای که بشر به تنها گونه مسلط در جهان تبدیل شده است.

نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴
حوزه علوم بشرى ، پزشكى ، سرآمد همه دانش هاست ؛ چرا كه فلسفه ساير علوم ، بهره ورى انسان از مواهب زندگى است و اين هدف ، جز در پرتو سلامت جسم و جان ، ميسّر نيست . ۱ از اين رو ، امام باقر عليه السلام مى فرمايد: 

بدان كه نه هيچ دانشى چون جُستن سلامت است و نه هيچ سلامتى چون سلامتِ دل . ۲ 

اين سخن ، به روشنى نشان مى دهد كه از نگاه اسلام ، طبّ روان ، ارجمندتر از طبّ تن ، و طبّ تن ، ارزشمندتر از ساير علوم است. اين حديث نبوى نيز بدين معنا اشاره دارد كه مى فرمايد : 

دانش بر دو گونه است : دانش دين ها و دانش بدن ها 

چند صد سال قبل امام هشتم شیعیان 

این حقیقت را بى‏پرده بیان فرموده است.

صلاح بدن یعنى چیزى که بدن را صلاحیت و صورت میدهد

قوام بدن یعنى چیزى که بدن را بعد از ترکیب و صلاحیت نگه میدارد علت هر دو، خوردنى و آشامیدنى است.

میفرماید:

فان اصلحتهما صلح البدن و ان افسدتهما فسد البدن.

یعنى اگر آن دو را نیکو تغذیه کنى بدن سالم و اگر بد تغذیه کنى بدن فاسد میگردد.

نیروى روان‏

و اعلم ان قوة النفوس تابعة لامزجة الابدان.

و بدان که نیروى روانها پیرو مزاجهاى بدنها است.

نفوس جمع نفس است- نفس گاهى اطلاق بر روح بخارى مى‏شود که بآن خون در جریان و قلب در ضربان و بدن داراى حرکت و حرارت است.

گاهى مقصود از نفس روح حیوانى است که بآن چشم مى‏بیند و گوش مى‏شنود حواس محسوسات خود را تشخیص میدهد و گاهى منظور از آن روح ارادى است که آن را روح حیوانى نیز مى‏گویند:

دست میگیرد، پاى میرود، زبان مى‏گوید و مانند آن. گاهى مراد از نفس روح انسانى است که حکما از آن بنفس ناطقه کلیه تعبیر میکنند در هر صورت هر کدام از انواع نفوس که باشد تابع مزاج و ساختمان بدنست.

میگویند پیش از خلقت بدن روح وجود نداشت بعد از پیدایش تن روح در او ایجاد شد این یک نحوه تبعیت است. بگفته دیگر روح قبل از بدن موجود بود ولى بعد از پرداختن تن باو تعلق پیدا کرد و مانند مرغى اسیر آن قفس شد و این نیز یک نحوه تبعیت است.

بهر اندازه‏اى که مزاج سالمتر باشد نیروى روان در او کاملتر است: دست بهتر مى‏گیرد، پاى بهتر میرود، زبان بهتر مى‏گوید، حواس پنجگانه بهتر و کاملتر احساس میکنند و حواس باطن نیز بهتر محسوسات خود را درک مى‏نمایند. این نیز یک نحوه پیروى است.

ممکنست که مقصود پیروى قوت اراده و اختیار باشد یعنى هر اراده و اختیارى تابع ساختمان بدن و چگونگى مزاج است. امکان دارد که مراد از قوه نفوس قدرت تفکر و ادراک کلیات باشد.

یعنى هر کس بمقتضاى ترکیب بدن و کیفیت مزاج تن خود فکر میکند و مى‏فهمد.

بعید نیست که همه اینها مقصود باشد یعنى هر کس بتناسب بدنى که دارد جانى پیدا میکند و بهمان تناسب قدرت و حرکت دارد بهمان اقتضا احساس مى‏کند فکر میکند و ادراک مینماید.

بدن ما از عناصر و مواد بسیارى تشکیل شده و چون تحت تأثیر عواملى دائما در تحلیل است عناصر ترکیبى خود را از دست میدهد.

بوسیله غذا کمبود آن عناصر جبران مى‏شود بنا بر این بدن امروز ما غذائى است که دیروز خورده‏ایم.

فرزندان ما یعنى چشم و گوش و دست و پا فکر و احساس و اراده آنها هر چه هستند غذاى قبلى ما بوده‏اند و ما هم هر چه هستیم غذاى قبلى دیگران بوده‏ایم، بارى از مقصد دور نرویم براى اینکه بدانید تا چه اندازه نیروى نفسانى تابع مزاج جسمانى است چند نمونه یاد میکنیم:

آیا قدرت و زور تابع بدن نیست؟ آیا هر چه بدن قوى‏تر باشد زور بیشتر نیست؟

آیا چنین نیست که امتلاء معده یا گرسنگى خصوص عطش زیاد نور چشم را کم میکند؟ غلبه صفراء شیرینى را بکام ما تلخ میگرداند.

 

 

نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴
باید دانست که خوردن غذا صرفا برای سیر شدن و لذت بردن نیست بلکه تغذیه امری است فوق العاده حساس و مهم که در ادامه حیات و نیز تقویت فکری و شادابی عاملی بسیار موثر به شمار می آید و برخورداری از مواهب طبیعی را ممکن می سازد نحوه تغذیه بر حسب شرائط سنی افراد متفاوت است و کمبود هر ماده غذایی لازم برای بدن زمینه ضعف جسمی و روحی را فراهم می سازد . مصلی است که میگویند :« پدر مرض هر چه بخواهد باشد مادرش حتما غذای نامناسب است » فعالیت های مغزی عینا مانند ورزش های ماهیچه ای توام با تبدیل و تغییر شکل های شیمیایی صورت می گیرد موادی که نیاز ماهیچه ها و مغز را تامین میکنند یکسان نیستند . عنصر مهم برای خوب انجام گرفتن عمل حافظه « منیزیوم » است که متاسفانه به مقدار محدود در غذاهای ما وجود دارد ولی این عنصر مهم در نان سبوس دار ، جوانه گندم ، و سبزی ها و بعضی از آبهای معدنی یافت می شوند

.پرفسورادوارد سوارز ازدانشگاه دوک  گفته «افراد خشمگین سالم دچارزیادی پروتئین خون دررگها هستند » که به جای سوخت مغزمرتب سوخت عضله میخورند.یعنی به جای‌خرما وعسل و...مرغ وگوشت میخورند.

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴
درمتن ذیل که مقدمه استاد خیراندیش در کتاب بیماریهای زنان آقای دکتر دریایی  است، به مباحث بسیار مهمی در ارتباط وضعیت مزاجی زنان و ارتباط آن با روحیات و شکایات ایشان می پردازد:

بسمه تعالی

فرق بین زن و مرد و تفاوت بین آنها و قضاوت برتری هر کدام نسبت به کدام دیگر و استعداد و تواناییهای آنان و احیاناً بیماریهایی که ویژه زنان و مردان است، از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه حکما، علما، پیامبران و جامعه شناسان بوده است.

به نظر میرسد روند بحث در طول تاریخ دچار نوساناتی است که ناشی از سطح درک و فهم انسانهای مقاطع گوناگون تاریخ است و به تبع میزان رشد انسانها در هر مقطع نوع برداشت آنها از شخصیت زن متفاوت بوده و هر چقدر انسانیت به سوی رشد و تعالی نزدیک تر شده است، واقع بینی او از شخصیت زن بیشتر و میزان درک او از حقیقت خلقت زن کامل تر گردیده است.

نشان این امر تفاوت برخورد تمدنهای مختلف و اقوام گوناگون در برخورد با زن است. هر تمّدنی که از رشد فرهنگی بی بهره بوده است زن را جزء طبقات پست قرار داده و یا به آن ظلم روا داشته و در زیرپای قوانین و رسومات جاهلانه مصدوم ساخته ویا در زیر خاک جاهلیت زنده به گور ساخته است. و هر تمدنی که از رشد وفرهنگ بهره­مند بوده است تاج برتری بر سر زن نهاده و او را در حجاب احترام و هاله عفاف و قلعه امن عشق نگاهداری نموده است.

در جامعه ای که دختر بعنوان سنبل سرافکندگی پدر زنده به گور می شود، در همان جامعه دست دختری بعنوان سنبل شخصیت ممتاز توسط پدری به احترام بوسه زده می شود.

تفاوت برخورد این پدر با آن پدر با فرزند دختر تفاوت شخصیت آن دو پدر است؛

پدری درعمق ورطه جاهلیت غوطه ور گردیده و پدری در اوج فهم و درک و عرفان و پیامبری درجات تعالی را درنوردیده.

برهیچکس پوشیده نیست که شخصیت والای حضرت فاطمه سلام الله علیها تواضع دهنده پیامبر اکرم به سوی آن مقام است، لکن رفتار پیامبران نیز عملی نیست که فقط در حوزه خاص خانوادگی آنان قابل تفسیر باشد بلکه الگویی است برای همه انسانها در همیشه تاریخ.

این رفتار پیامبر عظیم الشأن نشاندهنده این معناست که هرگاه دختر در خانواده پدر مورد تکریم و عشق ورزی قرار گرفت، و زن مقام ویژه و والای خود را متعین ساخت جامعه به درجه عالی رشد خود دست یافته است.

بنابراین رابطه مرد وزن رابطه­ای احترام انگیز وعشق آمیز است و رابطه حاکم و محکوم نیست، زن بستر تولد و رشد و دامن تربیت و تعالی انسان است، زن کشتزاری است که در دامن آن بشریت کشت می شود و رشد می کند و میوه میدهد. هرگاه این کشتزار پاک نگاهداری شد و از آب و آفتاب صافی و منور بهره مند گشت، محصولی سرسبز، شکوفا و با نشاط خواهد داشت و هرگاه غیر از آن بود محصولی بی نشاط و خمود و مستعد خزان خواهد پرورد.

تمامی حکما و دانشمندان و جامعه شناسان نیک اندیش بر این باورند که زنان زمینه­سازان فرهنگ­های ماندگار و تربیت کنندگان فرزندان شجاع و استوارند و هرگاه آهنگ اصلاح در جامعه ای نواخته می­شود زمانی پرشتاب تر و عمیق تر و پرشورتر خواهد شد که زنان آن جامعه را دربر بگیرد.

از این رو هرگاه سلامت جامعه دغدغه ذهن مدیران آن جامعه باشد باید از زنان شروع شود و چنانچه مکتبی توانایی تأمین سلامت زنان را بطور کامل نداشته باشد، نسل بشر را در معرض تهدید دارد.

بنابراین درست است که همه انسانها اعم از زن و مرد باید برای تأمین سلامت خود کوشا باشند، لکن در ارزیابی حوزه اهمیت و اثربخشی حفظ سلامت زنان سلامت جامعه و سلامت نسل مردان سلامت فرداست. از این دیدگاه کتبی که پیرامون سلامت زنان نگاشته شده و بیماریهای آنان را مورد بحث قرار میدهد اهمیتی ویژه پیدا می­کند و کتاب دایره المعارف بیماریهای زنان که توسط محقق محترم جناب آقای دکتر محمد دریایی نوشته شده است نیز از این منظر تلاشی بسیار ارزشمند و خدمتی بسیار پربها برای بشریت محسوب می­گردد. و ایمان دارم که مشمول اجری مضاعف در بارگاه حضرت باریتعالی خواهد بود.

اما تفاوت اصلی و اساسی زن و مرد در مزاج و سرشت اوست و این تفاوت است که زمینه ساز مجموعه نظریات گوناگون پیرامون زن می شود و آن را  ممتاز      می­سازد.

اگر چنانچه به این زمینه واقف باشیم و به زیرساخت بدن زن آشنا باشیم، این اختلافات را طبیعی پنداشته و برخوردی منطقی و واقع بینانه با آن خواهیم داشت. از زمانیکه نطفه در رحم شکل می­گیرد، اگر محیط رحم سرد باشد و نطفه نیز از سردی برخوردار باشد جنین مؤنث شکل می­گیرد و زمان شکل گیری جنین موثر پنج هفته خواهد بود، در حالیکه جنین مذکر در مدت چهار هفته شکل می­گیرد. و این اولین تفاوتی است که بین مونث و مذکر نمایان می گردد. این افزایش زمان شکل گیری جنین     می­تواند در طول مدت بارداری نیز تفاوت ایجاد کند و زمان بارداری از نه ماه تا نه ماه و نه روز تفاوت داشته باشد.

زمانی که جنین مونث در رحم شکل گرفت، تغییرات بالینی مهمی در مادر پدید می­آید مثل اینکه چهره ای پفالو پیدا میکند یا مقداری لبها کلفت می شوند و ورمی محسوس در صورت و اندامها ایجاد می شود، تمایل به خواب در مادر افزایش می یابد، گرایش مادر به شیرینیها و خوراک های گرم مزاج بیشتر می شود و در مقابل غذاهای سرد مزاج واکنش منفی نشان می دهد و چه بسا در صورت مصرف دچار حالت تهوّع   می­گردد.

از نظر روحی حساس و زودرنج می شود ودقت عمل وی در موضوعات مربوط به زندگی بیشتر می گردد. و این حالت تا زمان وضع حمل و پایان شیردهی ادامه دارد. اگر بخواهیم سقف زمانی مشخصی برای این حالت در نظر بگیریم باید بگوئیم تا سی ماه این حالت به درازا می انجامد. و چنانچه حمل بعدی پسر بود تغییر حالت در مادر پدید می­آید و اگر حمل بعدی نیز مونث باشد همین حالت تکرار می شود.

تفسیر طب سنتی از چنین حالاتی بروز سردی جنس است، پس از تولد نیز وضعیت بالینی طفل دختر متفاوت است، سفیدی رنگ پوست، وزن بیشتر و رنگ موی بور و یا مشکی کم رنگ و یا سر کم مو و موی کرکی در بدو تولد طفل از حیث سردی نسبت به اطفال دیگر تمایز میدهد، به نحوی که چنانچه طفل دارای موی بلند و مشکی و یا خرمایی بود از گرمای بیشتری برخوردار است و اگر چنانچه موی روشن و نازک داشت و یا پراکندگی موی سر او کم بود از سردی بیشتری برخوردار است.

و این موضوع درسایر حالات وی نیز آشکار است، مانند اینکه مدت خواب طفل دختر بیشتر و عمیق تر است و واکنش او نسبت به رفتارها و رنگ ها و صداها کمتر است و استعداد او برای اختلال گوارشی بیشتر است و ممکن است توان هضم شیر را نداشته و گاهی استفراغ کند، چنانچه چنین حالتی پدید آید لازم است ، با خوراندن غذاهای گرم مزاج شیر مادر را گرم کرد و یا همزمان با آن بدن طفل بویژه شکم وی را به روغن زیتون و یا روغن کنجد اندود.

در امتداد رشد طفل  در دوره 7 ساله از حیث رفتارشناسی یک طفل کودک دختر را میتوان با یک اسباب بازی سرگرم کرد، لکن کودک پسر به بازیهای آرام بسنده نمی کند و باید بازیهای پرتحرکی را برای وی تدارک دید.

از دیدگاه بوعلی سینا دو عامل باعث رشد و حرکت در بدن انسان است؛ یکی رطوبت و دیگری حرارت، رطوبت عامل رشد است و حرارت عامل حرکت. این عامل بطور متعادل و همسو در بدن وجود دارند. هر گاه هر کدام کاهش یا افزایش یافت موجب تغییراتی اساسی در ساختار بدن و رفتار وی می گردد. بر اساس این دیدگاه رطوبت در تن طفل دختر بیشتر است و این عامل موجب آرامش و کندی حرکات و لطافت پوست و درشتی چشمان و زیبایی و تفاوت ساختمان صورت وی با پسر می شود.

علی ایحال این روند رشد و تحرک در بدن طفل ادامه می یابد تا در سنین بین دوازده تا چهارده سالگی، ضریب رشد در تن دختران نسبت به پسران افزایش می یابد. این تغییر در بروز اندام زنانه و وزن آشکار می گردد و این سن با شروع دوران قاعدگی همراه است. سن قاعدگی و یا افزایش آن به تناسب مزاج دختران متفاوت است. و این تفاوت تابع محورهای ذیل است:

1-   مزاج سرشتی دختر

2-   موقعیت جغرافیایی محل تولد و رشد

3-   نوع غذای غالب

چنانچه مزاج سرشتی دختر گرم تر باشد و محل تولد و رشد آن در موقعیت جغرافیایی گرمسیری باشد و بیشتر غذای مصرفی وی گرم مزاج باشد سن قاعدگی کمتر خواهد بود و چنانچه، مزاج سرشتی وی سرد باشد و موقعیت جغرافیایی و محل تولد و زیست او سردسیر باشد و غذای وی نیز از نوع سردی ها، زمان بروز قاعدگی وی دیرتر خواهد بود.

مثل اینکه سن بروز قاعدگی یک دختر در عربستان از نه سالگی شروع می شود و در اهواز و آبادان یازده تا دوازده سالگی و در تهران سیزده سالگی و در آذربایجان و روسیه 14 تا 15 سالگی و در سیبری به 17 سالگی می انجامد.

همچنانکه شیب حرکت از گرما به سرما در موقعیت زیست سن قاعدگی را تغییر میدهد، مزاج دختر و مزاج غذای غالب وی نیز چنین نقشی را ایفا می کند، و علاوه بر آن عوامل فوق در رفتارهای بالینی دختر در هنگام قاعدگی اثر می­گذارد. یعنی اگر چنانچه مزاج وی سردی زیادی داشته باشد قاعدگی وی با درد همراه است و یا مقدار ریزش آن زیاد است واگر مزاج وی سرد نباشد قاعدگی توأم با درد ندارد.

بنابراین چگونگی قاعدگی نیز تابع سردی مزاج سرشتی کامل و یا مزاج اندام جنسی اوست.

از همین جا نوسانات اخلاقی و رفتاری زن شروع می شود و رفتار زنان در هنگام قاعدگی تغییر می­کند. بی حوصلگی، زودرنجی، آسیب پذیری روانی ، نگرانی بیهوده، آسیب پذیری جسمی زن در این زمان خیلی بیشتر از سایر زمانهاست. از این رو در سلسله دستورات اسلامی خیلی از رفتارها از وی سلب می گردد. مانند اینکه غسل و وضو و نماز ندارد و نزدیکی با وی غلط است و صیغه طلاق در این زمان جاری  نمی­شود.

و بدیهی است که مشورت با زنان در این شرایط با مشاوره­های منفی بافانه و مأیوسانه همراه خواهد بود ومشاوران در تمامی ابعاد منفی و احتمالات شکست موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد. و انتظار حمایت جسورانه زن در این شرایط از تصمیمات مرد غیرعالمانه است، چون شرایط طبیعی تن زن شرایطی شبیه بیماری است. اگر بخواهیم نقش تأثیر حالت مزاجی فرد را در مشاوره های او درک کنیم، کافی است مقداری سرکه یا شربت آبلیمو و یا ماست و خیار بخوریم و موضوعی را مورد بحث قرار دهیم و سپس نتیجه بحث خود را با زمان دیگری که در آن شربت، عسل یا مقداری خرما و یا ارده شیره ویا شربت زنجبیل خورده ایم مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که نحوه تصمیم گیری در این دو موقعیت کاملاً متفاوت خواهد بود و غذاهای سرد مزاج اثری منفی روی تصمیم سازی انسان دارد و برعکس غذای گرم مزاج بر شجاعت انسان در تصمیم گیری می افزاید.

بنابراین نباید نوسان رفتار زن در این شرایط را به حساب شخصیت وی بگذاریم، بلکه ناشی از تغییر طبیعت اوست.

یک زن که مزاج سرشتی او سرد است باردار می شود و چنانچه حمل او نیز دختر باشد، – سردی مزاج وی افزایش می یابد – و اگر چنانچه در طول بارداری از غذاهای سرد مزاج نیز استفاده کند، انقباض رحم او بیشتر می شود و وضع حمل طبیعی برای او شکل می گیرد و چنانچه این زن در موقعیت سردسیری و یا مرطوب مانند شمال کشور زندگی کند به این سردی نیز افزوده می شود و پزشک برای تسهیل وضع حمل از جراحی استفاده می کند و برای جراحی نیز لازم است تا از بیهوشی استفاده شود، ماده بیهوش کننده طب نوین نیز سرد کننده مغز و روان است، از این رو از میزان تحمل زن نسبت به مشکلات کاسته می شود – خونریزی ناشی از جراحی و نقاهت زایمان نیز نکته دوم و سومی است که به این وضعیت اضافه می شود – و چون برخلاف عرف طب سنتی غذاهای زن زایمان کرده نیز تعریف نشده و معمولاً از غذاهای سرد مزاج استفاده می شود و هیچ از کاچی تهیه شده با روغن حیوانی و غذاهای گرم قوت بخش برای زن زائو خبری نیست، از این جهت مجموعه عوامل سرد کننده تن و روان در این شرایط موجود است و کوچکترین حادثه میتواند زمینه را برای افسردگی زن فراهم نماید. لذا می بینیم که افسردگی پس از زایمان یک بیماری شایع در زنان می­شود. در حالیکه این افسردگی از دیدگاه طب سنتی امری طبیعی است و ناشی از سردیهای متواتر جسمی، مغزی و جنسی و روانی و غذایی است و کاملاً قابل پیشگیری و درمان است. و راه درمان و پیشگیری آن نیز در گرو تعدیل مزاج زن با خوراک گرمیهاست.

اگر افسردگی زن مورد توجه قرار نگرفت و بر این حالت باقی ماند و یا حتی به درمان افسردگی با استفاده از داروهای شیمیایی پرداخت، یکی از داروهای مورد استفاده برای افسردگی آمی تریپتیلین است که این دارو نیز دارای مزاجی سرد است، نشان سردی این دارو این است که زن پفالو و چاق می شود و خواب او افزایش می­یابد و تمایل جنسی زن کاهش پیدا می­کند. از سویی ، زمینه سردی شدید پدید آمده در تن و روان زن باقی است واز سویی دیگر خوراک داروی شیمیایی بر سردی زن افزوده است و این افزایش سردی موجب کاهش شدید تمایل جنسی زن و قصور او در روابط زناشویی و آسیب پذیری شدید روانی و زودرنجی وی می گردد و اینهمه موجب بروز اختلافات زناشویی در خانواده­ها و نهایتاً زمینه بروز طلاق  می­شود  و یکی از    زمینه­های بسیار مهم طلاق در دوران اول زندگی زناشویی در حقیقت اختلاف ناشی از اختلال رفتار جنسی است که معمولاً در دادنامه­ها ذکر نمی گردد.

به تعبیری دیگر تعدیل مزاج نقشی اساسی در زندگی زنان ایفا می­کند و همین روند در ساختمان بدن زن موجب بروز چاقی موضعی در اندام میانی می شود.

نقش مزاج زن در پذیرش نوع بیماری و رفتار اجتماعی

مجموعه تغییرات رفتاری  هرکس تابع مزاج اوست. زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند – و چون مزاج سرشتی زنان نسبت به مردان سرد است استعداد آسیب پذیری آنان نسبت به بیماری نیز بیشتر است و همین زمینه مزاجی در رفتار و تفکرات آنان اثر میگذارد و واکنشی متفاوت با مردان در مسائل بروز میدهد – و این تغییر واکنش امری طبیعی است و قابل ارزش گذاری نیست، همین نکته به تبع رطوبت و مزاج زن ، ریزبینی ، حساس و دقیق بودن و لطافت در رفتار و مهر و عطوفت بیشتر در زنان بیشتر است و حضور اینگونه احساس و نگرش و رفتار در کنار مرد موجب تعدیل خشونت و ایجاد انعطاف و دقت و همسو نگری می گردد.

در ادامه زندگی زنان بلحاظ سردی استعداد پذیرش بیماریهای سرد را بیشتر دارند – و چون سردی در نیمه دوم عمر یعنی از سی و پنج سالگی به بعد بیشتر می شود- گرایش آنان بسوی بیماری بیشتر می شود و این پدیده در افراد گرم مزاج در نیمه اول عمر اتفاق می­افتد.

بنابراین از دیدگاه طب سنتی و اسلامی طب زنان طبی متفاوت با طب مردان می شود- و باید بررسی بیماریهای زنان با نگاه و زمینه­ای متفاوت صورت بگیرد و تعریف تعادل سلامت برای زنان با تعریف تعادل سلامت برای مردان بطور جداگانه انجام شود –  همچنانکه در خیلی از معیارهای طب نوین نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

امیدوارم با درک مطالب کتاب نوشته شده توسط جناب آقای دکتر محمد دریایی که با وسعت نظر و اندیشه تدوین شده – و بیماریهای زنان را از دیدگاه دو مکتب طب نوین و طب سنتی و اسلامی بررسی نموده است – زمینه ای مناسب تر برای درمان بیماریهای زنان پدید آید و به روزی برسیم که تمامی بیماریها را قبل از بروز درمان کرده باشیم و ارزیابی نظام سلامت را از طریق توسعه پیشگیری بررسی نمائیم نه از طریق شمارش و بیماران و تعداد تخت های بیمارستانی.

به امید موفقیت روزافزون نویسنده محترم و تمام دست اندرکاران نظام سلامت.

والله الموفق و هوالمستعان

حسین خیراندیش

27/7/89 روز تولد امام رضا علیه السلام – تهران

برچسب‌ها: امراض خاص زنان
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴
پيامبر اسلام ( ص ) پزشكي را مامور ساخت    تا براي مداواي صحابي و يارانش به منطقه اي عزيمت نمايد طبيب مسلمان  پس از چندي كه در آن ديار سكونت كرد هيچ كس براي درمان به او مراجعه نكرد  پزشك نيز وقتي اين وضعيت را ديد ه نزد پيامبر مراجعت كرد و به آن حضرت  عرضه داشت : من به محل ماموريت خويش روانه شدم ولي پس از چند روزي كه در آنجا ماندم  هيچ صحابي از ياران شما براي طلب شفاء به نزد من نيامد ،  پيامبر فرمود : اين قوم و طايفه را رسمي است كه تا اشتها بر آنها غالب نشود  دست به سوي غذا نمي برند و تا وقتي اشتها هنوز باقي است دست  ازغذا خوردن مي كشند ، طبيب تا اين سخن را شنيد گفت : بدرستي كه همين است رمز سلامتي و عافيت .  المعدة راس كل راء . معده اساس و ريشه تمام بيماريهاست . صادق ( ع)‌ .    اگر مي خواهي سلامتي جسم و جان   داشته باشي شكم را در اختيارخودت قرار بده . پیامبر اکرم ( ص ) .     ( هر چه مي خواهي نخور و هر اندازه كه مي خواهي شكم را سير و پر نكن ) .  الحلية راس كل دواء . كم خوري اساس وريشه ي تمام دواهاست . صادق ( ع)‌ .   كم خوري را شيوه ي غذا خوردن خود قرار بده  آثارگرسنگي : 1- عقل و حكمت در انسان رشد مي كند . 2- حفظ القلب يعني در تمام كارها حضور قلب پيدا مي كند .  3- تقرب به خدا . 4- حزن دائم يعني فرح و سرمستي

   اگر مردم به  زيبايي سخنان  ما اهل بيت (‌ع)      پي ببرند  و آگاهي پيدا كنند

 به تحقیق که سخنان ما را  مي پذيرند .   امام صادق (ع) 

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴
بهار: فصل بهار معتدل در کیفیات چهارگانه است. یعنی از نظر گرمی و سردی و تری و خشکی در اعتدال است و هیچیک از کیفیات فوق غلبه ندارد. برخی معتقدند که مزاج بهار گرم و تر است. بدلیل اینک بروز بیماری های چون دمل، بثورات و ... در این فصل بیشتر است.در حالیکه بروز این بیماری ها در بهار دلیل دیگری دارد که توضیح داده خواهد شد. فصل بهار فصلی است که موافق همه سنین بویژه موافق سن کهولت می باشد. در بهار به دلیل اعتدال مزاج فصل، قوای بدن تفویت شده و باعث نضج و هیجان و دفع مواد و فضولاتی که در طول زمستان در بدن مجتمع شده بود، می گردد. چون این مواد نمی توانند به طور کامل از بدن دفع شوند لذا به اعضای ضعیف بدن ریخته و موجب بروز برخی بیماری ها می گردد. از جمله بیماری هایی که در فصل بهار نسبت به فصول دیگر بیشتر دیده می شود عبارتند از: دمل های چرکی، بثورات پوستی، خونریزی از بینی، پارگی برخی رگ های بدن بدلیل زیادی خون مثلاً خونریزی از بینی. تدابیر بهار: 1- کم کردن غذاهای مولد خون. مانند غذاهای گوشتی (انواع کباب ها و حلیم)، شیرینی جات (مانند عسل، شیره انگور، شکر سرخ) 2- کم کردن غذاهای با مزاج گرم، تلخ و شور 3- استفاده از غذاهایی که از نظر کمیت، پرحجم و از نظر انرژی زایی، کم انرژی باشند (اصطلاحاً قلیل الغذا باشند) مانند انواع آش ها و سوپ*هایی که با سبزیجات و حبوبات با مزاج معتدل یا سرد (ماش، عدس و ...) تهیه می شود. مانند آش جو، آش آبغوره، آش تمر هندی، خورش کدو، بورانی، آش دوغ، آش ماست. 4- استفاده از شربت های با مزاج مایل به سرد مانند شربت زرشک، شربت غوره، شربت نارنج، شربت آبلیمو، شربت به. 5- انجام پاکسازی بدن به روش مناسب: این پاکسازی بهتر است در ابتدای فصل بهار و قبل از آنکه حرارت بهار (کاهش سردی هوا در فصل بهار را به حرارت تعبیر می کنیم) مواد و فضولات گرد آمده ناشی از فصل زمستان را به حرکت و ثوران در آورد و به اندام ها و عروق بریزد، صورت گیرد. روش های پاکسازی عمدتاً عبارتند از حجامت، فصد، اسهال و قی. 6- خواب و بیداری در بهار. در بهار به علت غلبه و هیجان خون، خواب زیاد می شود. برای تعدیل آن باید از استفراغات مناسب استفاده شود. 7- ورزش در بهار. در فصل بهار ورزش معتدل (نه شدید و نه خفیف) توصیه می شود. ورزش شدید به طبیعت فصل کمک کرده و موجب هیجان مواد ساکن در بدن شده و می تواند موجب بروز برخی بیماری ها از جمله بثورات پوستی گردد. ولی ورزش معتدل می تواند باعث تحلیل مواد و فضولات و دفع آنها از طریق ادرار و مدفوع شود. 8- استفاده از لباس های پنبه ای توصیه می شود.

 تره
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴
 

.   امام صادق  علیه‏السلام ـ به نقل از پدرانش  علیهم‏السلام ـ  : نزد پیامبر خدا از سبزى‏ها یاد شد . فرمود :

«تره ، مهتر و سرآمد همه سبزى‏هاست و برترىِ آن بر دیگر سبزى‏ها ، همانند برترىِ

نان بر دیگر چیزهاست . در آن ، بركت است و آن ، سبزى من و سبزى پیامبرانِ پیش

از من است . من آن را دوست دارم و مى‏خورم . گویا بوته آن را مى‏نگرم كه برگ‏هایش

از سرسبزى و زیبایى در بهشت مى‏درخشند» . 

.   الكافى ـ به نقل از موسى بن بكر ـ  : یكى از غلامان امام كاظم  علیه‏السلام بیمار شد . امام علیه‏السلام از

حال او پرسید .

گفتند : بیمارىِ طحال گرفته است .

فرمود : «سه روز به او تره بخورانید» .

آن را به او خوراندیم . پس خون ، فرو نشست  و سپس بهبود یافت . 

.   المحاسن ـ به نقل از سَلَمه ـ  : در مدینه به دردى سخت ، گرفتار آمدم . نزد امام

كاظم  علیه‏السلام رفتم . به من فرمود : «تو را زردچهره مى‏بینم؟» .

گفتم : آرى .

فرمود : «تره بخور» .

تره خوردم و بهبود یافتم . 

.   مكارم الأخلاق ـ به نقل از موسى بن بكر ـ  : نزد امام كاظم  علیه‏السلام رفتم . به من فرمود : «تو را

زردروى مى‏بینم! تره بخور» .

 

من نیز خوردم و بهبود یافتم . 

ر. ك :  ص249 (آنچه براى درمان درد طَحال ، سودمند است).

49 / 2

خوردن تره تازه

1933  .   الكافى ـ به نقل از موسى بن بكر ـ  : یكى از كسانى كه امام كاظم  علیه‏السلام را دیده ، برایم نقل

كرد كه ایشان تره را در كَرت كشتزار مى‏خورد . البتّه آن را با آب مى‏شست و آن‏گاه

مى‏خورد . 

.   الكافى ـ به نقل از داوود بن ابى داوود  ـ  : مردى ، امام رضا  علیه‏السلام را در خراسان دیده كه

تره را از باغ ، همان‏گونه كه هست ، مى‏چیند و مى‏خورد . چون به ایشان گفتند : این ،

ممكن است فضولاتى به همراه داشته باشد ، فرمود : «چیزى از آنها به این

نمى‏چسبد  و این سبزى ، براى درمان بواسیر ، خوب است» . 

.   المحاسن ـ به نقل از یحیى بن سلیمان ـ  : امام رضا  علیه‏السلام را در خراسان در باغى دیدم ،

در حالى كه تره مى‏خورد . به ایشان گفتم : فدایت شوم ! مردم بر این باورند كه هر روز

یك قطره از بهشت ، بر كاسنى فرو مى‏ریزد .

فرمود : «اگر هر روز از بهشت بر كاسنى یك قطره فرو مى‏ریزد ، تره ، در آب

بهشت ، یكسره غوطه‏ور است» .

گفتم : به آن كود مى‏دهند .

فرمود : «چیزى از این كود ، بدان نمى‏چسبد» . 

 

 

تره به داروی خون معروف است

 

موضوعات مرتبط: نسخه های شفاهی
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴
 

 

سکسکه علل مختلفی دارد؛ در زندگی امروزی، شایعترین علت ایجاد آن، عجله در خوردن غذاست. اکثر سکسکه ها با خوردن مقداری آب بهبود پیدا می کنند. پرت کردن حواس بیمار، یک اقدام موثّر است که عموم مردم برای درمان سکسکه های مقاوم انجام می دهند. راه های دیگری نیز برای درمان سکسکه های مقاوم پیشنهاد می شود از جمله خوردن شکر خام. امّا با توجّه به علّت اصلی پیدایش سکسکه که به زبان ساده، تجمّع باد در معده است؛ بهترین راه برای درمان سکسکه های مقاوم به درمان، استفاده از داروهای قوی بادشکن است. من برای این گونه بیماران، مخلوطی از عرقهایی مثل زنیان(گزینه اول)، آویشن، بابونه و گشنیز را تجویز می کنم که تقریباً در تمام موارد موفق است. تجویز منفرد این داروها نیز کارساز است(به ویژه عرق زنیان). دم کرده این داروها و داروهای مشابه(و به خصوص تخم کرفس، انیسون و ...) هم اثر مشابهی دارد. بادکش معده نیز یک راه کمکی مناسب برای درمان سکسکه های مقاوم به درمان است. نکته آخر این که برخی بیماران هستند که سکسکه هایشان منشا اضطرابی دارد لذا از درمان مشکلات روحی این بیماران، همزمان با تجویز داروهای بادشکن غافل نشوید؛ در عین حال که بسیاری از داروهای ضدّاضطراب، اثر بادشکنی هم دارند که از بین آنها می  توان به گل گاوزبان و سنبل طیب اشاره نمود.

 

 

 روزی دو سه استکان عرق کرفس تا ده روز بخورند.

  غذا را زیاد بجوید. قبل و بعد از غذا کمی نمک میل کنید. از نیم ساعت به غذا تا دو ساعت بعد از آن، مایعات و میوه نخورید. تدریجا وعده ناهار را حذف کنید. فاصله بین غذا و خواب حداقل دو ساعت باشد. بسم الله اول و شکر آخر غذا را با توجه بگوئید. پرخوری نکنید. روزی سه استکان از مخلوط عرق های کاسنی و شاهتره میل کنید. هر روز جوشانده ای از عنّاب و سپستان و گل خطمی میل کنید. تند و چرب و مصنوعی نخورید. با مشورت پزشک حجامت هم بکنید.

 روزی سه استکان عرق زنیان را کمی عسل شیرین و میل کنید.

 

موضوعات مرتبط: نسخه های شفاهی
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴
طبیعی‌ترین شیوه درمان زردی

 

زردی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها و اختلال‌هایی است که در بدو تولد به سراغ اغلب نوزادان می‌آید. درمانگران طب سنتی برای درمان این بیماری از چند شیوه حمام درمانی، گیاه درمانی و اصلاح رژیم غذایی مادر استفاده می‌کنند تا به این ترتیب نوزاد مبتلا به زردی را درمان کنند. 

 

درمانگران طب سنتی بر این باورند که استفاده از ترکیب دو گیاه ترنجبین و شیرخشت می‌تواند در درمان این بیماری به نوزادان کمک کند. از این رو، این درمانگران در گام اول به والدین توصیه می‌کنند که با نظارت پزشک نوزاد و درمانگر طب سنتی از دو گیاه دارویی ترنجبین و شیرخشت برای درمان نوزادشان استفاده کنند. 

 

علاوه بر این، آن‌ها حمام درمانی نوزاد با جوشانده دو گیاه گل ختمی و گل بنفشه را نیز در بهبود حال نوزاد موثر می‌دانند و بر این باورند استحمام نوزاد با جوشانده تهیه شده از این گیاهان دارویی می‌تواند در بهبود هر چه سریع‌تر زردی نوزاد موثر باشد. این درمانگران در گام سوم به مادران این نوزادان ادویه‌ها و گیاهان دارویی خنک را تجویز می‌کنند 

 

تا این دارو‌ها از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شود و موجب درمان او شود. این سه گام از جمله موثر‌ترین شیوه‌های درمانی طب سنتی است که از زمان‌های دور برای بهبود زردی نوزادان مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 

 

درمان زردی کمتر از ۱۰ روز

 

 

درمانگران طب سنتی معتقدند در صورتی که خانواده‌ها تحت نظارت متخصص طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان زردی نوزادشان استفاده کنند می‌توانند در عرض یك هفته تا ۱۰ روز این بیماری را از نوزادشان دور کنند.

 

برای تهیه شربت ترنجبین و شیرخشت کافی است یك قاشق غذاخوری ترنجبین را در یك لیوان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۵ ساعت خیس کنید. سپس ترنجبین را صاف کرده و به آن یك قاشق چای‌خوری شیرخشت اضافه ‌کنید و هم بزنید. این مخلوط را نیز صاف کرده و از آن ۲ ساعت یك بار، یک قاشق چای‌خوری به نوزاد بدهید. 

 

این کار را تا هنگامی ادامه دهید که مدفوع نوزاد به رنگ زردطلایی درآید. در این حالت زردی پوست نوزاد نیز باید به مرور کم و رنگ پوستش به حالت طبیعی بازگردد. علاوه بر این، استحمام نوزاد در جوشانده گل ختمی و گل بنفشه نیز در دورانی که او مبتلا به زردی است به درمان هر چه سریع‌تر او کمک می‌کند. 

 

 

 

 

این نکته را جدی بگیرید

 

 

استفاده از برخی گیاهان دارویی مانند مصرف قرص‌های شیمیایی ممکن است با عوارضی همراه باشد اما در بیشتر موارد عوارض این داروهای طبیعی آنچنان کم رنگ است که می‌توان از کنار آن‌ها گذشت چرا که بیمار را با مسئله و مشکل اساسی رو به رو نمی‌کند. 

 

مصرف ترنجبین و شیرخشت نیز از این مسئله مستثنی نیست. این داروی گیاهی اگر چه به درمان زردی نوزادان کمک می‌کند اما ممکن است موجب بروز اسهال و دلپیچه در برخی از نوزادان شود.

 

بنابراین باید این احتمال را در نظر داشت. در صورتی که والدین با مشاوره متخصص طب سنتی و تحت نظر او این کار را انجام دهند می‌توانند این مسئله را کنترل کرده و میزان آن را در نوزادشان به حداقل برسانند.

برچسب‌ها: زردی
نویسنده : maryam
تاریخ : شنبه ۸ فروردین۱۳۹۴
عوامل فراموشی 

 

البته باید از 2 جنبه بررسی کرد اوامر قرانی و روایی اعم از خوراکی ها و اعمالی که توجه به انهاضعف حافظه را به دنبال داردعوامل نسیان

 

-  پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم:« عَشْرُ خِصَالٍ تُورِثُ النِّسْیَانَ اَکْلُ الْجُبُنِّ وَ اَکْلُ سُوْرِ الْفَاْرِ وَ اَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْجُلْجُلَانِ وَ الْحِجَامَهُ عَلَی النُّقْرَهِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ الْمَرْاَتَیْنِ وَ النَّظَرُ اِلَی الْمَصْلُوبِ وَ التَّعَارُّ وَ قِرَاءَهُ لَوْحِ الْمَقَابِرِ: نه چیزند که فراموشی می آورند: خوردن پنیر، پس مانده موش، سیب ترش، گشنیز؛ حجامت نقره؛ راه رفتن بین دو زن، نگریستن به دارآویخته؛ شب بیداری و خواندن سنگ قبرها.(در احادیث دیگر، ادرار در آب راکد هم ذکر شده است.)»

(بحارالانوار/ 59 /295 /باب 89- نادر … ص 289)

 

-امام باقر علیه السّلام:«اِنَّمَا قُصَّ الْاَظْفَارُ لِاَنَّهَا مَقِیلُ الشَّیْطَانِ وَ مِنْهُ یَکُونُ النِّسْیَانُ: ناخنها را کوتاه کنید که خوابگاه شیطانند و {از این مساله} فراموشی به وجود می آید.»

(الکافی 6 490 باب قص الاظفار … ص490)

 

- « وَ الْاِکْثَارُ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ یُورِثُ تَغْیِیرَ الْعَقْلِ وَ تَحَیُّرَ الْفَهْمِ وَ تَبَلُّدَ الذِّهْنِ وَ کَثْرَهَ النِّسْیَانِ …: زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی و گاو، عقل را دگرگون می کند، فهم را حیران می کند، ذهن را کودن می کند و فراموشی را زیاد می کند.‏»

(مستدرک‏ الوسایل/ 16 /458 /112- باب نوادر ما یتعلق بابواب الاطعمه المباحه … ص 455)

فراموشی 

 

- « وَ الْحِفْظُ وَ ضِدَّهُ النِّسْیَان: و حافظه{از لشگریان عقل است} و ضدّ آن فراموشکاری است.‏»

(الکافی/ 1 /20/ کتاب العقل و الجهل …/ ص10)

 

- امام حسن علیه السّلام در پاسخ سوال کننده ای در مورد ذکر و نسیان فرمودند:

 

« اِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ فِی حُقٍّ وَ عَلَی الْحُقِّ طَبَقٌ فَاِنْ صَلَّی الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاهً تَامَّهً انْکَشَفَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِکَ الْحُقِّ فَاَضَاءَ الْقَلْبُ وَ ذَکَرَ الرَّجُلُ مَا کَانَ نَسِیَ وَ اِنْ هُوَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَیْهِمُ انْطَبَقَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَلَی ذَلِکَ الْحُقِّ فَاَظْلَمَ الْقَلْبُ وَ نَسِیَ الرَّجُلُ مَا کَانَ ذَکَرَهُ: قلب انسان در ظرفی درپوشیده قرار دارد؛ اگر بر محمّد و آل محمّد درودی تمام بفرستد، آن درب از روی آن ظرف برداشته می شود و آن چه که فراموش نموده به یاد می آورد و اگر صلوات نفرستد یا چیزی از آن کم بگذارد؛ آن درب روی حقّ را می پوشاند و قلب را تاریکی فرا می گیرد و انسان، آن چه را به یاد دارد، از یاد می برد.»

(وسایل‏ الشیعه/ 7/ 198/ 37- باب استحباب الصلاه علی محمد و آله عند النسیان … ص198)

 

- امام صادق علیه السّلام فرمودند:« یَقُولُ اِنَّ مِمَّا اَعَانَ اللَّهُ عَلَی الْکَذَّابِینَ النِّسْیَانَ: از جمله کمک هایی که خدا در مورد دروغگویان می کند؛ فراموشکاری آنهاست.»

وسایل ‏الشیعه 12 245 138- باب تحریم الکذب … ص 243)

 

- امیرالمؤمنین علی علیه السّلام می فرمایند:« قَالَ الضَّلَالَهُ عَلَی وُجُوهٍ فَمِنْهُ مَحْمُودٌ وَ مِنْهُ مَذْمُومٌ وَ مِنْهُ مَا لَیْسَ بِمَحْمُودٍ وَ لَا مَذْمُومٍ وَ مِنْهُ ضَلَالُ النِّسْیَان: ضلالت، انواعی دارد که برخی پسندیده، بعضی ناپسند و عدّه ای هم نه اینند و نه آن؛ و از جمله آنها، ضلالت فراموشکاری است.»

(بحارالانوار/ 5 /208 /باب 7- الهدایه و الاضلال و… ص 162)

 

- «وَ لِلْغَافِلِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسْیَان‏: غـافـل سـه عـلامـت دارد: حـواس پرتی، بیهوده کاری و فراموشکاری.»

(بحارالانوار/13 /415 /باب 18- قصص لقمان و حکمه … ص 408)

 

-  علی علیه السّلام می فرمایند:« … فَقَالَ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ ابْنَ آدَمَ وَ جَعَلَ لِقَلْبِهِ غَاشِیَهً فَمَهْمَا مَرَّ بِالْقَلْبِ وَ الْغَاشِیَهُ مُنْفَتِحَهٌ حَفِظَ وَ اَحْصَی وَ مَهْمَا مَرَّ بِالْقَلْبِ وَ الْغَاشِیَهُ مُنْطَبِقَهٌ لَمْ یَحْفَظْ وَ لَمْ یُحْص‏: ( در پاسخ سوالی در مورد فرق حافظه و فراموشی، که معدن آنها در بدن یکی است) خداوند تعالی، انسان را آفرید و بر قلبش پوششی گذاشت، گاه چیزی بر قلب می گذرد و این پوشش باز است، حفظ می کند و به یاد می آورد و گاه چیزی به قلب می رسد و پوشش روی قلب است، حفظ نمی کند و به یاد نمی آورد.

(بحارالانوار/ 40 /222 /باب 97- قضایاه صلوات الله علیه و … : وَ سَاَلَهُ نَصْرَانِیَّانِ … وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْحِفْظِ وَ النِّسْیَانِ وَ مَعْدِنُهُمَا واحد …)

 

- « … فَاِنَّهُ لَوْ لَا النِّسْیَانُ لَمَا سَلَا اَحَدٌ عَنْ مُصِیبَهٍ وَ لَا انْقَضَتْ لَهُ حَسْرَهٌ وَ لَا مَاتَ لَهُ حِقْدٌ وَ لَا اسْتَمْتَعَ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْیَا مَعَ تَذَکُّرِ الْآفَاتِ وَ لَا رَجَاءُ غَفْلَهٍ [رَجَا غَفْلَهً] مِنْ سُلْطَانٍ وَ لَا فَتْرَهٌ [فَتْرَهً] مِنْ حَاسِدٍ اَ فَلَا تَرَی کَیْفَ جُعِلَ فِی الْاِنْسَانِ الْحِفْظُ وَ النِّسْیَانُ وَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ مُتَضَادَّانِ جُعِلَ لَهُ فِی کُلٍّ مِنْهُمَا ضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَه: اگر نسیان نبود؛ هیچ گاه کسی از مصیبت ها جدا نمی شد و حسرت هایش پایان نمی پذیرفت و کینه هایش از بین نمی رفت و از متاع دنیا با یاد داشتن آفت های آن، لذّتی نمی برد و امیدی به غفلت سلطان و آرام نشستن حسود نمی بود؛ نمی بینی که حافظه و نسیان که دو چیز مختلف و متضادّند، در انسان تعبیه شده اند و برای هر یک، مصلحتی در نظر گرفته شده است؟»

(بحارالانوار /58 /257 /باب 46- قوی النفس و مشاعرها… ص 45)

 

- مستدرک ‏الوسایل 11 210 8- باب فی وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل … ص 202: سِبْطُ الطَّبْرِسِیِّ فِی مِشْکَاهِ الْاَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ دِعَامَهُ الْاِسْلَامِ الْعَقْلُ وَ مِنْهُ الْفِطْنَهُ وَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْمُ… : ستونِ سرای اسلام، عقل است و تیزهوشی و فهم و حافظه و علم از او هستند. در روایات امور فراوانی برای تقویت حافظه بیان شده که به برخی از آنها اشاره می شود : 

الف- قرائت قرآن و روزه گرفتن و مسواک زدن و خواندن آیه الکرسی 

از بین خوراکی ها مویز, عسل, زیتون, کندر, نمک قبل و بعد غذا و بر اساس طبع غذا خوردن 

در عین حال که به این ها اعمه تاکید دارن باعث پا گرفتن بدن و استحکام بدن هم میشود 

خواب قیلوله هم بهش میگن افزاینده عقل, خواب قبل از ظهر, ودیگر اینکه باید صبح نماز اول وقت برخیزن

 

 مردی ااعرابی از پیامبر(ص)از علت فراموشی ش پرسیدکه ایشان فرمودن:شاید که به خواب صبح عادت نموده ای ان را ترک کن

در حدیثی معتبر از کتاب معتبر خواندم که امام علی(ع) فرمودند که «برای تقویت حافظه مقداری از زعفران خالص و سعد کوفی تهیه کنید و آن دو را با عسل صاف مخلوط نمایید و در هر روز ناشتا دو مثقال از این میل کنید» و نیز امام(ع) فرمودند که «هر کس به این دستور عمل کند از شدت حافظه بر او ترسیده می شود که او ساحر است ...

 

برچسب‌ها: خواب
نویسنده : maryam
تاریخ : جمعه ۷ فروردین۱۳۹۴
1- فصول: 

حجامت در فصل بهار و بعد از آن پاییز بیشتر از سایر فصول توصیه شده است و در سرما و گرمای شدید کمتر از بقیه اوقات انجام می شود و این امر در فصد و سایر استفراغات بدن نیز باید رعایت شود. 

2- ماهها: 

در کانون اول ( از ماههای رومی ) که تقریباً معادل دی ماه است فصد و حجامت نهی و در ماه آذار رومی (معادل فروردین) توصیه به آن شده است. 

3- روزهای ماه : 

اول و آخر ماه قمری برای حجامت مناسب نیست چرا که اخلاط در بدن ساکن هستند و میل به باطن دارند. در زمان غلبه نور ماه (14 و 15 ماه قمری) نیز حجامت مناسب نیست چرا که اخلاط لطیفه خفیفه بیشتر میل به ظاهر دارند اما از زمانی که ماه شروع به نقصان می گذارد یعنی 16 و 17 ماه بهترین زمان برای انجام حجامت است. زیرا در این زمان اخلاطی که در نیمه ماه به سطح آمده بودند اخلاط رقیق آن به عمق بازگشته و اخلاط غلیظ تر در سطح باقی می مانند و حجامت در این زمان اخلاط غلیظ بیشتری را خارج می کند . 

در برخی روایات اسلامی روزهای 17 و 19 و 21 ماه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین امام رضا (ع) در رساله ذهبیه می فرماید: هر گاه تصمیم به حجامت داشتی از روزهای 15- 12 ماه قمری انجام بده که برای سلامتی بدنت بهتر است و هنگامی که ماه کامل شد حجامت نکن مگر آن که اضطراری داشته باشی چرا که خون با کاسته شدن از هلال ماه کم و با زیاد شدن آن زیاد می شود. 

همچنین روزهای ابری و طوفانی، روزهای نامناسب برای حجامت دانسته شده اند. 

4- ساعت: 

ساعت دوم روز در فصل گرما و ساعت سوم و چهارم در فصل سرما بهترین ساعات انجام حجامت هستند. بهترین ساعت حجامت در روز زمانی است که گرما به سردی میل می کند چرا که حرارت باعث ذوب خون می شود پس اخراج آن را آسان می کند ولی نباید در حرارت خیلی شدید انجام گیرد. همچنین اگر حجامت در ظهر انجام شود به ناچار باید قبل یا بعد از آن غذا (ناهار) میل نمایند که هر دوی آنها به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد مضر بدن می باشد. همچنین در ظهر اخلاط خفیفه لطیفه صالحه بیشتر از خلط غلیظه کثیفه فاسده به سطح می آیند و حجامت در این هنگام باعث خروج خلط لطیف صالح می شود برخلاف فصد که چون جذب از باطن می کند در این ساعات توصیه می شود. 

منبع ;تندرستان 

برچسب‌ها: حجامت
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴
مصباح الشريعه - در حديثى كه به امام صادق (ع) منسوب است - : بسيار خفتن ، از نوشيدن بسيار، و بسيار نوشيدن از سيرى فراوان ، زاده مى شود و اين دو، انسان را نسبت به فرمانبرى از خدا سنگين مى كنند و دل را سخت تر از آن مى كنند كه تفكر و خضوع داشته باشد.

مصباح الشريعه - در حديثى كه به امام صادق (ع) منسوب است -: براى دل مؤ من ، هيچ چيزى زيانبارتر از پرخورى نيست و آن ، دو چيز را پديد مى آورد: سنگدلى و برانگيختگى شهوت .

برچسب‌ها: خواب
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴
این حالت را علاوه بر کابوس، "خانق"، "جاثوم" و "نید" نیز می نامند. 

کابوس، مرضی است که در حال خواب به انسان دست می دهد و می بیند که شخص سنگینی بر روی او می نشیند و او را می فشارد و نفسش را تنگ می کند. از صدا و حرکت باز می ماند و از اینکه سوراخ های ریز بند می آیند، نزدیک است که خفه شود. هر گاه بختک دست بردار شد ، آدمی یک دفع از خواب می پرد. 

بختک، پیشاهنگ سه نوع بیماری است: صرع یا سکته یا مانیا. به شرطی که سببش مواد ازدحام کننده باشد و از سبب غیر مادی نباشد.

1. انگیزه ی بختک، اکثرا بخار مواد غلیظ خونی یا بلغمی با سودایی است که در حالت استراحت کامل که تحلیل برنده ی بخار است، یکدفعه به سوی مغز بالا می رود . هر خلطی به همان رنگ خودش ، به بیمار خود را نشان می دهد. که علامت هر خلطی را ذکر خواهیم کرد.

2. شاید از سرمای سخت باشد که به طور ناگهانی در حالت خواب بر سر وارد می آید و آن را می فشارد و می گیرد و جرم مغز را پر مایه می کند که همین رویاها نمایان می شوند. 

در هر حال بختک حتما وقتی می آید که مغز ناتوان است و این ناتوانی مغز یا از گرمی است و یا از سوء مزاج مغز پدید آمده است. 

معالجات:

علاجش رگ زدن و اسهال است تا هر یک از خلط ها بیرون آیند. 

اگر دلیل بختک، سرمایی است که به مغز زده است و این بختک روی داده باید روغن های گرمی بخش و گیرنده ، ضمادهای سرخ کننده ی پوست و .... را به کار ببری. 

برچسب‌ها: خواب
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴
زمان خواب و انواع آن در احادیث

 

1-  فیلوله: به خواب پس از طلوع آفتاب و ابتدای روز گویند که موجب ضعف انسان می شود.

۲-  قیلوله: به خواب پیش از ظهر، به ویژه پیش از نماز ظهر و عصر، گویند.

۳- حیلوله: به خواب هنگام اذان ظهر و بعد از آن می گویند که از آن به خواب ظلمت هم تعبیر شده است.

۴- غیلوله: به خوابی که در انتهای روز صورت می گید و موجب امراض بدنی است، اطلاق می شود.

اما با توجه به این مطالبی که گفته شد، بهترین زمان ها برای خوابیدن، از زمان عشاء تا کمی مانده به سحر است و اندکی مانده به ظهر، که اصطلاحاً به آن قیلوله می گویند.

خواب فیلو له:بخاطر اینکه در صبح گرمای بدن (روح)به باطن رفته و هوا نیز سرد میباشد خوابیدن در صبح باعث جمع شدن 2سردی باهمدر ظاهر و جمع شدن 2 گرمی باهم در باطن با گرم شدن افتاب بنابراین مضره و باعث بلغم و ضعف قلب میگردد و برا نماز برخاستن واجب است

اما خواب قیلوله: قبل از اذان ظهر, بخاطر گرم شدن هوا, هنگام خواب چون گرما به عمق (باطن)میرود و هوا گرمتره در نتیجه تعادل هست بین ظاهر و باطن بنابراین میگن افزاینده عقل

خواب ح یلو له:خواب نیکی. اما بخاطر ح ا عل شدن بین انسان و نماز ـنبود به وقتش میگن ظلمت, ضرر ترک نماز بزرگتره

خواب غیلو له: چون با تابش خورشید تا عصر گرمای بدن(روح) به بیرون اعراض نموده و باد ها و بخارها در اثر حرارت خورشید به زمین چیره شده این بخارها بدن را سنگین و رطوبت ها در ظاهر جمع میشود و بدن سنگین میشود اینو میگن خواب هلاک یا شاید شنیده باشید میگن خواب غفلت1نکته در مورد خواب صبح ;چون 2 سردی غالب میشود بدن شل و چروکیده و طعم دهان فاسد و زیر چشم گود و زرد میگردد و حرارت درون زیاد میشود

 

برچسب‌ها: خواب
نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۹۴
علت مو زاعد زیر بغل و ممنوعه بخاطر غدد لنفاوی و در طب سنتی به علت ریخته شدن رطوبت به این مواضع میباشد برا همین این نواحی پنهان تر و مسلمات بازتر میباشدو موهای زاعد باعث میشه مسا مات باز بشه و دردهای و الام های بدن بیرون بیادود هر هفته باید ازاله کرد تا موها و ناخن ها بلند شده تا درد ها از بدن بیرون بیاد واگر ازاله نکنید دیر تر ور میاد و درد ها و مواد در ان ها محتبس و باعث بیماری میشوددر اسلام به ازاله کردن موی زاعد اشاره شده و نه کندن, بنابراین با زیر بغل زیر ور ن ر ید یعنی نکنید چون باعث تحریک غدد لنفاوی و پخش شدن مشکلات بدن در خون میشه

کلا زید بغل وپشت زهار روییدن مو بع علت رطوبت ه که تو این مواضع هست و معمولا این قسمت ها بیشتر دچار عفونت و خارش میشه و گ و شتش شل تره

و باز در روییدن این موها منفعت دینی هست انسان را مکلف ساخته ان به ازاله این ها و اشتغال به اینها تا انسان از طغیان و فسادی که لازمه فارغ بودن ادمی است اشت غال مانع از برو را و معاصی و شرارت می شه 

چندین روش برا موها

تیغ: اگر چه این روش خیلی سریع است و افراد زیادی بدین طریق موهای زائد خود را دفع می‏کنند اما از عوارض جانبی آن غافلند. عوارضی همچون: خشکی پوست، دانه زدن و ... . همچنین تیغ زدن موجب تیزی و گرد شدن نوک مو می‏شود. بدین معنا که وقتی مو بلند می‏شود نوک مو برمی‏گردد و به پوست خورده و باعث سوزش می‏شود. ضمن اینکه تیغ زدن خطر نیز دارد.

کرم و اسپری: این روش نیز بسیار سریع است و بو ندارد. اما غالباً در ترکیبات این مواد از سولفات باریم استفاده می‏شود که سرطان‏زاست. و برای بعضی پوست‏ها ایجاد حساسیت می‏کند. خصوصاً اگر از اسپری استفاده شود.

اپیلیدی: باعث چروک و زودپیری پوست می‏شود. ضمن اینکه درد فراوان آن بسیار آزار دهنده است.

نوره(واجبی): قدیمی‏ترین روش برای دفع موهای زائد بدن که پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) در مورد آن فرموده‏اند: "مردی نیست که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و 40 روز بگذرد و نوره نکشد." و برای خانم‏ها 20 روز فرموده اند. اما به راستی چه رازی در نوره پنهان است؟قبل استفاده با دقت بخوانید 

واجبی (نوره) ماده‌ای است که برای دفع موهای زاید بدن استفاده می‌شود. این ماده از ترکیب آهک و زرنیخ تشکیل شده‌است. از لحاظ علمی اگر بخواهیم به ماهیت این تاکید پی ببریم اینگونه می توان گفت که اگر از نوره های سنتی و اصیل که دارای ارسنیک هست استفاده شود شما هروقت نوره استفاده میکنید در واقع دارید خود را علاوه بر نظافت شیمی درمانی میکنید

 

دستور مصرف: 

در موقع استفاده باید بدن خشک باشد و داروی نظافت رقیق نباشد. بهتر است موقع مصرف از دستکش استفاده شود. حتماً از آب داغ برای تهیهٔ آن استفاده کنید. آن را بر روی موهای زائد قرار دهید (در حال که بدن خشک و تمیز است) و از مالیدن بیش از حد آن خودداری کنید. پس از ۵ تا ۶ دقیقه آن را بشویید و با دست موها را به راحتی جدا کنید. ماندن بیش از حد آن بر روی پوست ممکن است منجر به آسیب دیدن پوست (مثل حالت سوختگی) شود. همچنین ماندن بیش از حد روی ناخن ها باعث میشود ناخن تا حد بسیار زیادی نرم شود و از بین برود. این ماده بوی خاص و تندی می‌دهد. بهتر است در هنگام استفاده از واجبی بدن در حالتی باشد که درزها و تو رفتگی ها قابل دسترس باشد و حرکت اضافی نداشته باشد.

خب گاها کسانی که ا پلید ی استفاده میکنند ممکنه دچار لکه و موهای زیر پوستی بشن و گاها خارش و عفونت ها خودش باعث لک میشه 1حور انگار حالت سوختگی و لک باقی میگذارد

اگر دست ها خیس یا نمناک باشه دست ها 1حالت نازک ی پیدا میکنن اگر دستکش دستتون کنید دست تا و ناخن های عزیزتون خراب نمیشن

 

نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳
حفظ سلامتی در فصل بهار از منظر طب ایرانی

تهران - ایرنا - با تغییر فصل و بهار طبیعت، طبیعت بدن نیز دچار تحول می شود که برای حفظ سلامتی باید متناسب با این تحولات ضمن مراقبت های بهداشتی، تغییراتی در تغذیه، استراحت، فعالیت بدنی و حتی پوشیدن لباس ایجاد کرد.

 

هرچند تعریف منجمان و طبیبان از فصل بهار متفاوت است و از دیدگاه حکمای طب ایرانی، فصل بهار همزمان با گرم شدن هوا و زمین از اواخر بهمن ماه تا اوایل اسفندماه آغاز می شود اما اغلب مردم، نوروز را مبنای بهار و فصل نو شدن می دانند.

 

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با بیان این که مزاج فصل بهار، معتدل است، گفت: برخی افراد فصل بهار را به دلیل بروز بیماری هایی مثل تب ها، بثورات، ورم ها و آلرژی ها در این فصل، آن را گرم و مرطوب در حد اعتدال می دانند. 

 

فاطمه علیزاده خاطرنشان کرد: بهار به سبب اعتدال مزاج و لطافت، برای تمام سنین فصلی مناسب است و به ویژه برای پیران و صاحبان مزاج سرد و خشک مناسب ترین فصل برای زندگی و سلامت به شمار می آید.

 

وی درباره بیماری های فصل بهار نیز توضیح داد: بیماری هایی که در این فصل ایجاد می شود به دلیل بدی مزاج فصل نیست و اکثراً به علت باقی ماندن اخلاط حبس شده در زمستان و رقیق شدن و به حرکت درآمدن آنها ایجاد می شود.

 

این محقق طب ایرانی ادامه داد: اگر بدن نتواند اخلاط باقی مانده را به طور کامل دفع کند، این اخلاط به سوی اندام های ضعیف رفته و باعث تولید امراض شایع در این فصل می شود که ظهور و بروز دمل ها، ورم های چرکی، جوش ها، خارش، جرب، ورم های حلق، خونریزی بینی، زکام، گرفتگی صدا، سرفه، صرع، سکته ها و بیماری های مزمن از آن جمله است.

 

 

 

**پاکسازی بدن 

 

حکیمان طب ایرانی برای پیشگیری از بروز بیماری های فصل بهار تدابیر مختلفی ارایه می کردند که برخی از آنها شاید امروزه، اندکی غریب و غیرعادی به نظر برسد که از آن جمله می توان به فصد (رگ زدن)، ایجاد اسهال و قی کردن (استفراغ) اشاره کرد.

 

علیزاده در این مورد اظهار داشت: اولین و مهمترین تدبیر توصیه شده در فصل بهار پاکسازی و تنقیه اخلاط تجمع یافته در زمستان بخصوص قبل از ورود به فصل تابستان است که این پاکسازی در اصطلاح طب سنتی با واژه کلی استفراغات (ایجاد فراغت بدن) ذکر شده که شامل حجامت، فصد، قی، حقنه، اسهال است. 

 

وی از حجامت به عنوان یکی از تجویزهای طب ایرانی در فصل بهار نام برد و درعین حال تاکید کرد که این کار حتما باید در موارد خاص و فقط و فقط با تشخیص و تجویز پزشک زبردست انجام شود.

 

این پزشک هشدار داد انجام اعمالی مانند حجامت یا فصد (رگ زدن) به طور خودسرانه یا بدون بررسی های لازم می تواند عوارض و مشکلات فراوانی برای افراد ایجاد کند.

 

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران استفاده از مسهل های رقیق را یکی دیگر از تدابیر موثر در تخلیه و تصفیه مزاج برشمرد و گفت: این کار به دفع مواد زائد بدن کمک زیادی می کند. 

 

 

 

**تغذیه

 

علیزاده درباره تغذیه افراد در فصل بهار نیز گفت: به علت آن که هضم در این فصل قوی است توصیه به مصرف غذای با حجم بیشتر ولی لطیف تر شده است که منظور، مصرف مواد غذایی با کالری کم مانند حبوبات غیر گرم است.

 

بنابراین به افراد توصیه می شود در فصل بهار از انباشتن بدن از غذا پرهیز کرده و مصرف غذا را به دفعات متعدد تقسیم کنند زیرا پر شدن معده موجب تشدید عوارض این فصل خواهد شد. 

 

در طب ایرانی همچنین مصرف غذاهای مولد خون مانند انواع گوشت، شیرینی، ادویه و اغذیه گرم و تلخ و شور و مصرف نوشیدنی های گرمی بخش و رطوبت آور در فصل بهار منع شده و درعوض به افراد پیشنهاد شده است به جای آن بیشتر از غذاهای سرد و نوشیدنی ها و رب های فرونشاننده حرارت مانند شربت ریواس، عرق کاسنی، شربت زرشک و غوره، رب غوره، شربت نارنج، لیمو و به استفاده کنند.

 

 

 

**فعالیت بدنی و استحمام بیش از حد در فصل بهار ممنوع 

 

محققان طب سنتی همچنین به افراد توصیه می کنند در فصل بهار از فعالیت بدنی و استحمام بیش از حد اجتناب کنند چراکه مزاج بهار «گرم و تر» است و این اقدامات نیز بدن را گرم و تر می کند و می تواند به بروز بیماری های گرم و تر بیانجامد. 

 

برهمین اساس، انجام ورزش معتدل (سبک تر از ورزش در زمستان) هر بامداد و پیش از صبحانه برای حفظ سلامتی در این فصل بسیار مناسب عنوان شده است.

 

 

 

** لباس 

 

افراد به طور طبیعی با شروع فصل بهار، روانداز خود را کم می کنند و بهتر است از لباس های لطیف و خنک و با جنس پنبه استفاده کنند.

 

علمی (5)**1055*1581

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳
بهترین رنگ موی جهان در خانه شماست!

 

پیش از تولید و عرضه رنگ موهای شیمیایی در جهان بسیاری از زنان در کشورهای مختلف متناسب با نوع فرهنگ و رویش گیاهان دارویی همان منطقه از این خاصیت گیاهان دارویی برای رنگ کردن موهای خود استفاده می‌کردند. این افراد از حنا برای حنایی کردن موها، از روناس برای مشکی‌کردن و از دانه‌های قهوه برای قهوه‌ای کردن موهای خود استفاده می‌کردند. در این مقاله شما را با برخی از رنگ موهای طبیعی که از گیاهان دارویی تهیه می‌شوند، آشنا می‌کنیم

 

 

 

 

مشکی پرکلاغی با روناس

 

 

 

اگر تمایل دارید موهای‌تان را به رنگ مشکی تیره یا به‌اصطلاح پرکلاغی در آورید، توصیه می‌کنیم از محلول گیاه دارویی روناس استفاده کنید. این محلول می‌تواند در مدت زمان کوتاهی رنگی تیره و مشکی به تار موی شما ببخشد. برای تهیه این محلول کافی است 4 قاشق غذاخوری روناس را در 3 لیوان آب بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید تا بجوشد. این محلول را پس از سرد شدن روی موهای‌تان ماساژ دهید. پیش از این مردم بسیاری در شرق آسیا و شمال آفریقا از این گیاه برای رنگ آمیزی پارچه استفاده می‌کردند.

 

 

 

رنگ بور را با گیاه اسپرک تجربه کنید

 

 

 

اگر در گروه افرادی قرار دارید که از رنگ‌های روشن لذت می‌برید و تصمیم دارید رنگ موی خود را به رنگ زرد یا بور در آورید بهترین روش استفاده از گیاه اسپرک است. گیاه اسپرک انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها تنها یک نوع برای رنگ آمیزی موی سر مناسب است. بنابراین هنگام تهیه این گیاه حتما به فروشنده توصیه کنید که اسپرک برای رنگ مو نیاز دارید. برای تهیه عصاره اسپرک نیز لازم است 4 قاشق غذاخوری از آن را در 3 لیوان آب بجوشانید و پس ازصاف کردن و سرد شدن آن را روی موهای خود ماساژ دهید. با ماساژ این عصاره روی موهای‌تان به مرور موها به رنگ زرد و پس از آن به رنگ بور در می‌آیند.

 

 

 

رنگ طبیعی برای دوستداران رنگ مسی

 

 

 

افرادی که علاقه‌مند به رنگ موی مسی هستند می‌توانند از یک نسخه گیاهی بسیار ساده برای به دست آوردن این رنگ برای موهای‌شان استفاده کنند. برای تهیه این ترکیب کافی است که به ترکیب گل ریواس و گل بابونه مقداری حنا اضافه کنید. برای این منظور کافی است به میزان مساوی (4 قاشق غذاخوری) از هر 3 گیاه دارویی گل ریواس، گل بابونه و حنا را در ظرف ریخته و آن را با 3 لیوان آب مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید. پس از جوشیدن این مخلوط آن را صاف کرده و روی موهای‌تان ماساژ دهید. این ترکیب موجب به دست آمدن رنگ مسی شده و جلوه زیبایی به موهای‌تان می‌دهد.

 

 

 

موهای طلایی با عصاره گل بابونه

 

 

 

افرادی که علاقه‌مندند موهایی طلایی رنگ داشته باشند می‌توانند از عصاره گل بابونه و گل ریواس برای این منظور کمک بگیرند. ترکیب این 2 عصاره یکی از بهترین رنگ موهای طبیعی برای افرادی است که موهای سفید دارند. ماساژ این عصاره بر موهای سفید و بی‌رنگ موجب طلایی شدن موها می‌شود. برای تهیه این عصاره تنها باید 5 قاشق گل بابونه و 5 قاشق گل ریواس را درون 3 لیوان آب بریزید و این مخلوط را روی حرارت ملایم قرار دهید تا آماده شود. بعد از گذشت 20 دقیقه که گل بابونه در آب جوشید این محلول آماده است. آن را صاف کرده و پس از خنک شدن روی موهای خود ماساژ دهید. این کار را تکرار کنید تا رنگ طلایی مورد علاقه‌تان روی موها ظاهر شود.

 

 

 

های لایت آبی با گیاه دارویی

 

 

 

افرادی که تارموی سفید دارند و تعداد این تار موها در سر آن‌ها به حدی است که موجب نارضایتی آن‌ها می‌شود، می‌توانند برای از بین بردن این مسئله از عصاره گیاه آقطی برای جلوه بیشتر موهای‌شان استفاده کنند. برای این منظور کافی است گیاه آقطی را از نزدیک‌ترین عطاری به منزل خود تهیه کنید و آن را با نیم لیتر آب روی حرارت ملایم بگذارید تا بجوشد. پس از 10 دقیقه عصاره‌ای از این گیاه به دست می‌آید که ماساژ این عصاره روی سر و موها موجب تیره رنگ شدن موهای سفید می‌شود. البته باید توجه داشت که گیاه آقطی به‌دلیل توناژ آبی که در خود دارد موجب آبی‌شدن تارهای سفید شده و جلوه‌ای خاص به موهای شما می‌بخشد.

 

 

 

حنا، معروف‌ترین رنگ طبیعی جهان

 

 

 

حنا یکی از معروف‌ترین و پرمصرف‌ترین گیاهانی است که برای تغییر رنگ موها و روشن کردن آن‌ها توسط زنان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که علاقه‌مند به استفاده از رنگ‌های طبیعی و بی‌خطر برای سلامت‌شان هستند تمایل زیادی به استفاده از این رنگ دارند. رنگی که نه تنها موجب قرمزی پوست و التهاب پوست سرشان نمی‌شود بلکه به ترمیم ساقه موها و ضخیم‌تر شدن آن‌ها کمک کرده و خواص درمانی فوق العاده‌ای برای مو دارد. افرادی که موهای تیره رنگ دارند با کمک حنا می‌توانند رنگ موهای خود را به قهوه‌ای نزدیک کنند. رنگ حنا وقتی روی موهای تیره رنگ قرار می‌گیرد آن‌ها را قهوه‌ای تیره و براق می‌کند. این رنگ درصورتی که روی موهای روشن امتحان شود متناسب با روشنی مو به رنگ‌های قهوه‌ای روشن، حنایی و قرمز تبدیل می‌شود.

 

 

 

تست رنگ طبیعی بر موها

 

 

 

نکته‌ای که پیش از رنگ کردن موها با گیاهان طبیعی باید به آن دقت کرد این است که همیشه قبل از رنگ کردن کل موها با گیاه دارویی مورد نظر، بهتر است آن گیاه دارویی را روی بخش کوچکی از موهای‌تان امتحان کنید. برای این منظور کافی است کمی از موهای سرتان را بچینید و روی آن رنگ مورد نظر را امتحان کنید. در این حالت اگر از رنگ به دست آمده احساس رضایت داشتید آن را روی موهای‌تان بگذارید. بهترین شرایط برای رنگ کردن موها با عصاره گیاهان طبیعی آن است که در محیطی که به دمای بدن نزدیک است و به‌اصطلاح 37 درجه سانتی‌گراد دما دارد موهای خود را رنگ کنید. در این حالت نتیجه بهتری بعد از رنگ کردن موها به دست می‌آید.

 

 

 

با موهای سفید چه کنیم؟

 

 

 

پیش از پیدایش رنگ‌های شیمیایی در جهان بسیاری از مردم از گیاهان دارویی مختلف برای رنگ آمیزی موهای خود استفاده می‌کردند. امروزه نیز بسیاری از درمانگران طب سنتی استفاده از این رنگ‌های طبیعی و گیاهی را در مقایسه با رنگ‌های شیمیایی که استعمال آن‌ها عوارض جانبی نیز به همراه دارد، توصیه می‌کنند. این درمانگران برای پوشاندن تار موهای سفید به مراجعان خود توصیه می‌کنند 2 قاشق غذاخوری تنباکو را با 2 لیوان آب به‌مدت نیم ساعت بجوشانند و سپس موهای خود را با محلول خنک شده تنباکو ماساژ دهند تا تارهای موی سفید شده به رنگ مشکی در آیند.

 

برچسب‌ها: ریزش مو
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۲۶ اسفند۱۳۹۳
خوردن و خفتن و گفتار زياد / مي نمايد تن و جان را بيمار

 

چهار چيز است كه رنجور كند / تندرستي ز بدن دور كند

 

اولا خوردن هر چيز زياد / مي دهد عمر و سلامت بر باد

 

ثانيا خفتن بسيار شود / كه دل آزرده و بيمار كند

 

ثالثا كسرت شهوت راني / بشكند زود تن انساني

 

چهره غمگين بشود از چين و چروك /خم شود قامت و گردد مفلوك

 

قوه كم ميشود وغصه زياد / مي برد هر چه به جز غم از ياد

 

رابعا جمع شود در رگ قلب / چربي ، آنگه دهدت عمر به باد

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳
 

 

نوروز ازدیدگاه امام صادق (ع)

 

مُعلّى پسر خُنَیس گوید: در روز نوروز، بر امام صادق(ع) وارد شدم.

 

فرمود: «آیا این روز را مى شناسى؟». گفتم: قربانت گردم! این روز را فارسیانْ  گرامى مى دارند و به یكدیگر

 

 

هدیه مى دهند. فرمود: «سوگند به خانه كعبه كه این، رمزى دیرینه دارد و برایت روشن مى سازم

 

 

تا آگاه گردى».

 

 

آن گاه فرمود: «اى معلّى!

 

روز نوروز، همان روز است كه خداوند از بندگان پیمان گرفت او را بپرستند و به او شرك نورزند، به پیامبران

 

 

و حجت هایش بگروند و به امامان ایمان آورند.

 

 

- این همان روز است كه خورشید طلوع كرد، بادها وزیدن گرفت و گل هاى زمین روییدند.

 

 

- این همان روزى است كه كشتى نوح(ع) بر ساحل جودى آرامش یافت

 

 

- این همان روزى است كه خداوند، گروهى چند هزار نفره را كه از ترس مرگ از خانه ها بیرون رفته بودند زنده

 

 

ساخت، پس از آن كه آنان را میرانده بود.

 

- این، روز فرود جبرئیل بر پیامبر اسلام است

 

 

- این روزى است كه پیامبر(ص) امام على(ع) را بر دوش گرفت تا بت هاى قریش را در مسجد الحرام شكست

 

 

و در همین روز، ابراهیم خلیل الرحمن، بت ها را شكست.

 

 

- این همان روزى است كه پیامبر(ص) به یارانش دستور داد با على(ع) بیعت كنند و در همین روز، على را

 

 

براى بیعت گرفتن از جنیان فرستاد.

 

 

- در همین روز على (ع) بر نهروانیان پیروز شد

 

- در این روز، قائم ما و صاحبان حكومتْ قیام كنند

 

- و در همین روز، قائم ما بر دجّال پیروز گردد و او را در زباله دان كوفه به دار آویزد.

 

 

ودرپایان امام صادق (ع) فرمود:

 

و ما من یوم نَیروز إلاّ و نحن نتوقّع فیه الفرج؛ لأنه من أیامنا وأیام شیعتنا

 

 

در هر روز نوروزى، ما آرزوى فرج داریم چرا كه آن از روزهاى ما و شیعیان ماست.

 

 

 فارسيان آن را گرامى داشتند و شما (اعراب) آن را ضایع كردید.»

 

 

 

نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۳
دشمنان کبد:

 

1-      کم تحرک بودن بخصوص کم تحرکی طبع سردوتر(بلغمی)ها

 

2-       ناسازگار با طبع غذا خوردن بطوریکه ادرار مثل اب بی رنگ شود درحالیکه باید طلائی باشد

 

3-      پرخوری (هله هوله خوری - زیادخوری - اب ومایعاتی مثل نوشابه ودوغ و....بین غذا خوردن - بد خوری (مثلا 2باریک غذا را درروز خوردن یا با برنج ماست خوردن یا ترشی سرکه ولیته خوردن ...)

 

4-       دارو مسکن واعصاب وکلسیم ومکمل ویتامین ووووخوردن

 

5-       کره بسته بندی وروغن هیدروژنه خوردن

 

6-        بستنی صنعتی وغیرسنتی وکیم خوردن

 

7-      اب یخ خوردن

 

8-       دوتا سردی کنارهم یا پشت سرهم صبح وظهر یا ظهر وشب خوردن مثلا ظهربرنج خوردن وشب کله جوش خوردن ...

 

9-      ترشی سرکه ولیته خوردن

 

10-  خوراکی های افزودنی دارخوردن مثل چیپس وپفک وغیره

 

11-  سیگاروغلیان وغیره

 

12-   مصرف الکل وغذاهای الکل زا مثل آش رشته وماکارونی وشیرینی قنادی وقند وشکر ونوشابه وساندیس وشربت صنعتی وامثالهم

 

13-  گوشت گاو وگوساله

 

14-  غذا را با روغن غیرکنجیدوزیتون بودار سرخ کردن

 

15-  خرما درطول روزنخوردن وبجای ان شکلات و امثالهم خوردن

 

16-  آب ننوشیدن درطول روز (وقتی غذای سازگار با کبد بخوریم تشنه می شویم وبطور خودکار درروز حدود تقریبا آب می نوشیم

 

17-  مواد غذائی سم دار مثل موز – گیلاس – مرغ هورمونی - ...خوردن

 

18-  نوشیدن چای وقهوه ومواد کافئین دار

 

19-  سردی زیاد خوردن مثل گوشت گاو- شیربدون خرما – برنج بدون خورشت گرم وخشک (باز- پتاسیم)

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۳
حکیم بوعلی‌سینا معتقد بود: «اگر طبیب در درمان بیمار خود از اصلاح غذای او آغاز نکند، گویی بر کشتن وی جرأت یافته است.»

زکریای رازی، اين دانشمند بزرگ ایراني می‌گويد: «تا جايی که می‌توانی با غذا درمان کنی، با دارو درمان مکن و تا جايی که می‌توانی با داروی مفرد درمان کنی، با داروی مرکب درمان مکن.»

معصومین(ع) نیز اهمیت بسیار زیادی به تغذیه قائل بوده و تذکرات زیادی را در اين مورد به انسان‌ها داده‌اند.

رسول خدا (ص) می‌فرمایند: «معده خانه تمام دردها و بیماری‌ها مي‌باشد.»

در قرآن کریم آمده است: «انظر الی طعامک» كه در این آیه جایگاه و اهمیت خوردن و آشامیدن به عنوان یک دستور دینی بیان می‌شود.

امام صادق(ع) می‌فرماید: «غذای تو، دوای تو باشد». یعنی تدبیر در تهیه و میل كردن غذا و نوشیدنی‌ها چنان باشد که علاوه بر نقش تغذیه در درمان، در پیشگیری از بیماری شما نیز نقش داشته باشد.

عادت غذایی ایرانیان نیز همانند دیگر ابعاد زندگی آنها، ملغمه ای از سنت و مدرنیسم است، این رفتار غذایی که نه از مواهب سنت برخوردار است و از منافع غذاهای مدرن، و البته معایب و آفت های هر دو را هم دارد، این وضعیت باعث شده است بیماری های قلبی و عروقی و گوارشی و بدن های چاق ارمغان این وضعیت برای ایرانیان باشد.

نوشتار زیر، به بررسی علمی رفتار غذایی مرسوم ایرانی پرداخته است.

1- زرشک پلو با مرغ و باقلا پلو با ماهی

هر دوی این غذاها، بسیار سرد هستند و به مرور زمان در صورت مصرف زیاد، غلظت خون ایجاد کرده و مقدار زیادی اخلاط نابجا و مضر بلغم و سودا در بدن تولید می کنند. ماهی، مرغ، برنج، زرشک، باقلا، روغن نباتی همگی سرد و بلغم زا هستند. حال اگر همراه این غذاها، سالاد، ماست یا ترشیجات هم مصرف گردد، مشکل چند برابر خواهد شد. در صورت مصرف چنین غذاهایی، حتما بایستی ادویه ها و مواد غذایی گرم مثل فلفل سیاه، زنجبیل، آویشن، سیاه دانه، عسل، کنجد و خرما مصرف نمایید.

 

2- خوردن ماست و دوغ همراه با غذاهای گوشتی

مصرف همزمان ماست و غذاهای گوشتی، یکی از ممنوعات طب سنتی به حساب می آید. طبق گفته حکما، مصرف همزمان ماست با غذاهای گوشتی علاوه بر اینکه تولید بلغم می کند، موجب فساد گوشت در معده و در برخی موارد بروز لک و پیس می شود.

 

3- حذف سبزی از سفره و جایگزینی سالاد

طبع اغلب سبزی ها گرم است و به هضم غذا بسیار کمک می کنند. سبزی ها سرشار از مواد معدنی و ویتامین هستند؛ همچنین به علت دارا بودن فیبر، مانع یبوست می شود. اما سالاد بر خلاف سبزی، طبع سردی دارد و هضم غذا را (برخلاف تصور مردم) مختل می کند.

نکته: بهترین ماده جهت شستشو و ضدعفونی سبزی، سرکه و نمک دریا می باشد.

 

4- خوردن زیاد عدسی

عدس غذایی سودا زاست و مصرف زیاد آن موجب بروز و افزایش غلظت خون می شود. اما متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که به علت تبلیغات زیاد در رابطه با خون ساز بودن عدس، مردم سایر حبوبات را کنار گذاشته و عدس را بیش از سایر حبوبات مصرف می کنند. در طب سنتی بر مصرف نخود بسیار تاکید شده است. نخود دارای خاصیت سم زدایی، افزایش توان جنسی، افزایش حافظه، تقویت قلب، خون سازی، استخوان سازی، جلوگیری از سفید شدن موها و ده ها خاصیت دیگر ذکر شده است.

نکته ای در رابطه با مصرف نخود: جهت کاهش مشکل نفخ معده در زمان مصرف نخود، بهتر است آن را 12 ساعت قبل از طبخ خیس کرده و سپس آب آن را دور بریزید.

 

5- مصرف پنیر به تنهایی و در وعده صبحانه

مصرف پنیر به تنهایی بسیار مضر می باشد و بلغم زاست. خوردن پنیر به تنهایی و در وعده صبحانه، فرد را دچار رخوت، سستی و بی حالی و کندی در یادگیری و کاهش تمرکز ذهن می گردد.

غده پاراتیروئید، وظیفه تنظیم کلسیم و فسفر بدن و جذب آن ها را به عهده دارد. این غده کلسیم و فسفر را با یکدیگر و در کنار هم می شناسد، بنابراین در زمانی که ماده غذایی حاوی کلسیم را مصرف می کنیم، بایستی همراه آن نیز فسفر مصرف کنیم، در غیر اینصورت، غده پاراتیروئید، فسفر را از مغز برمی دارد که موجب کندذهنی می شود.

بهترین زمان مصرف پنیر، وعده شام و به همراه مصلاحات آن (گردو، زیره، سیاه دانه و آویشن) می باشد. زیرا بیشترین میزان ترشح توسط غده پاراتیروئید در هنگام شب صورت می گیرد.

نکته: گردو (و همچنین بادام) باید در زمان مصرف شکسته شود، زیرا در برخورد طولانی مدت با هوا، اکسید شده و خاصیت اولیه خود را ندارد.

نکته: بادام نباید با پنیر مصرف گردد. زیرا موجب فساد در معده شده و گوارش را با مشکل رو به رو می کند و به عنوان عامل مهمی در تشکیل سنگ کلیه و مثانه محسوب می شود.

 

6- حذف سرکه از غذا

حذف سرکه یکی از ظلم هایی است که توسط گروهی از پزشکان دامن زده شده است. تحت اینکه که سرکه برای اعصاب مضر و سبب زخم معده می شود. در صورتی که رازی، رساله ای تحت عنوان رساله سرکه دارد که هزار خاصیت برای سرکه بیان کرده است.

سرکه در طب سنتی به عنوان یک حمل کننده (Carrier) محسوب می شود. حمل کننده ماده ای است که داروها را جهت مصرف به اعضای مورد نیاز می رساند.

(نکته: عسل هم یک حمل کننده بسیار مهم به حساب می آید)

طبق تحقیقات، سرکه در کاهش کلسترول، چربی و قند خون، نقش به سزایی دارد. همچنین سرکه سبب گشاد شدن عروق و بهتر شدن جریان خون می شود؛ به هضم غذا کمک کرده و صفرا بُر است؛ ضدعفونی کننده و موجب از بین رفتن رسوبات و املاح مضر است.

نکته: طبیعت سرکه سرد است و افراد بلغمی و سوداوی باید در مصرف آن دقت نمایند. چنانچه افراد سرد مزاج در مصرف سرکه (بدون مصلحات) زیاده روی کنند، ممکن است موجب افت فشارخون و بی حالی گردند. بنابراین افراد سرد مزاج باید سرکه را با عسل و یا شیره خرما مصرف نمایند.

 

7- تنوع خواری و مصرف اقلام متعدد در یک وعده غذایی

چنین شیوه غذا خوردن، موجب به هم خوردن تنظیم گوارش شده و بسیار مضر است. زمانی که چند ماده غذایی متنوع را در یک وعده میل می کنید، آنزیم های هاضمه دچار سردرگمی و اختلال شده و هضم غذا ناقص خواهد شد. زیرا مواد غذایی متفاوت، زمان هضم متفاوتی با یکدیگر دارند. در نتیجه از ترکیب این مواد، اخلاط فاسد در بدن تولید می گردد.

 

8- وعده غذایی ظهر

از نظر طب سنتی وعده غذایی ظهر، مضر بوده و بلغم و سودا را در بدن زیاد می کند و سبب غلظت خون می گردد. ترک وعده نهار موجب تقویت ایمنی بدن، تناسب اندام، حفظ تعادل مزاج و رفع بیماری ها می شود.

گرم ترین زمان در طول روز، ظهر است که بهترین کار در آن ساعات، سرد کردن بدن است، نه خوردن غذا. در طب سنتی توصیه شده که انرژی بدن در زمان ظهر از خواب قیلوله تامین شود.

9- عدم مصرف صحیح آجیل

آجیل برای کاهش چربی، غلظت خون، سلامت قلب، سلامت کبد و افزایش کارکرد مغز بی نهایت مفید و لازم است. طبق تحقیقات مصرف روزانه یک مشت آجیل، بین 5 تا 15 سال به طول عمر انسان می افزاید. مصرف حداقل 7 عدد بادام در روز (البته به شرطی که به صورت تازه از پوست در آید) در جهت پاکسازی کبد و تقویت استخوان ها، رشد قدی اطفال و افزایش ضریب هوشی و حافظه توصیه شده است.

بهترین نوع آجیل، 4 مغز گردو، بادام، فندق و پسته است که 4 برابر گوشت انرژی دارد و تمام 20 نوع پروتئین مورد نیاز بدن را تامین می کند. توصیه می شود 4 مغز را هفته ای یک بار درست کرده، به صورت پودر در آورده و در یک ظرف در بسته نگهداری نمایید. 4 مغز به عنوان یک غذای بسیار عالی برای کودکان در حال رشد می باشد.

افراد صفراوی بایستی در مصرف آجیل احتیاط کرده و زیاده روی نکنند.

10- عدم مصرف صحیح ادویه جات

باور غلط و مصطلح دیگر مضر بودن ادویه جات برای کبد است. تنها مورد احتیاط ادویه، افراد صفراوی می باشند

مصرف ادویه با غذا موجب فعال شدن کبد و کارکرد منظم دستگاه گوارش خواهد شد. اکثر ادویه ها خاصیت دارویی و درمانی دارند. به طوری کلی ادویه جات باعث تعدیل بلغم اضافی معده و رطوبت های نابه جای دستگاه گوارش می شود. مصرف مداوم و بلند مدت ادویه ، بلغم و سوداری نا به جای بدن را کاهش داده و در تخفیف و درمان بیماری های ناشی از بلغم و سودا بسیار موثر است. بیماری هایی مثل آرتروز، درد مفاصل، نفخ معده، کاهش حافظه، صرع، شب ادراری، عفونت های زنانه، افسردگی و ...

 

11- مصرف میوه همراه با غذا 

مصرف میوه با غذا سوء هاضمه و اخلاط فاسد تولید کرده و موجب تباه شدن معده می گردد. تنها دو میوه زیتون و انار، مجوز مصرف با غذا را دارند. جالب است که بدانیم مصرف آن ها به تنهایی از دیدگاه طب سنتی مناسب نیست و مضر شناخته شده است.

بهتر است میوه ها به تنهایی و در وعده جداگانه ای مصرف شوند. و در هر وعده غذایی تنها یک نوع میوه (به دلیل متفاوت بودن زمان هضم مواد غذایی مختلف) که البته باید به فصل و کاملا رسیده (کال نباشد) میل شود. به عنوان مثال در یک وعده نباید همزمان از سیب و پرتقال استفاده شود.

میوه ها دارای فیبر بوده و مانع از یبوست می شوند. همچنین موادی سرشار از ویتامین محسوب می شوند.

نکته: شیر هم یک غذا محسوب می شود، بنابراین مصرف میوه با آن ممنوع است و مصرف میوه با شیر، معده را تباه می کند. به عنوان مثال شیر و موز.

12- مصرف نکردن مصلحات غذایی

هر غذایی در طب سنتی دارای چندین مصلح می باشد. مصلح ماده غذایی است که در اصلاح و تعدیل عوارض جانبی احتمالی آن غذا موثر خواهد بود. مصلح هضم غذا را بهتر کرده و خواص و فوائد و میزان اثرگذاری غذا را در بدن و ارگان های مربوطه مضاعف می کند.

به گزارش پارسینه، در تغذیه سنتی ایرانیان، مصرف مصلحات به طور کامل رعایت می شده است. کمتر غذا و میوه ای دیده می شده که بدون مصلح مصرف شود. متاسفانه امروزه اغلب این مصلحات کنار گذاشته شده و همین سبب کاهش کم و کیف در جذب و هضم غذا خواهد شد.

به کمک فایل زیر می توانید با مصلحات مواد غذایی مختلف آشنا شوید. مطالب این فایل شامل اسامی داروهای اساسی در طب سنتی، چله های 14 گانه سلامت جسم و روان و لیست مصلحات غذاها می باشد..

13- استفاده از اقلام و غذاهای وارداتی

اکثر این غذاها یبوست زا هستند. و از نظر طب سنتی، یبوست مادر تمام بیماری هاست. همچنین تمامی این غذاها توسط کارخانه ها تولید می گردند و کارخانه ها جهت افزایش زمان ماندگاری محصولات خود به این محصولات مواد نگهدارنده شیمیایی اضافه می کنند. از جمله ماکارونی، پیتزا، پفک، سوسیس، کالباس، بیسکویت ها، شکلات ها و ... . تمام این محصولات جای توضیح و بحث بسیار دارد که  در آینده مطالبی ارائه خواهد شد.

14- ایستاده غذا خوردن

 

خوردن غذا به صورت ایستاده موجب افزایش سودا در خون شده و ایجاد غلظت در خون می‌کند.

 

15- مصرف زیاد سالاد الویه

 

سالاد الویه جزء غذاهای بسیار سرد و بلغم‌زاست. لذا باید با ادویه‌های گرم نظیر فلفل و آویشن، مصرف شود. همچنین استفاده از سس مایونز در این غذا به علت دارا بودن مواد شیمیایی کُربات و سُربات، در خون ایجاد مسمومیت کرده و سرطان‌زا می‌باشد.

 

16- تندتند غذا خوردن

 

غذا باید کاملا جویده شده و به آرامی خورده شود. سریع خوردن غذا سبب ترشح ناقص آنزیم‌های گوارشی شده و هضم را مختل می‌کند. فراموش نشود، در صورتی که هضم به هر دلیلی ناقص صورت گیرد، خلط فاسد و نابجا در بدن تولید می‌شود.

 

17- مصرف غلط ماست با اسفناج 

مصرف ماست با اسفناج به دلیل تشکیل اگزالات کلسیم، مولد تشکیل سنگ کلیه و مثانه است، اما امروزه به وفور مصرف می‌شود. مصلح ماست و اسفناج، زعفران و گردو می‌باشد.

اقلام و اغذیه مضر و خطرناک 

1-روغن نباتی

روغن‌های هیدروژنه جامد و روغن‌های نباتی مایع، سبب افزایش چربی، کلسترول و تری‌گلیسیرید شده و در عروق بدن و قلب رسوب کرده و پلاک چربی تشکیل می‌دهد. همچنین مواد رنگ بر و مواد نگهدارنده افزوده شده به این روغن‌ها، ترکیبات مضر و خطرناکی هستند.

گزارش‌های مکرر از کارخانه‌های تولید روغن، از آلودگی مخازن نگهداری روغن، به حیوانات موزی مثل موش و ...، همچنین استفاده از ماشین‌های حمل و نقل آلوده به مواد نفتی جهت حمل مواد اولیه روغن‌های مایع، خبر می‌دهند.

علی رغم تبلیغات زیاد کارخانه‌های سازنده و برخی از پزشکان، مصرف روغن‌های مایع نیز سبب افزایش کلسترول می‌گردد. همچنین کره گیاهی مارگارین، طی تحقیقات 10 ساله آمریکا، موجب رسوب چربی و کلسترول در عروق و تشکیل پلاک چربی در عروق کرونر قلبی و بیماری‌های قلبی نقش موثر داشته و از عوامل سکته قلبی به شمار می‌رود.

در برابر روغن‌های فوق، بهترین روغن‌ها، روغن کنجد، زیتون، روغن دنبه و انواع روغن‌های محلی می‌باشد.

2-نوشابه

نوشابه حاوی ماده نگهدارنده بنزوات سدیم که بسیار سمی و خطرناک و سرطان‌زاست، می‌باشد. طبق تحقیقات غیر رسمی، درصد این مواد در نوشابه‌ها از حد مجاز استاندارد، بالاتر است.

کافئین و مواد رنگی موجود در نوشابه، برای قلب بسیار مضر بوده و سبب بی‌قراری و نامنظمی ضربان قلب می‌گردد.

همچنین وجود گاز CO2 موجود در نوشابه، موجب شل شدن دریچه بین معده و مری شده و ایجاد رفلاکس می‌کند. در نتیجه محتویات معده که اسیدی هستند، وارد مری شده و ایجاد زخم در انتهای مری می‌کند. در نهایت ممکن است موجب بروز بیماری «بارِت» و در صورتی که درمان نشود، سبب بروز سرطان مری گردد. گاز CO2، خیلی سریع با مواد غذایی ترکیب شده و وارد بدن می‌گردد.

اسید فسفریک موجود در نوشابه بر استخوان‌ها، مغز، و ماهیچه‌ها اثر می‌گذارد و مانع جذب کلسیم در این اندام‌ها می‌شود. اسید فسفریک با کلسیم استخوان‌ها رقابت کرده و کلسیم را از سطح استخوانی برداشت کرده وخود جای آن می‌نشیند و بدین ترتیب از طرفی سبب نرمی وپوکی استخوان شده و از طرفی رسوبات کلسیم وارد خون شده و ایجاد سنگ کلیه می‌کند. کاهش کلسیم در مغز موجب بروز احساس کسالت و رخوت می‌شود، همچنین کاهش کلسیم در ماهیچه‌ها موجب ضعف آن‌ها و در نتیجه ضعف جسمانی می‌گردد.

مواد قندی موجود در نوشابه برای دندان‌ها بسیار مضر می‌باشد، همچنین یک عدد نوشابه به اندازه شش بشقاب برنج چاق کننده است.

توصیه می‌شود به جای نوشیدنی‌های صنعتی از نوشیدنی‌های طبیعی مانند انواع شربت‌ها با‌ عسل (آب‌لیمو، عرق بهارنارنج، شاه‌توت، آلبالو و ...) و انواع دمکرده‌های گیاهی استفاده شود.

سالم‌ترین و پرخاصیت‌ترین نوشیدنی سنتی ایران شربت سرکه انگبین است.

3-سس مایونز

از آنجا که سرعت رشد میکروب در سس مایونز بسیار بالاست، این ماده حاوی مواد نگهدارنده (سربات پتاسیم وبنزوات سدیم) است که سرطان‌زا هستند. به تجربه ثابت شده است که در اقلام غذایی هیچ چیز به اندازه سس مایونز موجب صدمه به پوست صورت وجوش صورت نمی‌شود. همچنین استفاده طولانی مدت از سس مایونز موجب بروز سنگ‌های صفراوی، ناراحتی‌های کبدی، آلرژی، چرب شدن سریع پوست و مو، گرفتگی عروق می‌گردد.

به جای سس مایونز صنعتی می‌توان از سس سنتی زیر در تهیه انواع سالادها استفاده کرد:

مواد لازم: روغن زیتون (1 لیوان)، ارده (کمتر از نصف قاشق غذاخوری)، نخود پخته چرخ شده(6-7 قاشق غذخوری)، سیر (1 حبه)، آبلیوی طبیعی (نصف استکان)، نمک و فلفل به میزان دلخواه.

تمام مواد را با مخلوط کن، کاملا مخلوط کرده تا سس یکنواختی به دست بیاید.

(در صورتی که سس غلظت مناسبی نداشت می توان با افزودن نخود پخته و روغن آن را به غلظت مناسب رساند)

این سس نرم کننده دستگاه گوارش می باشد و چاق کننده نیست.

4-گوشت گاو و گوساله به مقدار زیاد

بوعلی‌سینا، شانزده بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می‌داند که اولین آن سرطان و دوم مالیخولیا (معادل اسکیزوفرنی امروز) وسوم بواسیر (هموروئید) می‌باشد.

گوشت گاو به شدت سودازاست، موجب افزایش غلظت خون شده و برای کبد بار سنگین دارد. سبب تیرگی پوست، حالت‌های عصبی وافسردگی، وسواس، واریس، بزرگ شدن طحال و ... می‌شود.

از بین گوشت ها بهترین گوشت برای مصرف گوشت گوسفند جوان می باشد که طبع آن گرم و تر است و معتدل می باشد. بهترین شیوه مصرف گوشت، آبگوشت است.

5-سوسیس و کالباس

مواد افزودنی بنزوات سدیم و نیترات به حد وفور به این اقلام افزوده می‌شود که بسیار مضر هستند.30 تا 60 درصد ترکیب سوسیس و کالباس متشکل از سیر است که خود سبب آکنه می‌شود. گوشت پایه آن‌ها (اگر گوشتی در کار باشد!)، گوشت گاو پیر و فاسد می‌باشد که مضرات آن پیشتر گفته شد. حتی باز بنا به شواهد عینی، از زایدات گوشت و گوشت‌های غیر قابل استفاده برای ساختن سوسیس و کالباس استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از سیاه شدن این فرآورده‌ها از نیترات سدیم استفاده می‌شود که در بدن با گلوبین خون ترکیب شده و ماده‌ای به نام نیتروزامین ایجاد می‌کند و موجب بروز سرطان به خصوص در معده می‌شود.

با مصرف جوز در کتلت و کوکو، مزه این غذاها شبیه به مزه سوسیس، و با مصرف سیر و زیره مزه آن ها شبیه به مزه کالباس می شود.

6-پیتزا و همبرگر

خمیر پیتزا از آرد سفید صفر (فاقد سبوس و خاصیت) تهیه می‌گردد و برای معده سنگین و مضر است. همچنین پنیر پخته در طب سنتی بلغم‌زا و مضر شناخته شده است (در هیچ غذایی نباید از پنیر پخته شده استفاده کرد). در پیتزا از سوسیس و کالباس و روغن‌های سرخ کردنی استفاده شده که پیشتر مضراتشان ارائه شد.

همبرگر نیز از گوشت گاو تشکیل یافته که مضر است وسرخ کردن آن با روغنی که بارها سرخ شده است، ضریب سرطان‌زایی آن را بالا می برد.

پیتزا و همبرگر را می توان در منزل و به کمک مواد سالم تهیه کرد. می توان برای تهیه خمیر از آرد سبوس دار و همچنین از گوشت چرخ کرده گوسفندی استفاده کرد.

7-پفک و چیپس

در یک تحقیق علمی در کشور انگلستان مشخص شده است که درصد عقیمی و ناباروری در کودکانی که پفک به وفور مصرف می‌کنند، بالاتر از سایر کودکان است. پفک حاوی تارترازین (به عنوان ماده قرمز ونارنجی رنگ) است که سبب اختلالات رفتاری واضطراب و پرخاشگری وتندخویی و حالت‌های عصبی در اطفال می‌شود. بنا به شواهد عینی پنیر پفک، اغلب پنیر تلخ (پنیر فاسد وگندیده که تاریخ مصرف آن گذشته) است، زیرا ارزانتر از پنیر سالم می‌باشد. پفک چسبندگی فوق‌العاده به دندان‌ها دارد. به طوری که با هفت مرتبه مسواک زدن صحیح واصولی، باز هم ذرات پفک لابه‌لای دندان‌ها مشاهده می‌شود. پفک اشتهای طبیعی کودک را از بین می‌برد. با توجه به آمار بالای مصرف پفک، باید برای سلامتی نسل آینده شدیدا نگران بود.

اسیدهای چرب ترانس موجود در چیپس پس از حرارت دیدن مکرر تبدیل به ( fft (free fat acid شده که سرطانزا هستند. همچنین روغن‌های مورد استفاده در تهیه چیپس‌ها، روغن‌های سرد صنعتی می‌باشد.

به جای استفاده از تنقلات صنعتی می توان از تنقلات سالمی چون نخود و کشمش، انجیر، برنجک و گندم برشته، انواع مغزها (پسته، بادام، فندق، تخمه کدو)، انواع برگه ها (برگه هلو، برگه زرد آلو) استفاده کرد.

8-ماکارونی

ماکارونی با آرد سفید صفر (بدون سبوس) تهیه می‌شود که فاقد ارزش غذایی می‌باشد. ماکارونی حاوی گنوتن صنعتی (جهت خشک کردن رشته‌های ماکارونی) است که متاسفانه مقدار آن از حد مجاز بین‌المللی، بیشتر گزارش شده است. گنوتن صنعتی سرطان‌زا است و ایجاد یبوست و زخم‌های روده‌ای می‌کند.

9-برنج سفید

  برنج سفید که پر مصرف‌ترین اقلام سفره ایرانی شده است، بسیار مضر است! برنج سودازاست وخون را به شدت غلیظ می‌کند. برنج یبوست‌زاست و یبوست مادر تمام بیماریهاست. برنج موجب بروز سُده یا انسداد در مجاری ادراری، کانال نخاعی، انسداد عروقی، ایجاد سنگ صفرا و سنگ کلیه می‌شود........

مصباح الشريعه - در حديثى كه به امام صادق (ع) منسوب است - : بسيار خفتن ، از نوشيدن بسيار، و بسيار نوشيدن از سيرى فراوان ، زاده مى شود و اين دو، انسان را نسبت به فرمانبرى از خدا سنگين مى كنند و دل را سخت تر از آن مى كنند كه تفكر و خضوع داشته باشد.

مصباح الشريعه - در حديثى كه به امام صادق (ع) منسوب است -: براى دل مؤ من ، هيچ چيزى زيانبارتر از پرخورى نيست و آن ، دو چيز را پديد مى آورد: سنگدلى و برانگيختگى شهوت .

علت اول: زیاد آب خوردن 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : زیاد خوابیدن را آفات بسیارى هست هر چند که پس از انجام فرائض و سنن و آداب صورت بگیرد. و زیاد خوابیدن از آب‏ خوردن زیاد ناشى شود، و آب‏ زیاد خوردن نیز از پر خورى سر مى‏گیرد. 

 

زیاد خوردن آب موجب افزایش بلغم در بدن انسان میگردد وهمچنین در مغز و سر نیز غلبه ی بلغم اتفاق می افتد که این یکی از عوارض زیاد نوشیدن آب است که موجب خواب آلودگی ، کند ذهنی و سایر مشکلات مربوط به افزایش بلغم میگردد. 

درمان آن در وهله ی اول زیاده روی نکردن در خوردن و در نتیجه آن ، کم شدن نوشیدن آب میباشد وهمچنین باید سعی شود که اداب خوردن وآشامیدن در طول شبانه روز رعایت گردد. 

 

منشا اصلی زیاد آب خوردن ، بدخوری است که در نتیجه بدن در طی آن نیازمند به آب میگردد وگاهی نیز همین بدخوری باعث مشکلات کبدی وعطش مداوم میگردد. 

 

 

علت دوم : غلبه خون 

از امام رضا علیه السلام روایت شده «نشانه‏هاى غلبه ی خون‏ چهار چیز است خارش تن، سترى در پوست بدن. خواب‏ گرفتن و گیجى سر». 

 

غلبه خون نیز معلول عدم تحرک و پرخوری وخوردن مواد پرانرژی و خون ساز زیاد وعدم استفاده از مصلحات مانند سرکه طبیعی وآبلیمو ومیوه های تازه ی فصل میباشد . 

 

بهترین و مطمئن ترین و سریعترین راه بر طرف کردن غلبه ی خون انجام حجامت عام می باشد . روشهای دیگری از جمله ورزش کردن و کم خوری و فصد و استفاده از ترشیجات طبیعی که خون را تعدیل میکنند می تواند کمک به سزایی در کم کردن خواب آلودگی و درمان آن داشته باشد. البته باید گفت که لازم است از مقدار غذاهای غلیظ و مقوی کاسته شود ( این مسئله برای افرادی است که تحرک و فعالیت متناسب با آن غذاها را ندارند ) و از طرفی میوه ها سبزیجات طبیعی را در سبد غذایی خود قرار داد. 

بحث خواب آلودگی نکات دقیق زیادی دارد که میتوان از همین دو روایت وسایر روایات استفاده نمود ولی تقریبا همه ی افرادی که به مبتلا به خواب آلودگی هستند اگر به این دو مورد دقت نمایند وآن را تعدیل کنند به درمان خواهند رسید. 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : جمعه ۲۲ اسفند۱۳۹۳
اخلاط 4 گانه

 

گفته اند كه خون مثل غلام است اگر فاسد شود و غلبه كند صاحب خود را بكشد .

 

صفرا مانند طفل است كه راضي ميشود بيك كلمه .

 

سودا مانند گاو است به سبب آنكه او را طفل يا زني ميراند (راه ميبرد ) و هر گاه وحشت كند رام نميشود

 

بلغم ماننده درنده است اگر كشتي رستي ، و گر نه ترا ميكشد .

 

پس تعقيب بكن بلغم را چون دشمن ،

 

و سلوك كن به خون چون دوست ، و نگاهدار خود را از غلبه او ،

 

و بترس از صفرا ، همچون ترس خرد از كلان .

 

و مهلت مده سودا را همچون دشمن .

برچسب‌ها: مزاج شناسی
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳
امام صادق (ع): ناشتا خربزه خوردن موجب فلج می‌شود.با هم خوردن تخم مرغ و ماهي چه ضرري دارد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

يَنبَغي أن تَحذَرَ . . . أن تَجمَعَ في جَوفِكَ البَيضَ وَالسَّمَكَ في حالٍ واحِدَةٍ ؛ فَإِنَّهُما إذَا اجتَمَعا وَلَّدا القولَنجَ ، ورِياحَ البَواسيرِ ، ووَجَعَ الأَضراسِ .

 

امام رضا عليه‏السلام :

بايد از اين بپرهيزى كه . . . تخم‏مرغ و ماهى را هم‏زمان در معده گِرد آورى ؛ چه ، هر گاه اين دو با يكديگر گِرد آيند ، قولنج ، باد بواسير و دندان‏درد به وجود مى‏آورند .

همچنین خوردن اب سرد بصورت ناشتا, خوردن اب بعد از فعالیت شدید, رفتن به حمام با شکم پر, بلافاصله اب خوردن بعد از خواب,و خیلی از موارد دیگر می تواند باعث بیماری های از جمله قولنج و فلج اعضا و لک و پیسی شود,از جمله بیماری هایی که در طب نوین هم اشاره شده و امروز وجود دارد نی توان به گیلن باره اشاره نمود که به 1باره از فلج شدن پا طی چند روز شروع و تا ریه ادامه میابد نتیجه عدم رعایت همین نکته های ساده طبی هست

 

امام صادق (ع) می فر ما یند: (ما سردی را با گرمی ، گرمی را با سردی ،تری را با خشکی و خشکی را با تری در مان می کنیم ،و کار را به خدا واگذار می کنیم )

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳
تدابير خوردن و آشاميدن

 

رژیم غذایی (تدبیرالماكول)

 

كسی كه می خواهدبهداشت رارعایت كند نباید غذاهای دارویی مانند سبزی(بقول )و میوه و نظایر آن را غذای اصلی خود قرار دهد، زیرا غذاهای نرم كننده خون را می سوزانند، غذاهای غلیظ بلغم آورند و تن را سنگین می كنند.

 

بهترین غذاها برای تندرستی عبارتند از

 

• گوشت، بویژه گوشت بزغاله، گوساله كوچك و بره

 

• گندم كه آمیزه های آن پاك شده باشد. محصول كشت بایدآسیبی ندیده باشد.

 

• شیرینی كه با مزاج دمساز باشد.

 

• نوشابه (شراب) خوشبوی ریحانی.

 

در غذاهای اصلی بجز این چهار نوع نباید غذای دیگری مورداعتماد واعتیاد قرار گیردمگر از روی ناچاری و یا برای چاره جویی بیماری و پیشرفت بهداشت انتخاب گردد.

 

در بین میوه ها آن هایی كه مشابه غذا هستند عبارتند از

 

-1 انجیر وانگو مشروط بر این است كه این میوه ها بی آفت و كاملاًرسیده و بسیار شیرین باشند.

 

-2 خرما در سرزمین هایی كه به خوردن آن عادت دارند.

 

 

 

موقع غذا

 

1 -غذا را نباید بدون داشتن اشتها خورد.

 

2 -اگر اشتهای پیدا شده مانند اشخاص مست، كاذب نباشد نشاید خود راگرسنه نگهداشت .

 

3 -كسی كه بیماری تخمه (پرخوری) دارد، وقتی خود راگرسنه نگه می دارد معده اش پر از خلط های چركی و ناپسند می شود.

 

4-در زمستان غذایی باید تناول شود كه گرمی می بخشد و در تابستان غذایی كه سردی دهنده است و یا گرمی آن اندك می باشد.

 

5 -گرمی و سردی غذا هرگز نباید خارج از توان شخص باشد.

 

باید بدانی : كسی كه در مواقع ارزانی غذا به سیر شدن عادت كرده است، اگر در موقع كمبودغذا گرسنگی بكشد برایش بسیار ناگواراست .

 

همچنین كسی كه به علّت كمبود غذا به كم خوردن و گرسنگی عادت دارد، اگر در موقع ارزانی و دسترسی به غذا، پرخوری كند وضعش از حالت اولی هم بدتراست .مامردمانی را دیدیم كه درقحط سالی دسترسی به خوراك نداشتند و وقتی بعداً غذا زیاد شد، شكم را پر كردند و مردند تنور شكم تافتن بیش از اندازه در تمام حالات كشنده است و فرقی نمی كند كه آكندن شكم با خوراك یا نوشیدنی باشد .

 

اشخاص زیادی شكم را به افراط انباشته اند و خفه شده اند و درگذشته اند.اگر در خوراك اشتباهی روی داد و مقداری از غذاهای دارویی تناول شد، باید در هضم و پخته شدن آنكوشش بعمل آورد و به هیچ وجه قبل از هضم آن نباید چیزی متضاد آن را فرو داد . مثلا كسی كه خوراك سرد مانند خیارچنبر (فلوس) و خیار و كدو می خورد باید غذای ضد آن مثلا سیر و گندنا (تره ) نیز تناول كند، یا اگر غذایش گرم مزاج بود. باید غذای سردی مانند خیار و بقلةالحمقاء(تورك، خُرفَه) بخورد. اگر خوراك بندآمدنی باشد گشود نی بخورد تا بند آوردنی تخلیه شود و بعد به طور متناسب حال خود را گرسنه نگهدارد .

 

كسی كه طالب تندرستی است، چه غذایش اشتباهی باشد و چه نباشد، نباید قبل از پیدا كردن اشتها و پیش از تهی شدن معده و روده های بالایی از غذای قبلی، غذا بخورد. زیان بخش ترین نوع غذا خوردن آن است كه قبل از هضم و پخته شدن غذای قبلی، غذای دیگری بر آن وارد شود . بدترین كارها آنباشتن شكم وپرخوری است، بویژه اگر غذا از نوع ناپسند باشد . اگر درد ناشی از پرخوری بر اثر غذاهای غلیظ باشد مفاصل و كلیه به درد می آیند و شكم پرست به بیماری برونشیت، نفس تنگی، نقرس و سخت شدن طحال و كبد و بیماری های بلغمی و سودایی مبتلا می شود .

 

اما اگر پرخوری بیش از حد و عوارضش بر اثر خوراك های لطیف باشد، بیماری های روی آور عبارتند از تب های گرم و شدید و پلید (خبیثه) و ورم های آزار دهنده و ناپسندیده. گاهی اتّفاق می افتد كه غذایی تناول شده و مشكلاتی ببار آورده است و برای چاره جویی قبل از آنكه به كلّی هضم شود غذاهای رطوبت دهنده ساده ای را بر آن وارد می كنیم . غذای دوم كه دارو به شمار می آید، كیموس غذای تناول شده را "خوب" می سازد و چنین حالتی برای رهایی از آن نیازی به ورزش نداریم . لیكن كسی كه بعد از خوردن غذای غلیظ كه نامناسب برای تن است بخواهد آن را سریعا با غذای تیز و تند مزه هضم كند، عكس حالت اولی را می بیند و برای مصون ماندن از آسیب نیاز به ورزش دارد . به انداز ه زمانی كه غذا در معده می ماند بعد از خوردن غذا حركات سبك لازم است به ویژه برای كسی كه بخواهد بعد از غذا بخوابد . روی آوردهای روانی بسیار سخت و حركات بدنی بسیار دشوار مانع هضم هستند.

 

در فصل زمستان نباید غذاهای كم تغذیه ای مانند دانه ها و بقولات خورد . غذای ز مستانی باید تغذیه دهنده تر از حبوبات و واجد ارزش غذایی بیشتری باشد. غذاهای تابستانی باید برعكس غذاهای زمستانی باشند. هرگز نباید آنقدر غذا خورد كه جایی در معده نباشد و باید قبل از سیر شدن و باقی ماندن اشتها دست از طعام كشید. این باقیمانده اشتها بعد از ساعتی خود به خود از بین می رود.

 

در مسئله خوراك همواره باید به مقداری عادت كرد و پا از آن فراتر ننهاد . بدترین خوراك ها آن است كه بر معده سنگینی كند و بدترین نوشابه ها آن است كه بیش از حد اعتدال باشد و در معده بالا آید . كسی كه امروزه بیش از اندازه خورده است باید فرداخود را گرسنه نگهدارد، بسیار بخوابدو خوابگاهش گرم و سرد نباشد و هوای معتدل داشته باشد . اگر خوابش نبرد و نتوانست زیاد بخوابد، زیادپیاده روی كند، نرم راه برود، از راه رفتن بازنایستد و پی درپی برود و استراحت نكند و كمی هم نوشیدنی خالص بخورد.

 

 

 

مقدار غذا

 

مقدار غذا بر قیاس عادت و نیرومندی غذا خورنده است . شخص تندرست باید آنقدر بخورد كه احساس سنگینی نكند و اندام های سرازیری اش كشیده نشوند، باد نكند و شكمش به قرقر نیفتد و غذا از پایین به بالا نیاید و دلش بهم نخورد و به اشتهای سگی دچار نشود، اشتهایش بند نیاید، كندذهن نگردد و به بی خوابی دچار نشود.

 

هر غذ ایی كه طعمش دیر احساس شد بد و هر قدر دیرچش تر باشد بدتر است . اگر بر اثر غذا نبض به درشتی بزند و نفس كوتاه بیرون آید، باید دانست كه غذا از حد اعتدال پا فراتر نهاده است، زیرا اگر معده بیشتر از حالت لازم انباشته شود مزاحم حجاب حاجزمی شود و در نتیجه تنفس كوتاه و پی درپی می آید . بر اثر این بی نظمی تنفس، نیاز قلب به نبض بیشتر می شود و از آن جا نبض درشت می زند و نیر و كاهش می یابد . اگر گرمی بدن كسی بر اثر غذا شدت یابد نباید غذای مورد نیاز خود را یكباره فرو دهد بلكه كم كم و به تدریج غذا بخورد تا اگر شكم پر از خوراك شد عوارضی مانند تب لرز و بعد از آن تب گرمی مانند تب روزانه ناشی از خوراك گرم در او ایجاد نشود. كسی كه نمی تواند غذای مورد احتیاج خود را در یك وعده هضم كند، باید دفعات غذا خوردن را افزایش و مقدار غذا را كاهش دهد.

 

غذای اشخاص سودایی مزاج باید كمتر گرمی زا باشد . غذای صفرایی مزاجان باید خنك كننده باشد . كسی كه خونش گرم مزاج است نیازمندخوراك های سرد و كم تغذیه است . كسی كه خونش بلغمی است باید خوراكش اندك، گرم و لطیف باشد . برای پس و پیش افتادن و درجه بندی خوراك ها دستوراتی هست كه هركس بهداشت را رعایت می كند باید آن ها را بكار بندد:

 

1) کسی كه غذای سخت و دیرهضم می خورد، نباید به دنبال آن غذای زود هضم و رقیق بخورد، زیرا این غذای رقیق دنباله رو، پیش از غذای قبلی خود هضم می شود . غذای دیرهضم بالانشین می شود و راه داخل شدن بر آن بسته می شود و متعفّن می گردد و تباه می شود و هرچه با او بیامیزد به تباهی می گراید، مگر در حالتی كه بعداً ذكر خواهیم كرد.

 

2 ) همچنین شا یسته نیست كه وقتی انسان ابتدا خوراك لغزنده ای می خورد كه زودهضم می شود بلافاصله غذای نیرومند و سختی را با آن همراه سازد زیرا غذای سخت با آن در معده می لغزد و نصیب خود را از هضم دریافت نمی كند . شایسته نیست كه غذاهایی مانند ماهی و غذای مشابه آن را بعد از ورزش خسته كننده تناول كنیم، زیرا این غذا تباه می شود و خلط ها را تباه می گرداند.

 

3 ) برای كسانی كه معده سست دارند و غذا را قبل از هضم بیرون می دهند، رواست كه قبل از غذای عادی، غذای گیرنده ای بخورد

 

4 ) از كیفیت و وضع معده همواره بایدمراقبت كرد . معده برخی اشخاص غذای لطیف و زودهضم را تباه می گرداند و غذای سخت و دیرهضم را هضم می كند . چنین كسانی را اشخاص دارای معده آتشین می نامند . درعده دیگر یوضع معده درست برعكس حالت معده آتشین است.

 

5 ) خوگرفتن به نوع غذا نیز اهمیت دارد . همچنین هر سرزمینی ویژگی هایی از طبایع و مزاج ها را دارد كه خارج از دستور مقیاس تعیین شده است . این نكته را نباید فراموش كرد كه باید بررسی هایی در باره سنجشها، پژوهش ها و آزمایش ها بكنی و آن ها را مقیاس قرار دهی.

 

شاید غذایی كه به آن عادت شده است و تا اندازه ای زیان هایی هم دربر دارد بیشتر ا ز غذای نشناخته مفید باشد . برای هر جسمی و هر مزاجی غذای ویژه ای ملایم است و اگر آن را تغییر دهیم دچار زیان می گردد .

 

برخی از خوراك های خوب و مطلوب برای بعضی از مردم مناسب نیست و باید از آن دوری جویند .كسانی كه از غذاهای نامطلوب لذت می برند نباید خود را فریب دهند زیرا این غذاها به مرور ایام خلط های ناپسند و بیمار كننده و كشنده می گردند . كسی كه در بدنش خلط های بد وجود داشته باشد رواست كه غذاهای خوب زیاد بخورد، بویژه اگر چنین كسی بر اثر ناتوانی نتواند حالت اسهال را تحمل كند . كسی كه بدنش متخلخل نامتراكم است و به زودی به تحلیل می رود، باید غذاهای تر و زود هضم بخورد، با این كه تنهای متخلخل تحمل غذاهای غلیظ و مختلف را بیشتر دارند و از آسیب عوامل درونی مصون هستند و غالباً از عوامل خارجی زیان می بینند. كسی كه زیاد گوشت می خورد و در آسایش زندگی می كند باید خود ر ا به رگ زدن عادت دهد . اگر مزاج چنین شخصی سردی گراست باید موادگوارش دهنده ( جوارشنات) و انواع هلیلِه ها (اطریفلات) را استعمال كند .

 

برای چنین كسی هرچه معده و روده ها و رگ های نزدیك به آن ها را پالایش می دهد مطلوب است . گرد هم آمدن غذاهای گوناگون در معده بسیار بد است، بویژه اگر مدت غذا خوردن طولانی باشد در این صورت غذاها از حیث هضم هماهنگ نخواهد بود.

 

این نكته را باید بدانی كه : بهترین نوع غذاهای مطلوب غذایی است كه شخص از آن بسیار لذت می برد، زیرا لذت بخشی خوراك به این معنی است كه معده آن را به خوبی در بر گرفته است و نیروی گیرنده آن را به خوبی پذیرفته است . لیكن غذای لذیذ در شرایطی خوب است كه اندام های اصلی همه سالم و نیكو مزاج باشند وگرنه لذت بردن دلیل بر خوبی نمی شود . مثلا اگر مزاج ها همه بر وفق مراد نباشند و یا مزاج اندام ها مخالف هم باشند و كبد با معده اختلاف مزاجی غیرطبیعی داشته باشد، لذت بخشی خوراك مقیاس خوبی آن نیست . گذشته از این، غذایی كه بسیار لذت بخش باشد وقتی به مقدار زیاد تناول شود زیان آورخواهد بود.

 

وعده های غذا

 

بهترین دستور در باره طعام سیر كننده آن است كه روز اول یكبار و روز دیگر دو بار، در صبحانه و شام تناول شود . باید اعتیاد را نیز مراعات كرد، مثلا اگر كسی كه عادت داشته است روزی دو بار بخورد به این دستور عمل كند لاغر می شود و از نیرویش می كاهد، اگرضعف هضم داشته باشد باید روزی دو بار غذا بخورد ولی هربار غذای خود را كمتر كند . كسی كه عادت دارد هر روز یكبار غذا بخورد و بخواهد عادت را تغییر دهد و روزی دو بار بخورد ناتوانی و تنبلی و سستی بدو روی می آورد .

 

اگر غذای ناهارش در او باقی ماند در موقع شب توان را از دست می دهد و شام را بدون اشتها می خورد، در نتیجه آروغ ترش، بدنفسی، دل بهم خوردگی، دهان تلخی و لینت شكم به وی روی می دهد، زیراچیزی را برای معده آورده است كه این اندام به آن خونگرفته است و عوارض همان خواهند بود كه ازعدم هضم غذا روی می آورند . ممكن است به چنین كسی ترس وبی تابی روی آورد، دهانه معده اش بدرد آید، در معده اش سوزش پیدا شود و چنان پندارد كه روده ها و احشایش پا در هوا هستند، زیرا معده تهی است و برخود بند آمده است و تُرُنجیده است . ممكن است ادرار و مدفوعش سوزنده باشند و شاید بر ا ثر ریزش زهره به معده چنانچه مزاجش بیشتر صفرایی باشد در پهلوهای خود احساس سردی كند و چنین است حال كسی كه معده اش و نه بدنش بیشتر صفرایی باشد . چنین كسی خوابش بهم می خورد و در رختخواب پهلو به پهلو می شود . بدنی كه در معده اش صفرای زیاد گرد آید نیاز به خوردن جدایی انداز دارد و باید قبل از آنكه خود را شستشو دهد به سرعت غذایی بخورد كسی كه می خواهد قبل از شروع به ورزش چیزی بخورد بهتر است نان خالی تناول كند، آنقدر كه پیش از آغاز ورزش شروع به هضم كند . حركت قبل از غذا خوردن باید تند و قوی و حركت بعد از غذا نرم و آهسته صورت گیرد . حركت نباید آنچنان باشد كه اشتهای تباه برانگیزد . برای اصلاح اشتهای تباه كه میل به تندمزگی و نفرت از شیرینی و چربی دارد، بهترین راه، قَی كردن به وسیله موادی مانند اسكنجبین و ترب پس از خوردن ماهی است.

 

شخص فربه اندام نباید وقتی كه تازه از گر مابه آمده است غذا بخورد، بلكه بعد از خروج از حمام و پیشاز غذاخواب سبكی بكند و بهتر است كه بیشتر از یك وعده غذا نخورد، غذایی را پیش از هضم غذای اولی تناول نكند، و بر خوراك به هیچ وجه حركات تند انجام ندهد، تا این كه غذا قبل از هضم فرو نرود و یا بدون هضم فرونلغزد و یا مزاجش بر اثر خضخضه (حركت غذ ا) تباه نگردد . در موقع صرف غذا نباید آب زیاد بنوشد زیرا آب بین طعام وجرم معده جدایی می اندازد و آن را خاموش می كند بلكه بهتر آن است كه آب نخورد تا خوراك به معده وارد شود . علامت ورود طعام به معده آن است كه قسمت های بالایی شكم سبك می گردد . اگر بسیار تشنه بود كمی آب سرد برمكد و از آن تجاوز نكند . هر قدر آب سردتر باشد بیشتر رفع تشنگی می كند . این مقدار آب مكیده معده را انبساط و انقباض می بخشد . به طور كلّی نوشیدن آب به شرطی كه در وسط غذا نباشد و به اندازه ای كه برای خوراك مفید باشد روا است . كسانیكه سرد مزاج و تر مزاج هستند بهتر است بعد از صرف غذا، تشنگی را تحمل كنند و بخوابند . لیكن تشنه ماندن بعد از غذا و خوابیدن بعد از طعام برای گرم شدگان صفرا دارخوب نیست . كسانی كه بیماری صفراوی دارند اگر به مدت زیادگرسنه بمانند زهره به معده راه می یابد و هر غذایی را كه بعداً خورده می شود به تباهی می كشاند و در این صورت در حالت خواب و بیداری آنچه بر سر تباه مزاجان می آید بر آن ها روی می دهد و شاید هم اشتها به غذا از بین برود . در این حالت باید آنقدر آب بخورد كه طعام را به طرف پایین براند و مزاج خود را با غذای خفیف مانند آلو كه مزاج را تغییر نمی دهد نرم كند و یا شیرخشت بخورد و بعد از این كه اشتهایش بازگشت غذا میل نماید.

 

كسانی كه مرطوب اندام و مرطوب بدن هستند و رطوبت بدنشان طبیعی و به آسانی قابل گداختن است نمی توانند مانند خشك بدن ها تحمل گرسنگی داشته باشند مگر این كه بدنشان از رطوبت های غیرطبیعی و غیر آنچه در گوهر اندام ها دارند پر شده باشد، و آن رطوبهای وارده "خوب" باشند و شایستگی داشته باشند كه طبیعت آن ها را به غذای صحیح تبدیل كند و نیروی غذایی به آن ها بدهد. نوشیدن آب در موقع غذا خوردن و دنبال كردن غذا با آب زیان آورترین كارها است زیرا آب خود سریع الهضم است و به آسانی فرو می رود و طعام را قبل از آنكه از راه طبیعت هضم شود با خود به معده می برد و در نتیجه سبب تعفّن و بند آمدن ها و گاهی موجب گرمی می گردد. شیرینی ها چون به مذاق خوش آیند هستند و طبیعت قبل از هضم آن ها را به خود می كشد بسا كه زود موجب بند آمدگیها می شوند و بند آمدگی ها به نوبه خود سبب بسیاری از بیماری ها می گردند كه یكی از آن ها بیماری استسقاء است .

 

كسانی كه درون گرم و نیرومند دارند، اكثراً بعد از خوردن غذای غلیظ، غذا به بادهایی تبدیل می شود كه معده و اطراف آن را كشیدگی می دهد، و بیمارهایی كه از كشیدگی معده و اطراف آن انتظار می رو د روی می آورند .

 

كسی كه معده اش تهی است چنانچه غذای لطیف بخورد معده را سلامت نگه داشته است و اگر بلافاصله بعد از غذای لطیف غذای غلیظ فرو دهد معده از آن متنفر است و آن را هضم نمی كند و تباه می گردد، مگر این كه در بین این دو غذا فاصله ای داده شود . اگر شخص بخواهد این فاصله را مراعات كند باید طعام غلیظ را اندك اندك وارد معده نماید و در این صورت معده به وسیله غذای لطیف بند نمی آید . اگر مقدار غذا خیلی بیشتر از اندازه بو د و معده را مالامال وسرشاركرد و یا بر اثر حركت آنچه در معده است بهم زده شد و یا یك نوشیدنی معده را پریشان حال و مشوش گردانید، باید هرچه زودتر قی كند . اگر فوراً به قَی كردن نرسید و یا قی كردن سرسختی كرد و زحمت داشت، چاره این است كه آب گرم را اندك اندك فرو دهد . آب گرم پرشدگی معده را فرو می نشاند و خواب را جلب می كند

 

همین كه شخص احساس خو اب كرد خود را بیاندازد و تا می تواند بخوابد . اگر آب گرم و خواب هم فایده ای نبخشیدند باید صبر كند شاید طبیعت او را یاری كند و از این آسیب رهایی دهد . اگر چنین بود چه بهتر ولی اگر طبیعت هم به هیچ وجه یاوری نكرد، مسهل ملین بخورد و خود را وارهاند.

 

اگر شخصی كه معد ه اش بهم خورده است، دارای گرمی مزاج باشد به عنوان مسهل از اطریفل و خلنجین و كمی عرق سعتر (پونه كوهی ) استفاده كند . لیكن كسان سرد مزاج باید به وسیله داروهایی مانند زیره ای، شهریارانی، تمر (تمر هندی) كه در "اقرابادین" آمده اند، از بهم خوردن معده نجات یابند . پر شدن و انباشته شدن معده به وسیله نوشیدنی ها آسان تر از پر شدن به وسیله غذا است .

 

كسی كه به سنین پیری رسیده است باید بداند كه معده اش همان معده دوران جوانی نیست. اگر همان ندازه و همان نوع سابق را از حیث غذادنبال كندخوراكش همه به مواد زای د تبدیل می شود . بهتر آن است كه اندازه غذا را كاهش دهد.

 

كسی كه قبلاً به غذاهای غلیظ خوگرفته است و اینك می خواهد رژیم غذایی را تغییر دهد و خوراك خود را لطیف گرداند، باید بداند كه تخلیه هایی كه از ترك غذای غلیظ در مجاری پیدا می شود و غذای لطیف یارای پر كردن آن ها را ندارد، به وسیله هوا پر می شود . اگر چنین كسی بعد از تغییر رژیم غذایی مجددا به رژیم پیشین برگردد و از لطیف دست بر دارد و غلیظ را از سر گیرد، در او بند آمدگیهایی پدید می آید.

 

غذاهای گرم : زیان هایی را كه از خوراك گرم روی آورند می توان با سكنجبین دفع كرد. اگر سكنجبین با شكر تهیه شود وادویه در آن بریزند بهتر است و اگر سكنجبین با عسل باشد احتیاجی به آمیزه ندارد.

 

غذای سرد: اگر غذای سرد زیان آور باشد درمانش با آب انگبین و شراب انگبین و زیره ای است.

 

غذای غلیظ : كسی كه از خوراك غلیظ ناراحت است، اگر مزاجش گرم است چاره اش با سكنجبین پر از ادویه است و اگر مزاجش سرد است باید به مقداری از مواد فلفلی و پونه ای متوسل شود.

 

غذای لطیف : غذای لطیف برای نگهداری سلامت بدن بهتر از غلیظ است.

 

ورزشكاران و كسانی كه بر اثر كار ز یادخسته می شوند، خوراك غلیظ را بیشتر تحمل می كنند . خواب خوش

 

و دراز مدت آنان در هضم غذای غلیظ مددكار است . لیكن گاهی اتّفاق می افتد كه به واسطه عرق كردن زیاد كه بر اثر آن مواد زیادی از بدن تحلیل می رود، كبد غذای هنوزهضم نشده را دریافت می نماید . در این حالت چه در زمان پیری باشد و چه در زمان های دیگر، ممكن است برای پذیرش بیماری های كشنده آمادگی پیدا كند . بویژه این حالت برای كسانی امكان دارد كه خوداعتراف می كنند به این كه هضم آن ها به كمك خواب انجام می شود و اگر بی خوابی كشند غذایشان هضم نمی شود.

 

اگر در تابستان ، قبل از غذا میوه های تر از قبیل زردآلو، توت، خربزه، هلو و آلو بخورند برای مزاج نامناسب نیست و اگر بجای آن ها میوه های بهتر باشد چه بهتر . چون بخشی از این میوه ها آب خون را می افزاید و این افشره و گوهر میوه، همانطور كه در خارج به جوش می آید در خون نیز همان حالت را دارد . در این صورت گرچه شاید مفید باشد لیكن درعین حال خون را برای تعفّن آماده می نمایند . همچنین میوه هایی مانند خیار و خیارچنبر كه خون را پر از خلط می كنند با این كه نفعی می رسانند زیان هایی نیز در بر دارند . به این جهت كسانی كه این مواد سردی آور را می خورند، با این كه در ابتدا خنك می گردند ولی دور نیست كه به تب مبتلا شوند . بدان كه ممكن است خلط آبكی چرك و به رنگ زنگار شود و این در صورتی است كه نگدارد و در رگ ها بماند . كسانی كه این مواد آبدار را می خورند اگر قبل از جمع آمدن آب آن ها، به ورزش بپردازند و یا این كه در موقع میوه خوردن ورزش كنند تا آبكی ها به تحلیل روند و كمتر زیان رسان باشند كار مطلوبی انجام داده اند . این نكته را نیز بدان كه اگر ماده خام یا آبكی همراه خون باشد و نگذارد خون به بدن بچسبد، خون كاهش می یابد روش مطلوب آن است كسی كه میوه میخورد بعداً پیاده روی كند و سپس غذا بخورد تا غذا بلغزد.

 

غذاهایی كه ماده آبكی و خلط غلیظ و چسبنده و صفرایی را افزایش می دهند از آنجا كه ممكن است خون بر اثر ماده آبكی آن ها متعفّن شود و خلط غلیظ و چسبنده، مجاری و راههای مراره ای را بند آورد و صفرا بدن را گرم كند و در نتیجه آن خون گرمتر شود، تب ها پیدا می شوند.

 

حبوبات (بقول) مراری شاید در زمستان مفید باشند و مقدار كم آن ها( تفهه ) در تابستان نیزبی بهره نیست كسی كه ناچاراست غذای ناپسندیده بخورد بهتر آن است كه وعده های غذا را كاهش دهد و خوردن آن پی درپی نباشد و مواد دفع كننده زیان های چنین غذاها را با آن ها بیامیزد مثلا اگر از شیرینی ناراحت می شود، مواد ترش نظیرسركه، انار ترش، سكنجبین سركه، به و نظایر آن را بخورد وتلاش كند كه تخلیه شود . كسی كه از غذای ترش مزه در رنج است انگبین و شراب كهنه بخورد و شراب انگبین موقعی برای معده موثر خواهند بود كه غذای ترش مزه به پختگی نرسیده است و هضم نشده است.

 

كسی كه از خوردن مواد چرب ناراحت است، چاره اش موادگس مزه ای نظیر شاه بلوط، دانه آس، خَرنُوب شامی، میوه درخت سدر، زالزالك و یا داروهای تلخ نظیر راسن تلخ (زنجبیل شامی) و داروهای شورمزه و تندمزه مانند كامه (آبكامه)، سیر و پیاز و تمام موادضدچربی است . كسی كه دارای خلط های رقیق و " بد " است بهتر است غذای خوب زیاد بخورد . كسی كه بدنش به آسانی می گدازد باید غذایش تر و زودهضم باشد .

 

جالینوس فرماید: "خوراك تر برای هیچ حالتی از حالات بدن مناسب نیست، انگار كه ارزش هیچ است، نه شیرین است نه ترش، نه تلخ است نه تند، نه گیرنده است و نه شور ". كسی كه بدن نامتراكم دارد غذای غلیظ را بیشتر از كسان دارای بدن متراكم تحمل می كند .

 

زیاده روی در غذاهای خشك اشتها را از بین می برد، رنگ را زشت می كند و مزاج را خشك می گرداند . خوردن چربی زیاد، تنبلی می آورد و اشتها را از بین می برد . زیاده روی در خوردن غذاهای سرد سستی، تنبلی و پژمردگی می آورد . زیاده روی در خوردن غذای ترش انسان را زود پیر می كند . عادت كردن زیاد به خوراك های تند و شور نامطلوب است . غذاهای تند به معده زیان می رسانند و غذاهای شور طعم برای چشم خوب نیستند. غذای چرب اگر چه با مزاج دمساز باشد، هرگاه متعاقب آن خوراك ناپسند آید ناپسند می گردد.

 

منبع : کتاب اول قانون در طب

 

كسي كه مي خواهدبهداشت رارعايت كند نبايد غذاهاي دارويي مانند سبزي(بقول )و ميوه و نظاير آن را غذاي اصلي خود قرار دهد، زيرا غذاهاي نرم كننده خون را مي سوزانند، غذاهاي غليظ بلغم آورند و تن را سنگين مي كنند.

 

آداب آشامیدن

آنچه در آشاميدن ، بايسته است

 

امام صادق عليه السلام : ايستاده آشاميدن آب در روز، مايه ى قدرت افزونتر و تندرستى بيشتر است 

امام صادق عليه السلام : ايستاده آشاميدن آب در روز، موجب عرق كردن بيشتر و توان افزونتر بدن است 

امام صادق عليه السلام : ايستاده آشاميدن آب در روز، غذا را گوارا مى سازد و ايستاده آشاميدن آب در شب ، زرداب مى آورد

امام باقر (ع) يا امام صادق عليه السلام : در حالت ايستاده ، آب مياشام ، و در آب بركه ، پيشاب مكن ، و بر گرد قبر، مچرخ و در خانه اى تنها ممان ، و با يك لنگه پاى افزار، راه مرو؛ چرا كه چون بنده اى در يكى از اين حالتها باشد، شيطان بسيار زود به سوى او مى شتابد

 

آشاميدن آب نيم گرم

 

امام صادق عليه السلام : دو چيز مناسب است كه به هيچ درون نادرستى در نمى آيند، مگر اين كه آن را به درستى مى آورند، و دو چيز نامناسب است كه به هيچ درون سالمى در نمى آيند، مگر اين كه آن را نادرست (و ناسالم ) مى كنند. آن دو چيز مناسب عبارتند از: انار و آب نيم گرم (وِلرم ) و آن دو چيز نامناسب عبارتند از: پنير و گوشت خشك شده .نوشيدن آب فراوان

 

امام صادق عليه السلام : آب بسيار منوش ؛ چرا كه سرچشمه هر دردى است 

امام صادق عليه السلام : اگر مردم كمتر آب مى نوشيدند، بدن هايشان به سامان بود

امام صادق عليه السلام : هر كس كمتر آب مى نوشد، تندرست است

 

امام صادق عليه السلام : كمتر آب بنوش ؛ چرا كه هر دردى را به سوى خود مى كشد. از درمان نيز تا هنگامى كه بدنت تاب درد را دارد، بپرهيز

 

 

 

نوشيدن آب سرد و آب جو در حمّام

امام صادق عليه السلام : از نوشيدن آب سرد و آب جو (فُقّاع ) در حمام ، حذر كن چرا كه معده را تباه مى كند

 

 

 

 

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳
چگونه غذا بخوریم تا تندرست باشیم؟

 

رعایت اصول و روش صحیح غذاخوردن از موضوعاتی است که نه تنها در متون طبّ سنتی ، مورد توجه اطباء و حکما بوده است بلکه باستناد احادیث و روایاتی که از معصومین و ائمه اطهار (ع) نقل گردیده است ، در آموزه های دینی هم موردتاکید می باشد . رعایت این اصول ، علاوه بر حفظ سلامتی فرد ، در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماریها و همچنین لذت بردن از غذاخوردن نیز موثر است . امروزه ثابت شده است که بسیاری از بیماریها ریشه در عادات غذایی ناصحیح دارد . متاسفانه علیرغم اهمیت این موضوع ، در طب جدید آنگونه که باید و شاید به آن اهتمام نگردیده و تاحدودی از آن غفلت گردیده است .

 

شما  با رعایت نکات زیر میتوانید از سلامتی بیشری برخوردار باشید:

 

- هرگز با شکم سیر غذا نخورید.

 

-دو وعده غذا در روز ، ابتداي روز و ابتداي شب ميل كنيد و nدر فصل تابستان ناهار  را سبك ميل كنيد

 

-بهتر است غذا در ساعت خاص میل شود ، صبحانه: 8-7 صبح ،نهار: 13-12ظهر ،شام: 7-6عصر

 

-در هنگام غلبه اشتها و گرسنگي، غذا خوردن را به تأخیر نیندازید؛ چون موجب ريختن صفرا و مواد ناپسند به معده شده و این امر موجب بروز برخی بیماری‌ها می‌گردد و تأخير در غذا بیش از نيم ساعت و نهايت يك ساعت مضر است. غذائی که شخص با میل و اشتها می‌خورد معده آن را بهتر در خود جای می‌دهد و هضم آن بهتر انجام می‌شود.

 

- غذاهای مختلف را در يك وعده میل ننمایند؛ زيرا كه سبب سوءهضم مي‌‌گردد.

 

- طرز نشستن سر سفره غذا و یا میز غذاخوری هم مهم است . نشستن ناصحیح علاوه بر ایجاد دردهای مزمن در ناحیه پشت و کمر ، تشدید گودی کمر ، افزایش قوز پشت ، ایجاد خستگی و بالطبع کاهش لذت از غذاخوردن و ... می تواند باعث بلع بی اختیار و زودهنگام لقمه غذا نیز گردد . بهتر است موقع غذاخوردن سر و شانه را کمی جلو بگیرید.

 

-غذا نباید خیلی داغ یا زیاد سرد باشد

 

- موقع غذاخوردن بیش از آنکه به سفره و محتویات آن فکرکرده و ذهنتان به آنها مشغول گردد ،به لقمه ای که در دهان گذاشته و آن را می جوید فکر کنید.

 

- حتماً لقمه غذا را کوچک گرفته و از برداشتن لقمه بزرگ اجتناب کنید . با لقمه بزرگ، فرآیند جویدن کامل نخواهد بود ، طعم غذا بخوبی احساس نمی شود ، استعداد به چاقی افزایش یافته و احتمال ابتلاء به بیماریهای گوارشی و سوء هاضمه بیشتر خواهد شد.

 

- پس از آنکه لقمه را داخل دهان گذاشته و مشغول جویدن شدید ، قاشق را بر زمین بگذارید و به فکر تدارک و آماده سازی لقمه بعدی نباشید. با اینکار بدون تعجیل در فروبردن لقمه غذا ، آن را بطور کامل جویده و از غذاخوردن لذت بیشتری خواهید برد.

 

- وجود بزاق و مخلوط شدن کامل لقمه غذا با آن برای هضم کامل غذا ضروری است و اینکار تنها با جویدن کامل غذا امکانپذیر خواهد شد . اگر بهر دلیلی احساس می کنید میزان بزاق دهان شما کافی نیست، حتماً آن را با پزشکتان در میان بگذارید .

 

- بهترین زمان برای قورت دادن لقمه غذا ، زمانی است که آن را بطور کامل جویده و با بزاق کافی مخلوط کرده و به مایعی نسبتاً رقیق تبدیل شده باشد و بلع آن آسان باشد .

 

- موقع خوردن غذاهای رقیق و آبکی ، حتماً از قاشق کوچکتری استفاده کنید و قبل از قورت دادن ، آنها را خوب در دهان بچرخانید تا علاوه بر مخلوط شدن با بزاق ، دمای آن نیز تعدیل و به دمای دهان و لوله گوارش نزدیک گردد .

 

- اگر با گرسنگی کامل به غذاخوردن مشغول شده و اصول بالا را رعایت کنید، معمولاً30-20دقیقه برای سیری کافی خواهدبود و احساس لذت بخشی از غذاخوردن و سیرشدن به شما دست خواهدداد. این درحالی است که از نظر کمیت و میزان ، با رعایت اصول صحیح غذاخوردن ، غذای خورده شده ، بسیار کمتر ( گاه تا یک چهارم ) از زمانی است که این اصول رعایت نمیشوند. این موضوع در افراد چاق و پرخور ، مهم است !!

 

- یادتان نرود با احساس سیری و حتی چند لقمه قبل از آن ، دست از غذا خوردن کشیده وادامه ندهید . بیشتر خوردن ، باری اضافی است برای معده و سیستم گوارش شما که باید منتظر عواقب ناگوار آن باشید.

 

-با آرامش و به آهستگی غذا بخورید.اهمیت.اهمیت این موشوع به حدی است که طبق فرمایش امام رضا (ع)مدت زمانی که سر سفره میمانید جزو عمر محسوب نمیشود.غذا راباید خیلی خوب جوید ، غذا خوردن حداقل 20دقیقه طول بکشد.

 

-مشغول کردن ذهن به مسایل متفرقه (تماشای تلویزیون.گوش دادن به موسیقی.مطالعه کردن و ...) در حین غذا خوردن باعث عدم تمرکز و به دنبال آن هضم بد غذا میشود.

 

-فاصله شام و خواب 4ساعت باشد،سر شب خوابیدن وصبح زود بیدار شدن توصیه میشود.

 

 

-خوابیدن بلافاصله پس از مصرف غذا توصیه نمیشود.درصورت تمایل کمی قدم بزنید و حداقل نیم ساعت صبر نموده و سپس دراز بکشید.در ابتدا توصیه میشود که به پهلوی راست بخوابید و سپس مدت بیشتری را به پهلوی چپ دراز بکشید تا حرارت کبد روی معده قرار بگيرد و به هضم کمک کند. در انتها مجدد به پهلوی راست بخوابید تا غذا از معده وارد روده کوچک شود.

 

- سکون و آرامش بعد از غذا موجب تسریع هضم می‌شود البته قدم زدن آهسته با کمک به انتقال غذا به قعر معده سبب کمک به هضم غذا می‌شود.چنانچه در حديث نبوي صلي‌الله عليه و آله وارد شده:«سِر بَعدَ العَشاءِ وَلَو بِقَدَمَينِ»

 

-درحالیکه خوردن غذای زیاد در شبها مضر محسوب میشود,خوابیدن شب با شکم گرسنه به هیچ وجه توصیه نشده و فرد را مستعد پیری زودرس می کند.

 

-در عین اینکه می باست از مصرف غذاهای متنوع در یک وعده غذایی پرهیز کرد ,مصرف دایمی یک نوع غذا در روزهای مختلف توصیه نمیشود.

 

-عادت به ترشیجات موجب ضعف و لاغری و مضر اعصاب است و غذاهای بی‌مزه موجب کاهش اشتها و خستگی می‌شوند و غذاهای شیرین و چرب اشتها را از بین می‌برند و بدن را گرم می‌کنند و غذاهای شور لاغری و خشکی می‌آورند و برای چشم مضر هستند.

 

-ضرر غذاهای شیرین و چرب را با غذاهای ترش می‌توان رفع کرد و بالعکس و همچنین مشکل غذاهای بی‌مزه با شوری و تندی قابل رفع است.

 

-از خوردن غذا(بخصوص شیر، هندوانه و خربزه) بعد از ورزش شدید و عصبانیت اجتناب کنید.

 

-هر میوه را در فصلش میل نمایید مثلا مصرف خیار و گوجه فرنگی در فصل زمستان توصیه نمیشود و منجر به بیماری می گردد.

 

منبع : تندرستان

 

 

 

هدف دشمن از نگاه دکترگیلورد هاوزراستادبین المللی تغذیه :

فلسفه های گمراه کننده عقیده دارند برای از پادرآوردن ملتی نخست باید سلامت و تندرستی او را ضعیف کرد ... پس از آن به آسانی میتوان او را طعمه خویش قرارداد

 

حضرت امام صادق (ع) مي فرمايد : «غذاي تو ، دواي تو بايد باشد» يعني به گونه اي خوردني ها و آشاميدني ها را تهيه و ميل کنيم که علاوه بر نقش غذايي در بدن عملکرد اصلاحي و دارويي نيز داشته باشد . 

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳
از بین چهار خلط بلغم، خون، سودا و صفرا؛ سودا سنگین ترین خلط است و در واقع رسوبات خون است که ته نشین می شود

چکیده

سودا خلطی است، سیاه رنگ که معمولاً از تجمع، تهاجم، تکاثر، رسوب، سوختن یا متابولیسم سایر اخلاط دیگر خصوصاً صفرا در بدن تولید می شود. این خلط همچنین با خوردن غذاهایی که سودا زا است در کبد تولید می شود. امّا رفتار و نحوه زندگی عامل بسیار مهمی در تولید سودا در بدن می باشد. آثار سودا در بدن، باریکی و کشیدگی بدن و انگشتان و درشتی مفاصل و در مغز و روان و شخصیت فرد اثر درون گرایی و ترس وغصه و حرص و ریز بینی و عدم انعطاف و کم خوابی و خیالبافی و منفی نگری و در سیستم های بدن از جمله پوست و چشم و گوش (شنوایی) و بویایی و ریه و حنجره و قلب و عروق و گوارش و ... اثرات نامطلوب می گذارد. 

کلید واژه: سودا، سیاه، منفی، خشک، طحال، اسطوخودوس، فصد

 

مقدمه

از بین چهار خلط بلغم، خون، سودا و صفرا؛ سودا سنگین ترین خلط است و در واقع رسوبات خون است که ته نشین می شود و مرکز نگهداری آن طحال است که در زمان نیاز به دریچه معده ریزش کرده و باعث احساس گرسنگی می شود. ممکن است فردی سودایی نباشد ولی با خوردن غذا و همچنین داروهایی که سودا زا است و یا رفتارهایی که سودا را زیاد می کند باعث سودا در بدن خود شود. 

نکته ای که حائز اهمیت است اینست که مزاج سودا به خودی خود در حالت متعادل اثرات نا مطلوب ندارد و تنها اندام شخص شکل خاصی دارد و فرد دارای شخصیت خاصّی می باشد که طبق قانون طبیعت بدست خداوند حکیم، خلقت یافته است. از جمله کارهای خلط سودا در بدن؛ شرکت در ساختمان های اسکلتی و موها و ناخن و شرکت در عملیات انعقادی خون و شرکت فعال در ساختمان فراورده های دفعی بدن می باشد و از جمله علل پیدایش خلط سودا در بدن عبارتند از: غم و علل ارثی و علل شغلی و خواب زیاد و فصل پاییز و نگرانی مداوم و ناتوانی طحال و ورشکستگی مالی و غذا های فریز شده خوردن و کشیدن سیگار و مواد افیونی و عوامل بسیاری دیگر که در این مقاله انشاالله درج خواهد شدو امید است با فراگیری و عمل به آن از اثرات نامطلوب و مخرب آن در امان بمانیم. 

 

سودا چیست؟

این خلط دردی یا رسوب خون است که حاصل متابو لیسم بقیه خون می باشد.(1) سودای طبیعی ته نشین و رسب خون است سودای غیر طبیعی از سوختن هر خلطی حتی سودا حاصل می شود.(2) سودا در طبیعت معادل خاک است، خاک مظهر اثر گذاری منفی و اثر پذیری کم است. خاک ایجاد جنبش نمی کند و حرکت نمی کند بلکه حرکت ها را متوقف می کند. خاک می تواند آتش را خاموش کند. یک سنگ جلوی حرکت یک چرخ را می گیرد. خاک ایجاد اصطکاک می کند و حرکت ها را کند می کند لذا اثر گذاری آن منفی است. 

از سوی دیگر نمی توان شکل تکه سنگ را به راحتی تغییر داد، لذا آن را سرد و خشک می دانیم. رسوب خون است لذا سنگین تر و غلیظ تر از سایر اخلاط است. رنگ آن سیاه و مزه آن آمیخته از شیرینی و ترشی و گسی است. بخش عمده آن در طحال ذخیره می شود و مقدار کمی از آن همراه خون می گردد تا به اعضایی که برای تغذیه نیاز به سودا دارند. مثل استخوان غذا برساند.(3) 

 

جنس سودا

سودا چهار گونه دارد: 

1) سودا مایل به زردی: سودا ناشی از صفرا است.

2) سودای مایل به سرخ تیره (اقتم): سودای حاصل از خون.

3) سودای مایل به سبز: سودای خالص

4) سودای مایل به سفیدی: سودای ناشی از بلغم است.(4)اگر از دم باشد، فرد می خندد. اگر از سودا باشد، فرد ترسو و خشمناک است. اگر از بلغم باشد، فرد همیشه غمناک است.(5) 

 

علل پیدایش سودا

سودا از گرمی جگر، ناتوانی طحال، سردی انجماد کننده، دوام یافتن احتفان، و بیماری های مداوم که اخلاط را از بین می برد، بوجود می آید

*سودا به علت زیادی ترشح غده تروئید می باشد، البته گه گاهی این غده ترشحات آن تعادل خود را از دست داده یک روز زیاد و یک روز کم می شود و البته این را هم می دانید که هم غده زیر نظر و فرمان غده هیپوفیز بوده و اگر در ترشحات آن به غده تیروئید خللی ایجاد شود باز هم نشانه های بالا که مخصوص سودا بلغمی است بروز می کند و همچنین زمانی که املاح اضافی در بدن انباشته شود سودا افزایش می یابد.(6) سودا خلطی سیاه رنگ که معمولاً از تجمّع و تهاجم و تکاثر و رسوب و سوختن یا متابولیسم سایر اخلاط دیگر خصوصاً صفرا در بدن بوجود آمده گاه نیز با خوردن مستقیم املاح معدنی مثل: کلسیم، فسفر، پتاسیم و سدیم خلط سودا در خون پدیدارمی گردد ( قابل توجه مصرف کنندگان حرفه ای قرص های کلسیم دار و مولتی ویتامین های ملح دار)(7)1) غذا های ساده: 

الف) غذاهای بسیار گرم (بادمجان، پیاز پخته)، پیاز خام سودا زدا است. 

ب) غذاهای سرد وخشک 

ج) غذاهای حرام(حتی اگر شربت عسل باشد) که درمانش روزه است.سودا مثل خاک است وتا غذا حلال نباشد عارف قدرت پرواز در ملموت را ندارد. د) غذاهای مانده و غذاهای سریع پخته شده و میوه های نارس و غذاهای فریز شده.

2) محل زیست (سرد و خشک، گرم و خشک) 3) غم مستمر 4) بیماری های مزمن و مستمر 5) کبد( بیش از اندازه گرم باشدیا بیش از اندازه سرد باشد) 6) معده (بیش از اندازه گرم یا بیش از اندازه سرد باشد) 7) آسیب موضعی ( هماتوم)

8) بی تحرکی جسمی (که درمانش روزه و مطالعه و کم خوری است) 9) بی تحرکی فکری (که درمانش روزه و مطالعه و کم خوری است)

10) بی تحرکی جنسی؛ امّا درمانش: روزه + کم خوری + مطالعه + نخود آب + روغن زیتون + شیره خرما یا خود خرما + تخم مرغ + آخر نخودآب

11) سوء ظن یودا زا است

12) رنگ سیاه ( در حدیث پوشیدن لباس سیاه کراهت دارد، سودایی زندگی را تاریک می بیند)

13) بوهای بد و بعضی بوهای خیلی گرم

14) نبودن انس(آسمانی یا زمینی)

15) تماس با چیز های سرد (تماس زیاد با آب، وسواسی سودایی پدید می آورد)

16) برخی داروها

17) خرده خوری 

18) پرخوری

19) نهار خوردن

20) ایستاده غذا خوردن 

21) وسایل الکتریکی والکترونیکی 

22) ترافیک

23.) دائم در سفرهای طولانی بودن

24) آپارتمان نشینی (نرفتن داخل منازظر)  

25) آلودگی های صوتی و شیمیایی در هوا

26) خواب صبح و غروب

27) خواب زیاد

28) خندیدن زیاد

29) نخندیدن زیاد

30) الکل گرم حاد است در بلند مدت سودا زا است.

31) مصرف نگهدارنده ها

32) تصمیم گیری های سریع همراه با استرس شدید (اسکی بازی، موج سواری، موتور سیکلت، مسابقات ماشین رانی و همچنین بازی رایانه ای اینگونه ورزشها) 

33) سوداء موضعی در اندامی که درمعرض گرما یا سرمای مستمر باشد.

34) نشستن مداوم (سودای موضعی در اندام تحتانی)(8) 

 

آثار سودا بر سیستم بدن 

شکل بدن:

1) باریک و کشیده

2) انگشتان کشیده و خشک و دوکی

3) مفاصل درشت. 

پوست: ابتدای سیاهی عروق ریز در پاها، اگر بیشتر شد سیاهی زیر چشم و بعد حاشیه پیشانی و بعد کتف و در مرحله بعد پوست بی حالت و بی طراوت (اول صورت بعد دست ها و سایر اندام ها)

1) رنگ تیره

2) تعریق ندارد و خشک می شود

3) منفذ پوست درشت می شود

4) رگ برجسته ولی نازک تیره در لمس سرد و از درون گرم

6) همچنین اگزمای پوست

7) موخوره

8) پوست چروکیده که درمان در زنان (40-120 روز رازیانه که فرد را تا پنج سال جوان تر می کند) و درمان در مردان (کاسنی + عسل و نیز زیتون 7 عدد)

مو: 1) مو سفید (روشن) و مجعد (با فر ریز) 2) موی خشن و کلفت (به خصوص در بدن) و اگر در اندام تناسلی مو فردار بود یعنی اندام خشک است)

چشم: 

سودا، افیون بدن است که باعث غلظت خون، گرفتگی عروق و اسپاسم های عضلانی، دردهای مفصلی، سردی، ضعف و ناتوانی بدن می شود

1) تنگ و ریز 2) رنگ چشم تیره 3) کاهش دید(پیر چشمی) چون باعث کاهش عبور خون در چشم می شود. درمان پیر چشمی، حجامت ماستوئید است)

گوش (شنوایی): 1) خشکی، شنوایی را قوی تر می کند اما کاهش شنوایی ناشی از بلغم است و درمانش، دود اسنفند است و کندتر است (گوش را روی دود بگیرید) 2) افزایش شنوایی با افزایش سوداء که گاهی صدای سوت در 

گوش(خشکی گوش) یا در سر

بینی (بویائی): افزایش بویائی با افزایش سوداء (مگر اینکه رطوبت مغز زیاد شده باشد) 

ریه و حنجره: بهترین دارو برای ریه سرد و خشک گلاب و عسل است و اگر به گلاب حساسیت داشت ابتدا درمان آلرژی بعد درمان ریه 

قلب و عروق:

1) واریس

2) هموروئید (بواسیر)

3) بدن چربی خون (حداقل افزایش)

4) بدون فشار خون (حداقل افزایش)

5) نامنظمی های قلبی 

گوارش:

1) مزه دهان بی مزه

2) آب دهان خشک

3) غلبه سودا باعث شوری و گسی مزه در دهان و دهان به هم کشیده می شود.

4) رنگ زبان قرمز وحتی بنفش 

5) زود گرسنه و زود سیر مشوند

6) اگر سودا و بلغم توأم باشد تا غذا باشد می خورد (جوع الکلب)

7) اگر از این حد بیشتر هم شد (مرتب می خورد و دفع می کند(جوع البقر) که اوج ترکیب سودا با بلغم است.

8) کاهش هضم (به دلیل سردی و خشکی)

9) بوی بد مدفوع 

10) استعدا ابتلا به یبوست

11) استعدا تولید گازهای روده زیاد ولی نه به اندازه بلغم

12) مدفوع خمیری شکل (نه زیاد سفت، نه زیاد شل)

13) تمایل به شیرینی

14.) صدای معده ولی نه به اندازه بلغمی ها

15) بوی دهان

16) کاهش هضم

17) خورده خوری می کنند. 

 

کلیه و مجاری ادرای:

1) ادرار کم و ناپیوسته 

2) تکرار ادرار زیاد (علت، سردی است و درمان آن گرمی است) 

3) شب ادراری در زنان که مصرف عسل و اژینال + بادکش

4) شب ادراری در بچه ها که درمان سیستمیک (زیرا سردی، سیستمیک است نه موضعی)باید با روغن کنجد روی کمر+ بادکش (حجامت گرم) روی کمر و شکم انجام شود.

 

دستگاه تناسلی:

1) تحریک جنسی زیاد و زود به زود ولی توان جنسی کم است

2) ارکشن (خیز آلت تناسلی) صبحگاه کم است یا نسیت (بر عکس صفرا و دم)

3) قدرت جنسی پر تحرک ولی کم توان(زود تحریک می شود ولی زود انزالی) مانند تحریک خروس و درمان سیستمیک آن، نخود آب است.(9) 

مغز و روان:

1) علاقه به زندگی جمعی دارند

2) پاک نهاد

3) مرتب 

4) منظم

5) پیرو قانون

6) مسلط بر نفس خویش

7) باهوش

8) حساس

9) پرشور

10) زیرک 

11) برخوردار از نیروی فاکره

12) درنگرا

13) صبور در مقابل مشکلات

14) صلح طلب

15) میانجی و گره گشا

16) شکاک و کینه توز

17) زود رنج

18) حساس

19) وسواس

20) ترسو

21) ثبات روانی کمی دارند

22) بسیار عاطفی هستند

*23) عشق ندارند ولی طلاق هم ندارند (ماندگارترین خانواده ها سوداوی ها هستند)

24) در مواقع استرس سوداوی ها به خود می پیچند و یک کلمه را تکرا می کنند و دور خودمی چرخند و رفتار تکراری انجام می دهند. بی فرا و سردر گم ولی مثل بلغمی ها رنگ پریده نمی شوند.

 25) حمله کننده ولی اگر به او حمله کنند، عقب نشینی می کند( رفتار سگی)، هر چه عقب نشینی کنی او جلو می آید و اگر حمله کنی عقب نشینی می کند. پس باید جلوی سودایی ها بایستی

26) لذت کم می برند ولی غصه زیاد می خورند

27) حرص مال می زنند و همیشه ناله دارند (در حدیث است که با ترسو و بخیل مشورت مکن)

28) بازپرس های خوبی هستند (گزارش های آنها را بشنوید) 

29) محبت به آنها باعث شبهه می شود (مثلاً به چه منظور به من سلام کرد)

30) مانت دار هستند جرأت خیانت ندارند

31) در روابط اجتماعی انعطاف پذیر نیستند و اگر هم باشند به طرف منفی است (بیشتر عقب نشینی است)

32) بسیار ریز بین (آنقدر درجزئیات غرق می شوند که کلیات را فراموش می کنند)

33) زیاد حفظ می کنند

34) خواب کمی دارند (گلاب مصرف کنند چون گرم است باعث افزایش خواب میشود)

35) خواب خرگوشی (خواب سطحی و خستگیش رفع نمی شود و درمانش گلاب است) 

36) خیال و وا قعیت را بعضاً عوض می کنند (افکار خیالی خود را واقعی می پندارند)

37 خیال باف

38) خئد گرا (معیار، مقایسه شخصیت خود اوست و همه را با خود می سنجد)

39) ناخود آگاه راه می روند

40) زیاد حرف می زنند

41) با خود حرف می زنند

42) تیک دارند 

43) لرزش (سوداء عروقی البته از تیک شروع می شود)

44) لقوه و پارکینسون (انواع لرزشهای اعضاء) 

45) ناآرامی درخواب و بیداری(10) 

درمان سوداء سر:

1)اسطخدوس جاروب سودای مغز است.

2) سرکنگبین 3/1 لیوان و وقتی چهره روشن شد سپس به 6/1 لیوان کاهش یابد سپس به 9/1 لیوان، در این مدت نازیل نیز مصرف شود بعلاوه حجامت ماستوئید و و زالوی پشت سر و زالوی منتشر در کل سر (11)

 

تذکر

استفاده از هر دارویی و هر عملیات درمانی، باید با مراجعه و مشورت با طبیب متخصص باشد. 

روش های کلی کم شدن سودا:

1) توکل 

2) خواندن قرآن

3) روزه گرفتن

4) نماز خواندن

5) مناظر خوش دیدن

6.) بادکش (سپس حجامت)

7) ورزش های ملایم(اسب سواری، شنا، تیر اندازی) و تحرکات گرم

8) غذاهای سودازا (سرکنگبین، روغن زیتون، پیاز و...) 

9) داروهای ضد سوداء (سرکنگبین، اسفند)

10) حجامت

11) فصد

12) روغن مالی (بنفشه، زیتون و ...) 

13) ماساژ

14) زالو(12) 

 

نتیجه گیری 

سودا، افیون بدن است که باعث غلظت خون، گرفتگی عروق و اسپاسم های عضلانی، دردهای مفصلی، سردی، ضعف و ناتوانی بدن می شود؛ که البته از غلبه سودا این عوارض بوجود می آید و از آن جمله فشارهای عصبی، استرس ، غم و اندوه و مختل شدن رابط شخصی حتی با خود می شود تا چه رسد به اجتماع و اطرافیان خود پس کمر همّت را ببندیم و از رفتارهای افراطی و تفریطی (از جمله خواب زیاد و کم خوابی، پرخوری کم خوری، کارپر فشار وبیکاری، دیر خوابیدن و خوابیدن بین الطلوعین و خواب دم غروب و شغل پر استرس و گرمای شدید و سرمای شدید و دوری از طبیعت شادی بیش از حد و فکر و خیال زیاد و نگرانی مداوم و کشیدن سیگار و بدهکاری دائم و سکوت مداوم و شلوغی مداوم و استفاده بیش از حد از موبایل و کامپیوتر و ...) و همچنین از خوردن غذاهای فریز شده مانده و مشروبات الکلی و خوردن مستقیم املاح معدنی مثل کلسیم و غذاهای خیلی شور و تند و تلخ و آب یخ و ...بپرهیزیم، تا زندگی آرام و با لذّت و متعالی داشته باشیم. 

به امید روزی که همه افراد جامعه به اهمیت مزاج خودکه مرتبه ای از معرفت النفس است که امیر علم وادب علی (ع) فرمودند: « انفع المعارف معرفه النفس» برسند و با عمل به آن به تعادل جسمی و روحی و اخلاقی نزدیکتر شوند. 

 

پي‌نوشت‌ها:

1.شناخت طبایع، ص36، دکتر سید علی ابوالحبیب 

2.المرجزفی الطب، ابن النفیس

3.رساله ذهبیّه، امام صادق (ع)

4.درآمدی بر طب سنتی ایران، دکتر محسن ناصری و...

5.طب سینا، ص53، م. حیدریان

6.هاشمی، سید علی اکبر، سبک جدیدی از زندگی

7.سید علی ابوالحبیب، شناخت طبایع، جلد3، ص36

8.خیراندیش، دکترحسین، مزاج شناسی2، ص7

9.ابوالحبیب، سیدعلی، شناخت طبایع، ج2، ص102

10.خیراندیش، دکترحسین، مزاج شناسی

11.خیراندیش، دکترحسین، مزاج شناسی

12.خیراندیش، دکترحسین، مزاج شناسی 

 

منابع 

1. دکتر نوری ، سید محمد رضا ، رساله الذهبیه طبب الرضا با الهام از رساله ذهبیه علی بن موسی الرضا ، انتشارات شهیدی، مشهد ، 1376 .

2. علاءالدین علی بن ابی الحزم القرشی ، معروف به ابن النفیس ، الموجز فی الطب ، بی نا ، القاهره ، 1406 ق .

3. ابوالحبیب، سید علی، شناخت طبایع، نوبت نشر دوم، تهران، خود مؤلف، 1389

4. دکتر ناصری، دکتر رضائی زاده ، مروری بر کلیات طب سنتی ایران، دوم ، تهران ، موسسه شهر ، 1388.

5. هاشمی، سید علی اکبر، سبک جدیدی از زندگی، اول، تهران، شرکت تک برگ، 1384

6. حیدریان، محمد حسین، گزیده قانون درطب و... طب سینا، تدوین و اضافات و مترجم واژه ها: حسین واحدی، سوم، مشهد، نشر نوند، 1389

7. دکتر ناصری، محسن و دیگران، مروری بر کلیات طب سنتی ایران، مؤسسه نشر شهر، تهران، ویرایش دوم، 1388      

 

نویسنده : مصطفی عبادی خواه

برچسب‌ها: مزاج شناسی
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳
منصور بن نوح که والی خراسان بود را وجع (درد )مفاصلی روی داد به نحوی که جمله اطباء از معالجه آن عاجز ماندند و بر قصور خود از علاج معترف گشتند. رای دولتمردان بر این افتاد که با محمد زکریای رازی که در ری بود و حاذق ترین طبیب زمان خویش بود مشورت نمایند و او را بر بالین منصور حاضر کنند . هنگامی که به نزد محمد زکریا آمدند وی استنکاف کرد و از همراهی آنها خود داری نمود به ناچار مامورین دست و پای زکریا را بستند و به خراسان بردند  . زکریا گر چه مرض منصور را بلغم تشخیص داده بود ولی  هر چه از تدابیر و نسخ دارویی میدانست انجام داد ولی افاقه نکرد تا  اینکه روزی به پادشاه گفت من هر چه از معالجات جسمانی بلد بودم انجام دادم و فقط یک راه مانده و اگر آن هم افاقه نکند کاری از دست من برنیاید .پس پادشاه را به حمام گرم برد و گفت که هیچ کس داخل نشود و به همراه خود کاردی برد و هنگامی که با پادشاه در حمام تنها شد کارد را بیرون آورد و گفت ای فلان فلان تو مرا به زور و دست و پای بسته به اینجا آورده ای و حرمتم ننهاده ای اکنون به سبب کاری که کردی از تو انتقام خواهم ستاند . پادشاه که چنین دید از جا پرید و برای فرار تقلا کرد و به سبب ترس و گرمای حمام عرق زیادی بر وی نشست و جنبش درونی در وی ایجاد شد . محمد زکریا چون چنین دید به سرعت از حمام برون شد و نسخه ای به دست ملازمان شاه داد که به آن عمل کنند و خود سوار بر مرکبی تیز رو به سرعت از خراسان گریخت . ملازمان آن نسخه را بر روی  شاه  انجام دادند و حال وی خوب شد  چه اینکه مواد بلغمی که عامل بیماری شاه بود به واسطه جنبش درونی و تعرق و گرمای حمام تحلیل یافته بود . پس از آن هر چه منصور محمد زکریا را طلب نمود  ملاقات ننمود و استعذار آورد که گر چه آن کار به خاطر مداوای شاه بوده ولی شاید به هنگام ملاقات   چون پادشاه آن صحنه را یاد آورد بر وی گران آید و از سلاطین به هیچ حال ایمن نتوان بود. 

برچسب‌ها: مزاج شناسی
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۱۱ اسفند۱۳۹۳
 

تو بدن انسان 7 تا چاکراه وجود داره که این سنگها می تونن روی این چاکراهها تاثیر بسزایی داشته باشن

 

در بدن نقاطی وجود دارند که می توانند ارتعاشات و انرژی های سنگ ها و کانی های درمانی را دریافت نمایند و با استفاده از این انرژی ها تعادل بدن را به حالت عادی بازگرداند که این نقاط را چاکرا می نامند ، که شامل :

 

 

چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات (Mulddhara) نخستین چاکرا است ، که محل استقرار آن در استخوان خاجی می باشد که محل ورود « پرانا » یا انرژی حیاتی است .

 

طیف رنگ این چاکرا قرمز است و کانی های تاثیر پذیر بر آن گارنت قرمز و کوارتز و ابسیدین سیاه را می توان نام برد .

 

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غده فوق کلیوی می باشد .

 

اعضای نفوذ پذیر ستون فقرات ، کلیه ها ، مثانه ها ، پاها هستند .

روانی این چاکرا و کانی های موثر بر آن میل به زندگی مادی ، شادابی و حیاط کمیت قدرت جنسی و بر بیماری های کم خونی و فقر غذایی اثر دارد

چاکرای خاجی (Swadhistana) دومین چاکرا است. که محل استقرار آن در بین استخوان شرمگاهی و ناف می باشد رنگ این چاکرا نارنجی است و کانی های تاثیر پذیر بر آن عقیق ، کلسیت نارنجی ، چشم ببر را می توان نام برد .

 

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غدد جنسی می باشد .

اعضای نفوذ پذیر دستگاه تولید مثل می باشد . عملکرد روانی این چاکرا و کانی های موثر بر آن کمیت قدرت جنسی ، کیفیت عشق نسبت به جنس مخالف ، مرکز احساسات را شامل می شود

 

 

 

چاکرای شبکه خورشیدی ( Manipura) سومین چاکرا است . که محل استقرار آن در زیر قفسه سینه می باشد رنگ این چاکرا زرد است و کانی های تاثیر پذیر بر آن سیترین ، توپاز ، کلسیت طلائی را می توان نام برد 

 

چاکرای قلب (Anathata) چهارمین چاکرا محسوب می شود. که محل استقرار آن در ناحیه قلب می باشد رنگ این چاکرا سبز - صورتی است .

کانی های تاثیر پذیر بر آن کوارتز صورتی ، تورمالین هندوانه ای ، جید را می توان نام برد .

 

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غده تیموس می باشد .

 

اعضای نفوذ پذیر قلب ، دستگاه گردش خون 

 

 

چاکرای گلو ( Wihudha) که محل استقرار آن روی حلق می باشد رنگ این چاکرا آبی آسمانی است و کانی های تاثیر پذیر بر آن آکوامارین ، آزوریت ، سودالیت را می توان نام برد .

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غده تیروئید می باشد . اعضای نفوذ دستگاه تنفسی ، گفتاری ، لوله گوارش هستند .

چاکرای ششم 

چاکرای چشم سوم (Agna) که محل استقرار آن بین دو ابرو می باشد رنگ این چاکرا آبی است و کانی های تاثیر پذیر بر آن لاجورد ، فلوریت آبی ، کوارتز شیشه ای را می توان نام برد .

عملکرد روانی این چاکرا و کانی های موثر بر آن قابلیت تصویر سازی و درک مفاهیم ذهنی توانایی به فعل در آوردن افکار مرکز ادراک فراحسی مانند پیشگویی 

 

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غده هیپوفیز می باشد .

اعضای نفوذ پذیر بخش تحتانی مغز ، چشم چپ ، گوشها ، بینی ، دستگاه عصبی هستند .

 

چاکرای تاجی (Sahasrara) که محل استقرار آن فرق سر می باشد رنگ این چاکرا بنفش یا سفید است و کانی های تاثیر پذیر بر آن آمیتیست ، اپال نارنجی ، کوارتز شیشه ای را می توان نام برد

 

غده تاثیر پذیر نسبت به این چاکرا غده صنوبری می باشد .

 

اعضای نفوذ پذیر بخش فوقانی مغز ، چشم راست هستند .

تو طب سنتی هم ملاج داریم 

 شرف الشمس از اسما حسنی خداونده که بصورت رمز نوشته میشه وفرق نداره عقیق زرد باشه یا قرمز,در روز نوزده ماه فروردین به اسم خود شخص نوشته میشه

د در مورد سنگ شرف الشمس که اسم اعظم روی ان حک شده بعد از یک سال در روز هیجدهم نوروز زیر خاک تمیز قرار دهید و روز نوزدهم مجدد روی حکاکی ان با سوزن مجدد حک کنید تا تجدید قوا وبروز بشه

 

برچسب‌ها: سنگ درمانی
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۱۱ اسفند۱۳۹۳
اگر برای بچه دار شدن به دنبال سنگ هستید ، فیروزه با حکاکی آیه "رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین" 

و برای خانم باردار سنگ زمرد توصیه شده است .

برای تقویت هورمون ، سنگ ماه یا مون استون مفید است.

بله . فيروزه براي بچه دار شدن توصيه شده . بر مبناي احاديث :

 

علي بن محمد حميري گفت: دختر جعفر بن محمود را خواستم و بسيار او را دوست مي داشتم و فرزند از او به وجود نمي آمد. به خدمت حضرت امام علي النقي (عليه السلام) رفتم و اين مطلب را عرض كردم. پس تبسم نمود و فرمود كه: بگير انگشتري كه نگينش فيروزه باشد و بر آن نقش كن اين آيه را:

 

"رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين"

 

چنان كرديم، يك سال نگذشت از آن زن پسري به وجود آمد.

 

حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: خداوند عالميان مي فرمايد كه من شرم مي كنم از دستي كه بسوي من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فيروزه باشد پس او را نا اميد برگردانم. (حليه المتقين - ص33)

 

چقدر خوب است انسان در نمازها انگشتري از فيروزه تهيه كند و در دست كند و در قونت با دستي كه انگشتر فيروزه در آن است دعا كند كه دعايش رد نمي شود و نا اميد از درگاه خدا بر نمي گردد.

 

 

 

فقط توجه داشته باشيد فيروزه اصل خريداري كنيد و دعاي فوق را بر ان حكاكي كنيد .

بنا باشد تا آيه اي از قرآن كريم را بعنوان معجزه رزق و روزي و گشايش كسب و كار و خير و بركت بدانيم، بدون شك آن آيه؛ آيات 2و3 سوره طلاق است كه به و من يتق الله مشهور مي باشد. در خصوص خواص اين آيات، احاديث و روايات بسياري از حضرات معصومين عليهما السلام وارد گرديده كه در اينجا مجال قيد آن ها نيست.

آيه فوق، بر روي انگشتري عقيق سرخ و نيز عقيق زرد كه به شرف الشمس نيز مشهور است، داراي خواص عديده اي در رابطه با خير و بركت و گشايش رزق و روزي و ثروت دارد.

 

 

و من يتق الله را مي بايستي كه بر روي نگين عقيق حكاكي نمود. زمان حكاكي نيز رعايت بخورات شيرين الزاميست و زمان مناسب آن، ساعات و ايام سعد دهه نخست ماه قمري است.

 

اگر كسي طالب تاثير حد اكثري اين خاتم شريفه است، بهتر است كه آن را روي انگشتري عقيق زرد (شرف الشمس) حك نموده و بر پشت آن طلسم شرف الشمس را در روز مخصوصه نقش كرد.

 

شب ها انگشتري را از دست خارج كرده و داخل ليواني آب قرار دهيد. صبح، پس از بيدار شدن نيز آب آن را نوشيده و انگشتري را به دست كنيد. بهتر است در فاصله بيداري تا انگشتر بدست كردن با كسي صحبت نكنيد.

 

براي حمل انگشتري حتما مي بايستي كه وضو داشته باشيد. در غير اين صورت، بهتر است كه روي طلسمات متون حكاكي شده را با استفاده از لاك برق ناخن، بپوشانيد. خانم ها نيز مي توانند از آن بصورت گردنبند استفاده كنند.

دكتر احمد علي آقا رفيعي:

“لا تختموا بغير الفضه فان رسول الله عليه و آله قال” جز انگشتر نقره بدست مكنيد زيرا پيامبر فرمود خدا پاك نكند دستي كه در آن انگشتر آهن باشد .

نقره صد ها بار بيش از ساير مواد ضد عفوني كننده موثر است و ۶۵۰ ميكرب را از بين مي برد. شايد خود شما كه هميشه يك انگشتر نقره با نگين عقيق در دست داريد ,اطلاع نداشته باشيد كه چه خاصيت بزرگي در اين فلز گرانبها هست وچگونه بدون اينكه خود بدانيد مراقب سلامت شماست.

 

روایاتی درباره ی عقیق:

از حضرت امیر المومنین علی (ع) منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند به چهل درجه زیادتی دارد.

امام صادق (ع) فرموده اند: انگشتر عقیق در دست کنید. همانا خداوند با پیامبرش، موسی (ع) بر روی کوه عقیق سخن گفت و موسی بر این کوه به مقام کلیم اللهی رسید.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: در شب معراج که به آسمان ها سفر کردم (به عرش رفتم) به مرتبه ای رسیدم که نزدیک تر از آن، به مقام ربوبیت، تصور پذیر نیست. پس خداوند در آن جا با من بین دو کوه عقیق سخن گفت.

امام رضا (ع) می فرمایند: کسی که انگشتری با نگین عقیق در دست کند، فقیر نمی شود.

امام صادق علیه السلام هیچ کف دستی محبوبتر در نزد خداوند نیست از کف دستی که بسوی خداوند بلند شده در حالیکه مزین به انگشتر عقیق است.

پیامبر اكرم(ص) فرمود: (ای مردم) انگشتر عقیق در دست كنید، همانا تا انگشتر عقیق در دست دارید حزن و اندوه بر دل شما وارد نمی شود.

خواص و فواید روحی عقیق :

این سنگ انرژی های دنیوی و معنوی را متعادل کرده و باعث ایجاد هماهنگی روحی و ذهنی می شود. مانع از تغییرات ناگهانی خلق و خو شده و باعث افزایش اعتماد به نفس است. همچنین باعث کاهش استرس و افزایش آرامش می باشد. عقیق محافظی در برابر چشم زخم بوده، غم و ناراحتی ها را دور می کند.

خواص و فواید جسمی عقیق :

عقیق معده را تقویت کرده و برای تقویت كلیه و كبد ، مغز و قلب و دستگاه گوارش مفید است. همچنین مفید برای دفع سر درد و گرفتاری های عضلانی و خستگی چشمها است و مناسب دوران بارداری می باشد.

نگهداری و شارژ عقیق :

جهت نگهداری از انواع عقیق ، می توانید آن را یک بار در هفته در آب جاری بشویید و برای شارژ سنگ ، می توانید یک یا دو بار در ماه ، آن را به مدت 2 ساعت در مقابل نور خورشید قرار دهید.

گفتنی است:

انگشتر شرف الشمس همان انگشتری عقیق است ،که بر آن اسمای متبرکه نوشته شده است. بنابراین همان خواص و آثار انگشتر عقیق را دارد.

مستحب است انگشتر در دست راست باشد.

در مورد استفاده از انگشتر عقیق شرف الشمس، وضو داشتن لازم نیست و حتی رفتن با آن به دستشوئی به نظر همه مراجع اگر باعث هتک حرمت و بی حرمتی نشود، اشکال ندارد. ولی دست زدن به اسامی متبرکه که روی نگین نقش شده برای هر کدام احکام فقهی خاصی دارد.

 

با نگاهی به تاریخ و بررسی سیره زندگی پیامبر(صلی الله علیه) و امیر مومنان و دیگر ائمه اطهار (علیه السلام) در می یابیم که این بزرگواران همیشه در دست راستشان انگشتری بوده و علاوه بر آن مردم و اصحابشان را نیز به همین کار سفارش کرده و آن را سنت و عمل استحابی با اهمیت یاد می کرده اند.

به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) نقل فرمودند: که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) انگشتر به دست راست می کردند.

جناب علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبائی در سنن النبی در حدیث شماره 341 حدیثی را از کافی نقل فرموده اند که: امام رضا (علیه السلام) فرمودند : رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به امیر مومنان امام علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و بقیه ائمه (علیه السلام) انگشتر در دست راست می کردند.

از جناب سلمان فارسی (رضی الله عنه) مروی است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به حضرت امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند: که یا علی انگشتر را در دست راست بکن تا از مقربان باشی؛ عرض کرد که یا رسول الله مقربان کدامند؟ فرمود: که جبرئیل و میکائیل و ... (الی آخر حدیث)

در حدیثی معتبر منقول است از حضرت امام موسی (علیه السلام) سئوال کردند که به چه علت حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) انگشتر را در دست راست می کردند؟ فرمود: زیرا که آن حضرت پیشوای اصحاب یمین است که در قیامت نامه هایشان را به دست راست می دهند.

و باز هم از حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) روایت شده است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) گفت: هر که انگشتر در دست راست کند و غرضش سنت و متابعت تو باشد و ببینم او را که در قیامت متحیر مانده است، دستش بگیرم و به تو امیر المومنان برسانم.

حضرت رسول صلی الله علیه و آله انگشتر را در دست راست می کردند و این علامتی است برای شیعیان ما که به این علامت ایشان را می شناسند و به محافظت کردن در وقت نمازهای پنجگانه و به دادن زکات و به قسمت کردن مال خود با برادران مؤمن خود و امر به نیکی ها کردن و نهی از بدی ها کردن .

 و از حضرت صادق منقول است که از سنت پیغمبران انگشتر در دست راست کردن است .

 و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر که انگشتری در دست چپ داشته باشد که نام خدا در آن باشد در وقت استنجا بدرآورد و در دست دیگر کند .

 

برچسب‌ها: سنگ درمانی
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۱۱ اسفند۱۳۹۳
سنگ ها يك سري خواص و فضيلتهايي دارند كه از نظر علمي و ديني اثبات شده است .

اين خواص با توجه به شرايط ذكر شده براي سنگ ها ، براي تمامي افراد تاثير گذار مي باشد 

 

در اين بين براي افراد متولد ماه هاي مختلف ، بعضي از سنگ ها تعيين گرديده كه نسبت به ساير سنگ ها ارجحيت بيشتري دارند .

 

تاثير خواص سنگ ها براي متولدين آن ماه به نسبت ديگران ، بيشتر است .

اما اين بدان معنا نيست كه اجباري در استفاده از اين سنگ ها وجود دارد . و يا اينكه اگر فردي سنگي بجز سنگ ماه تولد خود را استفاده كند ، از خواص آن بي بهره مي ماند و يا آسيبي به وي ميرسد و ...

 

 

انتخاب سنگي از بين سنگ هاي ماه تولد و يا ديگر سنگ ها ، با توجه به سليقه و خواسته ي شما امري كاملا اختياريست .

 

وقتي فروشنده اي نگيني به اسم "سنگ" به شما بفروشند ، اولين راه تشخيص اينكه نگين واقعا سنگ مي باشد اين است كه نگين را بر روي شيشه بكشيد . اگر واقعا سنگ باشه بايد بر روي شيشه خش بندازد و خودش آسيبي نبيند .

 

در اين هنگام اگر نگين شما از جنس شيشه ويا پلاستيك فشرده باشد قادر به خش انداختن روي شيشه نيست و از طرفي خود نگين هم آسيب مي بيند .

 

خواص و فوايد نقره :

 

بنيه و بهره ي هوش را افزايش مي دهد .

 

نقره خاصيت ضد افسردگي دارد و افسردگي هاي شديد را درمان مي كند.

 

براي رفع مشكلات بينايي، ورم روده ها، ترشح بيش از حد كيسه ي صفرا ، خيال بافي و صرع مفيد است .

 

نوشيدن شير گرم كه در ظرف نقره حرارت ديده باشد براي تجديد قوا بسيار موثر است.

 

خواص درماني نقره :

 

استفاده از نقره در درمان ناراحتي هاي مربوط به اختلالات گوارشي مفيد است و به بدن كمك مي كند تا غذا به راحتي هضم شود.

 

براي درمان لاغري، درد پا، تب مزمن و ضعف بعد از تب، سوزش قلب و تقويت كيسه صفرا مفيد مي باشد.

 

دكتر احمد علي آقا رفيعي:

“لا تختموا بغير الفضه فان رسول الله عليه و آله قال” جز انگشتر نقره بدست مكنيد زيرا پيامبر فرمود خدا پاك نكند دستي كه در آن انگشتر آهن باشد .

نقره صد ها بار بيش از ساير مواد ضد عفوني كننده موثر است و ۶۵۰ ميكرب را از بين مي برد. شايد خود شما كه هميشه يك انگشتر نقره با نگين عقيق در دست داريد ,اطلاع نداشته باشيد كه چه خاصيت بزرگي در اين فلز گرانبها هست وچگونه بدون اينكه خود بدانيد مراقب سلامت شماست.

 

اخيرا” دكتر هاري ماركراف استاد پزشكي دانشگاه سانت دويس پس از آزمايشهاي متعدد اعلام كرد كه نقره صدها بار بيش از ساير داروهاي ضد عفوني و ضد ميكرب , ميكربها را از بين مي برد در حاليكه نقره به تنهايي مي تواند ۶۵۰ ميكرب را نابود كند بدون اينكه مانند ديگر ضد عفونيها عوارض بعدي بر جاي گذارد.

 

استاد ديگري بنام چالز فوكس دارويي از نقره تهيه كرده است به نام سولفاديازين نقره , كه در معالجه سر ما خوردگي و جوش هاي پوستي و در هفتاد در صد سوختگيهاي جلدي مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

 

همچنين شر كت هاي هواپيمايي انگلستان , سويس , آلمان , اسكانديناوي, فرانسه ,كانادا , ايتاليا , ژاپن و… از آن در داخل هواپيما به عنوان يك ميكرب كش قوي استفاده مي كنند . حتي در سويس براي ضد عفوني كردن آب آشاميدني شهر از نقره استفاده مي كنند. فضه ( نقره ) در تفريح و دلگشايي قلب , نزديك به يا قوت است . براي بد بويي دهان و رفع رطوبتهاي لزج و عفونت بلغم و ماليخوليا , ديوانگي , وسواس , سرفه , استسقا , طحال , سنگ مثانه و كليه ها سودمند است .

خواص و فوايد عقيق :

 

از زمانهاي گذشته ، عقيق را سنگ مقدسي مي دانسته اند . عقيق سنگي است كه آن را حرز و حامي انسان در مقابل بلايا و حوادث مي شمارند و براي افزايش درآمد و رونق كسب و كار و آسان شدن كارها بسيار مفيد است .

 

عقيق از بين برنده ترس و انرژي منفي محيط بوده و ياعث ايجاد اعتماد به نفس و شجاعت مي شود . 

 

همچنين محافظ صاحبش در برابر چشم زخم بوده و شادي ، تعادل ، سلامتي و آرامش را براي شما به ارمغان مي آورد و غم و ناراحتي را دور مي كند .

 

همراه داشتن عقيق باعث ايجاد خوش شانسي ، بركت در رزق و روزي مي شود .

 

خواص درماني عقيق :

 

استفاده از عقيق سبب جلوگيري از خونريزي هاي شديد و تقويت بدن شده و به ويژه براي زنان بسيار فايده دارد .

 

شادي ، آرامش و تعالي روح را براي شما به ارمغان مي آورد .

 

نگهداري و شارژ عقيق :

 

نگهداري از عقيق بسيار ساده است: شما مي توانيد آن را يك بار در هفته در آب جاري بشوييد و براي شارژ سنگ ، مي توانيد يك يا دو بار در ماه ، آن را به مدت 2 ساعت در مقابل نور خورشيد قرار دهيد.

 

برچسب‌ها: سنگ درمانی
نویسنده : maryam
تاریخ : چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳
 

در خصوص خوردن خرما با پنير :توي احاديث بيشتر تاكيد شده به خوردن پنير با گردو و اگر شبها مصرف بشه بهتره 

اما خرما هم مزاجش گرمه و بالاخره از اينكه پنير خالي مصرف بشه خيلي بهتره(يعني خرما و پنير بهتر از پنير خاليه) 

 

يه داستان بگم در خصوص سردي مزاج!اين بلاي خانمان سوز و دودمان برانداز!! 

 

رئيس علي همون قهرمان تنگستان كه با متجاوزين انگيليس مي جنگيد رو مي شناسيد؟ 

روزي همتاي انگيليسيه "رييس علي" از اينهمه دلاوري و شجاعت دليران تنگستان به تنگ اومد رييس علي رو براي مذاكره دعوت كرد و ازش پرسيد ما كه اينهمه نيرو تجهيزات و مهمات و اسلحه داريم چرا حريف شما ها نميشيم؟؟ 

رييس علي يه سبد خرما گذاشت جلوي يارو و گفت:ما اينو ميخوريم و ميجنگيم 

اون فرمانده انگيليسي تحقيق كرد و پي برد به گرمي مزاج خرما و اينكه خوردنش باعث قوت و دليري و شجاعت ميشه 

نامرد نه گذاشت نه برداشت ميگن همون شب نخلستانهاي منطقه رو آتش زد 

كم كم انگيليس ريشه طب سنتي رو در ايران خشكاند و آخرين ميخ تابوت طب سنتي رو 

 با كمك پادشاهان بد بخت و خودباخته كوبيد و ماها رو وابسه به گوشتهاي فريزي و غذاهاي صنعتي خودش كرد و خلاصه كم كم كم كم با تغيير مزاج غذاها مزاج آدمها هم رو به سردي نهاد و به قولي همه شل و ول شديم!! 

يكي از طرفندهاي انگيليس واردات گوشت گاو پير يخ زده به ايران بود كه به شدت مزاجها رو سودايي و سرد و خشك كرد ... 

سرديه مزاج پايه و اساس خشكيدن غيرت در وجود انسانه وقتي غيرت در جامعه اي نباشه دشمن راحت تر بر اون جامعه تسلط پيدا ميكنه 

نميبينيد مردم جنوب چقدر غيور و دلير هستن و شجاعتشون زبانزده...به خاطر طبع گرم منطقه جغرافيايي و همچنين غذاهاي گرم مزاجيه كه ميخورن اعم از همين خرما.

اين حديث رو شنيديد؟ 

 

سه چيز رفع بلغم ميكند: مسواك زدن ، جويدن كندور، تلاوت قرآن 

ميدونيد بلغم چيه؟؟ 

هيچ تجربه كردين كه بعد از مسواك زدن چقدر سر حال ميشيد؟ مخصوصا اونايي كه به بهداشت دهان و دندان و مسواك زدن خيلي عادت كردن اگه يه خورده مسواك زدنشون دير بشه يا جايي برن كه با خودشون مسواك نداشته باشن و مجبور باشن چند روز بي مسواكي رو تحمل كنن چقدر احساس سنگيني و كسالت بهشون دست ميده؟ 

يا همين تلاوت قرآن! هيچ تجربه كردين كه بعد از قرائت قرآ ن چقدر سبك ميشين؟ 

كندور رو بعيد ميدونم كسي تجربه كرده باشه چون اينقدر تلخه كه كسي طرفش نميره ولي اندازه داره 

 

خوب! اين بلغم چيه كه دوري از اون باعث شادابي و سلامت ماست؟؟ 

اگه اين موضوع رو خوب درك كنيم اونوقت حكمت خيلي از احاديث و روايات يا گفته ها و سفارشات طب قديم رو متوجه ميشيم مثلا ميفهميم كه چرا نبايد اسفناج رو با ماست خورد؟ 

 

اخلاط اربعه رو كه دبيرستان تو ادبيات مي خونديم يادتونه؟ 

بلغم يكي از اون اخلاطه!!! 

وشامل : 

همون مايع لزج و آبكي هستش كه به صورت خلط از دستگاه تنفس خارج ميشه يا از دستگاه گوارش دفع ميشه 

يا در فضاي بين سلولهاي بدن قرار گرفته(آب ميان بافتي) 

يا در فضاي مفاصل بين دو تا مفصل اين مايع لزج بلغم قرار گرفته كه در اثر حركت مفصل اصطحكاك و سايش بوجود نياد(بهش ميگن مايع مفصلي ؛ به اصطلاح معروف كه در روماتيسم مفصل طرف اب مياره در واقع بلغم مفصلش زياد ميشه) 

و همچنين در رگهاي لنفاوي قرار گرفته پس لنف هم جزو بلغمه 

 

بلغم و سودا و صفرا و خون اخلاط اربعه هستن كه در هر فردي ميزان معين و مشخصي دارن تا اون فرد سالم باشه و اين ميزان براي هر شخصي منحصر به فرده!!! 

اگه خلط بلغم در فردي برتري پيدا كنه و از حالت تعادل خارج بشه فرد بلغمي مزاج

از كتاب قانون جلد1 ترجمه عبدالرحمن شرفكندي ( شرحي در باره اخلاط داده (انتتشارات سروش) بيان ميشه):

((((بلغم (Phlegm ) ماده غليظ لزجي كه از دستگاه گوارش و مجاري تنفسي ترشح مي شود و با سرفه واستفراغ خارج مي گردد . بلغمي كسي است كه فزوني در ترشح بلغم داشته باشد . اين افراد حالتي كند و تنبل دارند . در اعمال جسمي و رواني تحريك پذيري كمتري دارند و چالاك و زنده دل نيستند.))))

و همچنين ((((ابن سينا راجع به نظريه بلغم در بروز آسم نظر كلي تر دارد و آن اين است كه غلبه خلط بلغم در بدنباعث بروز بيماري است منتها خلط مزبور مو قعيكه مي خواهد از سينه دفع شود باعث بروز حملات مرض مي گردد و اگر در موقع بروز حمله توجه بلغم را بجانب ديگري جلب كنيم از شدت وحدت حملات سريعا"كاسته خواهد شد و اگر به طور مناسبي خلط مزبور را از بدن دفع نماييم و بعدا" زمينه مزاجي را طوري تغيير دهيم كه ديگر اين خلط ها توليد نشود بيماري آسم بهبودي يافته حملات بعدي آن بروز نخواهد كرد ))))

 

بلغم

بدن عليه خودش انقلاب مي كند و رماتيسم مفصلي مي آورد .مثل كشك و آب يا سفيده تخم مرغ است ومربوط به سيستم لنفاوي يا سيستم ايمني يا دفاعي بدن است.از جنس آب وسرد و تر است و كساني كه سردي زياد بخورند(ماست پنير ترشي) بلغم فعال مي شود. وزير چشم پف كرده - مزه دهانشان ترش مي شود – پوست شل و ول و سفيد و آبكي مي شود – پوست مقطعي سفيد مي شود(برص) و موها زود سفيد مي شود وريزش مو زودتر از موعد – لك قهوه اي در سفيدي چشم و سردي دست وپا و پا درد و زانو درد – لرزش دست و پا(پاركينسون)دير هضم شدن غذا – درد معده – تنگي نفس موقع خوردن غذا - قلنج مي كنند و دوست دارند ماساژ بدهند و درد كمر و بين شانه ها و گرفتگي ماهيچه پشت گردن - كسل و خواب آلود – جاري شدن آب از دهان در خواب – دچار تپش قلب وقتي از خواب بيدار مي شود - رقيق بودن آب بيني – ترشح بيني – سرفه زياد - فراموشي – دفع ادرار زياد همراه با فشار زياد ترشح مي شود و ضعف مثانه و PH آن كمتر از 6 است. 

علت:غذاهاي لبنيات و ترشي و سركه بلغم را زياد مي كند. 

 

نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳
خوراكيهاي مؤ ثر بر جنين در حاملگي

 

 

خوراكيهاي مؤ ثر بر جنين در حاملگي

زنان حامله چه بخورند تا فرزنداني باهوش و زيبا داشته باشند

متن كل خبر : " پيامبر اسلام " ( ص ) فرمودند :

 

" زنان آبستن در آخرين ماههاي بارداري خرما بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق و بردبار شوند "(1)

 

و همچنين فرمودند : " به زنان آبستن سفارش كنيد به بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق شوند ."(2)

 

" امام رضا " ( ع ) فرمودند :

 

" خوردن به عقل و هوش را زياد مي كند " (3)

 

پيامبر اسلام فرمودند:

 

" هر زن آبستني كه خربزه بخورد بچه اش زيبا و خوش اخلاق مي گردد . " (4)

 

" امام صادق " ( ع ) فرمودند :

 

" به زنان خويش دردوران نفاس شان خرماي برني بخورانيد تا اولاد شما خوب وزيبا شوند . "(5)

 

و فرمودند زن بارداري كه به بخورد فرزندش خوشبو و سپيدرو مي گردد.(6) 

 

"امام رضا " ( ع ) مي فرمايند :

 

" به زنان حامله كندر بخورانيد تا فرزندي كه در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قيافه و خوش اخلاق و ... گردد " (1)

 

پيامبر اسلام ( ص ) مي فرمايند :

 

" بانوان را در ماهي كه وضع حمل مي كنند خرما بخورانيد تا فرزاندانشان حليم و پرهيزگار گردند 

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳
جنس حسوم از چدن است یعنی از آهن تافته است؛ آهن تافته آهنی است که درون کوره با حرارت زیاد سرخ شده و با چکش کوبیده شده است که تا حدودی کمتر زنگ میزدسینا زنگ آهن و چرک ان را بسیار خشکاننده می داند و خورنده و در برخی موارد درمانی مانند بیماری های مفاصل گوش و...آنرا با برخی ترکیبات مناسب می داند.و آهن تفته در آب را به هیچوجه برای همه و در همه وقت توصیه نکرده بلکه با مخلوط کردن در مواد دیگر برای برخی دردهای گوارشی مناسب می داند.

بیماری های طحال و کبد از جمله امراض بسیار مهم و گاهی مهلک هستند که امروزه در جدول اختلالات حاد و مزمن احشاء شکمی مطرح می شوند، آب آهن تاب (تافته) یعنی آبی که آهن گداخته در آن خاموش شده است از ترکیبات مؤثر بر طحال است که در بزرگی یا ورم آن مورد استفاده قرار می گیرد.

شیخ الرئیس ابن سینا در قانون می گوید که علاج ورم سخت طحال مصرف کردن گندنای بیابانی با آب آهنگران (آبی که در آن آهن گداخته خاموش شده است) می باشد(1) و در کتاب سوم از قانون نیز می گوید نوشابه بیماران«طحال ورم کرده»آبی است که آهن سرخ شده در آن خاموش شده باشد(2).

ابن نفیس در«الشامل» که از بزرگترین منابع مفردات طب سنتی است در کاربرد آب آهن تاب (تافته) می گوید: اگر آهن گداخته را وارد آب کنیم تا سرد شود، جهت ورم طحال سودمند است(3). حکیم بزرگ ایرانی، عقیل خراسانی نیز در مبحث «ماءالحدید» در خلاصه الحکمه می گوید که آب چه از معدن آهن برآید یا آنکه آهن تفته را در آن سرد نمایند، جهت امراض طحال نافع است(4).

و همین موضوع را رازی در کتاب با ارزش خود به نام منافع و ضررهای غذاها با عنوان «منافع الاغذیه و مضارها» عنوان می نماید که آبی که کیفیت آهنی را پذیرفته یعنی آهن در آن حل شده است موجب تقویت معده و کوچک شدن طحال است(5). همین مضامین راجع به ضعف کبد مورد بحث بوده است و در منافع مورد بحث آمده است.

یکی از کاربردهای آب آهن تاب در ارتباط با شلی یا استرخاء و ضعف کارکرد معده است. جرجانی در ذخیره خوارمشاهی می گوید که آب معدن آهن همهء احشاء را سود دارد خاصه معده(6).

کتاب مشهور داوود انطاکی نیز کاربرد آب آهن تاب را در بیماری های معده بیان می کند او می گوید اگر آهن گداخته در آب خاموش شود جهت اختلال معدی و شلی آن تأثیر درمانی دارد(7).

در اکثر منابع طب سنتی ایران آب آهن تاب جهت تقویت دستگاه گوارش مطرح شده است در «مخزن الادویه» عقیلی نیز به صراحت اثر تقویتی آن در ضعف معده و کبد بیان شده است. مؤلف می گوید آب آهن تافته در این مورد به غایت مؤثر است(8) که عین همین مفهوم در «تحفه حکیم مؤمن» تأیید شده است.(9)

جراحات و زخم های گوارشی از دهان تا مقعد همچنین بواسیر و جراحات احشائی نسبت به آب آهن تاب از خود واکنش نشان می دهند، این موضوع را ارزانی در بیان کیفیت آب آهن دار توضیح می دهد(10) و در کتاب ارزشمند مخزن الادویه در ذیل ماءالحدید به تفصیل (11) آمده است.

یکی از کاربردهای جالب آب آهن تاب در شکم دردها و دردهای ناحیه کف لگن و مقعد است دردهای ناحیه لگن در بسیاری از اوقات دردناک است و پزشک را به چالش می کشد، لذا، کاربرد آب آهن تاب در این مورد می تواند کمک درمان بسیار مناسبی باشد، این موضوع را «ابن نفیس» در «شامل» در مبحث مورد نظر مطرح کرده است(12). اشاره به تأثیرات موضعی در دردهای ناحیه مقعد و کف لگن در «تحفه حکیم مؤمن» نیز به چشم می خورد(13)

عفونت ها از موارد مهم کاربردهای آب آهن در طب سنتی ایران است؛ عفونت های روده و اسهال های مزمن غیر عفونی نیز در این تقسیم بندی جای می گیرند، اگر هیضه به مفهوم اسهال و استفراغ متعاقب پرخوری یا خوردن غذای نا مناسب باشد در این تقسیم بندی جای دارد، و در اغلب منابع در کنار یکدیگر ازآن یاد شده است.

آب آهن تاب بدین گونه در اسهال ها قابل استفاده است به نظر می رسد که به توجه به موضوع هیضه در اسهال های مزمن، این کاربردها در اکثر موارد به اسهال غیر عفونی یا اختلال عملکردی مرتبط باشد. لذا عقیلی خراسانی می گوید: در اسهال های دموی و در خونریزی غیرطبیعی زنانه یا نزف هیض که بیش از مقدار طبیعی خونریزی داریم و در استرخاء یا شلی معده که موجب ضعف آن است، دوغ آهن تافته تأثیر بیشتری به جای می گذارد، به نظر می رسد که در این مورد تشدید قبض بیشتر دخیل باشد(15) و همین موضوع را در طب اکبری با عنوان دوغ آهن جوش می بینیم که عبارت است از دوغی که با وارد کردن آهن گداخته به جوش می آید(16)

ارزانی در سایر موارد که مخالف قبض آب آهن تاب، کاربرد در مانی آن را مطرح می کند، به جهت رفع مزه ترش و قبض آن پیش بینی می کند که با آب عسل میل گردد (17) ازجمله کاربردهای مهم این ترکیب یعنی آب آهن تافته یا آهن تاب در مسمومیت هاست، دربیماری عفونی هاری که ناشی از مسمومیت با گاز سگ هار است و سیری پیشرونده و کشنده دارد، آب آهن تاب می تواند نقش مؤثری ایفا کند.

ابن نفیس می گوید هرگاه بیمار به مرحله ای می رسد که از آب وحشت دارد (که آن را هیدرفوبی می گویند) آب آهن تاب را به او بخورانید، تغییرات سیستم مغز و اعصاب در گزش هاری با تابلوی، نامطلوبی رو به افزایش است در مرحله هیدرفوبی، ترکیبات ناشی از آب آهن تافته با تأثیر احتمالی بر سیستم عصبی، عمل خواهد کرد، گنجاندن این دستور پزشکی در پرتوکل در مانی هاری می تواند به عنوان یک پیشنهاد درمانی مطرح گردد(18)

1) ابن سینا، حسین ابن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد اول صفحه 540 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش1368

2) ابن سینا، حسین ابن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد اول صفحه 353 ترجمه عبد الرحمن شرفکندی نشر سروش 1368

3) ابن نفیس الشامل فی صناعه الطبیه جلد نهم صفحه 311 چاپ دانشگاه علوم پزشکی ایران

4) عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین خلاصه الحکمه جلد اول صفحه 462 انتشارات اسماعیلی سال 1385

5) زکریای رازی، محمد«منافع الاغذیه و مضارها»

6) جرجانی، محمد ابن احمد الحسینی جلد سوم صفحه 63 دوره چهار جلدی با مقدمه دکتر جلال مصطفوی چاپ بهمن

7) انطاکی داوود، تذکره فی العلاج بالاعشاب چاپ دار ابن هیثم مصر قاره صفحه 150

8) عقیلی خراسانی میر محمد حسین مخزن الادویه تحقیق از سید مرتضی ابطحی نشر حبل المتین جلد دوم صفحه 397

9) حسینی مؤمن تحفه المؤمنین صفحه 289با مقدمه آقای روضاتی نشر مهدوی سال 1376

10) به پاورقی شماره 5 مراجعه شود موضوع بهداشت غذایی

11) رجوع شود به مبحث ماءالحدیدمذکور در پانوشت بند 8

12) عبارت ابن نفیس «وینفع به المبطولین» در باب ماءالحدید است راجع به پانوشت 3

دیباچه کتاب مربوط به دکتر محمد مهدی اصفهانی و ناشر مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

13) حکیم مؤمن حسینی مسألهء تأثیر بردرد را در مجموعه علائم با واژه «بغایت مؤثر» ذکر نموده است پانوشت 9

14) ارزانی حکیم محمد اکبر طب اکبری جلد اول مبحث هیضه صفحه 608 که هیضه را حرکت مواد فاسده که به قی و اسهال مندفع می شوند و در منبع دیگر میزان الطب ارزانی (همان مؤلف)هیضه را دفع مواد هضم ناشده و فاسده از معده به طریق قی و اسهال می گوید صفحه 256چاپ 1380نشر سما

15) منبع این بحث راجع است به پاورقی شماره 8

16) میزان الطب مبحث هیضه مذکور در پاورقی 14

17) زکریای رازی محمد منافع الاغذیه و مضارها مذکور در پاورقی 5 تحت عنوان آبی که آهن دارد صفحه 44 همان منبع

18) عبارت ابن نفیس در الشامل این است «اذا کراراً انفع دواء للمکلوب» جلد 9 صفحه 31

 اب اهن. بصورت تنها مصرف اصلا درست نیست احتیاط شود 

 

اب اهن به تنهایی ممکن است باعث مرگ ناگهانی شود

 
نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳
اشکالات رژیم لاغری

دکتر سيد سعيد اسماعيلي متخصص طب سنتي و پژوهشگر در اين زمينه با اشاره به اشکالات رژيم هاي لاغري که مبتني بر طب رايج ارائه مي شود به خراسان گفت: در اين شيوه معمولاً براي تمام افراد بدون در نظر گرفتن شرايط خاص آن ها، رژيم غذايي ارائه مي شود که مبناي آن صرفاً محاسبه کالري و کاهش ميزان کالري دريافتي است. بسياري از افرادي که از اين رژيم استفاده مي کنند، بعد از مدتي دچار افسردگي مي شوند و حتي در مواردي اقدام به خودکشي در آن ها ديده مي شود. اين افراد فشار رواني زيادي را تحمل مي کنند و علاوه بر آن عوارض جسمي از قبيل ريزش مو و مشکلات پوستي به سراغشان مي آيد.بروز اين عوارض عمدتا ً به اين دليل است که شرايط ويژه افراد در نظر گرفته نمي شود و تنها بر اساس يک سري فرمول هاي از پيش تعيين شده ميزان کالري دريافتي فرد محاسبه و به او توصيه مي شود که مثلاً به اندازه يک کف دست نان و به اندازه يک قوطي کبريت پنير به عنوان صبحانه مصرف کند؛ يا مواد غذا را با ترازو وزن کند و بيشتر از يک اندازه مشخص را مصرف نکند.اين افراد بعد از مدتي از اين رژيم هاي سخت خسته مي شوند و اگرچه ممکن است کاهش وزن زيادي هم داشته باشند اما باکنارگذاشتن رژيم، ولع زيادي براي خوردن به سراغشان مي آيد و دوباره به وزن قبلي باز مي گردند.

بدن انسان از 2بخش چربي و عضله (يا ماهيچه) تشكيل شده كه وقتي ورزش ميكنيم يا رژيم ميگيريم بخش ماهيچه اي انرژي مصرف ميكنه وموجب لاغر شدن بخش چربي ميشه .....و نسبت بخش عضله به چربي مشخصه مثلا تو ورزشكارها چون عضلاني ترن نسبت بيشتره...حالا اگه رژيم همراه ورزش نباشه يا رژيم سخت بيشتر از 4-6كيلو تو ماه باشه بدن چون غذاي كافي بهش نميرسه براي به دست اوردن انرژي يه مقدار از ماهيچه ها رو هم همراه چربي ميسوزونه و اين نسبت بهم ميريزه و ماهيچه هاش هم ميسوزند......در نتيجه دفعه ديگه كه طرف رژيم ميگيره به سرعت بار اول وزن كم نميكنه چون اون بخشي كه انرژي مصرف ميكرده يعني ماهيچه رو كمتر داره پس كمتر هم انرژي مصرف ميكنه وچربي ميسوزونه..

نویسنده : maryam
تاریخ : سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳
1- تا زمانی که گرسنه نشده‌اید سر سفره ننشینید.

2- کمی قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید.

3- شب قبل از خواب اجابت مزاج کنید.

این سه نکته از علی علیه السلام نقل شده است.

4- زمانی که سالم و سرحال هستید از مزه‌ها هر کدام را که هوس کردید میل کنید.

5- هنگام کسالت هر چه هوس کردید میل نکنید.

6- هنگام کسالت هر چه هوس کردید عکس آن را میل کنید.

7- هنگام صرف غذا اولین لقمه یا قاشقی که در دهان گذاشتید و احساس خوبی نداشتید بیرون بیاورید تا اشتها به سراغتان بیاید.

استاد خدادی

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳
نکاتی مهم در استفاده از ماسک های پوستی

 

ماسک‌ها انواع گوناگونی دارند . ماسک شما از هر نوعی که باشد استفاده صحیح و به موقع ضامن موثر بودن آن خواهد بود.

 

*در چه زمان‌هایی باید از ماسک صورت استفاده کرد؟ 

ماسک‌های مرطوب‌کننده باید دو بار در هفته استفاده شوند اما اگر در آب و هوایی خیلی گرم، سرد یا خشک زندگی می‌کنید و پوست خشک شده است باید از ماسک‌های مرطوب‌کننده به طور روزانه استفاده کنید.

در رابطه با ماسک‌های روشن‌کننده پوست باید به این نکته توجه کرد که این ماسک‌ها حاوی مواد لایه‌بردار و ملتهب‌کننده هستند که استفاده بیش از حد از آنها می‌تواند مضر باشد.

در مورد ماسک‌های پاک‌کننده هم باید گفت استفاده بیش از اندازه می‌تواند به پوست آسیب برساند. 

 

*برای یک استفاده موثر چه باید کرد؟ 

ابتدا هر نوع آرایشی را از روی پوست پاک کنید. بعد در یک فضای مرطوب‌ گرم مانند حمام قرار بگیرید تا منافذ صورت باز شوند. حتی می‌توانید بعد از حمام کردن صورت‌تان را لیف بزنید تا سلول‌های مرده از روی آن پاک شده و راه برای ورود ترکیبات فعال باز شود. در صورتی که مایل‌اید از ماسک‌های مرطوب‌کننده استفاده کنید لایه‌ای ضخیم از ماسک را روی پوست صورت و گردن بمالید تا پوست آنچه را نیاز دارد جذب کند. می‌توانید از سمت پایین به بالا برای کشیدن پوست به سمت بالا و وارد کردن مواد فعال به عمق پوست، صورت و گردن را ماساژ دهید. به این مساله توجه داشته باشید که نباید مواد را به اطراف چشم که پوست آن بسیار نازک است بمالید چون در این صورت احتمال تورم و تحریک پوست وجود دارد.

*نتایج کی ظاهر می‌شوند؟

به محض آنکه از ماسک استفاده کنید می‌توانید اثرات فوق‌العاده آن را ببینید. پس از استفاده، پوست، تازه، نرم و زیبا می‌شود اما تمامی این آثار فردای روز استفاده، ناپدید خواهند شد. این آثار تنها زمانی باقی می‌مانند که شما به طور مرتب از ماسک‌ها استفاده کنید و مواد فعال آن بتوانند وارد پوست شده و تاثیر کنند.

*استفاده از یک نوع ماسک صحیح است یا چند نوع ماسک؟

استفاده از خوبی‌های چند ماسک مسلما بهتر از یک نوع ماسک خواهد بود. بهترین کار این است که برحسب نیاز خود مثلا 3 نوع ماسک مرطوب‌کننده، روشن‌کننده و جوان‌کننده را انتخاب کنید و در طول هفته به نوبت از آنها استفاده کنید. هرگز پشت سر هم از دو ماسک استفاده نکنید زیرا پوست نیازمند زمانی برای دریافت مواد فعالی است که روی آن نشسته است. اگر پوست چرب یا مخلوطی دارید ماسک آب‌رسان را روی گونه و گردن و هم‌زمان ماسک پاک‌کننده را روی پیشانی، بینی و چانه بمالید.

*آیا باید ماسک را از روی صورت شست یا گذاشت تا خشک شود؟ 

زمانی که ماسک باید روی صورت استراحت کند 10 تا 20 دقیقه است. اگر از ماسک آب‌رسان استفاده می‌کنید یا تقویت‌کننده می‌توانید مدت زمان بیشتری آن را روی صورت باقی بگذارید اما در مورد ماسک‌های تمیزکننده یا روشن‌کننده باید آن را در زمان معین نوشته شده روی بسته پاک کرد چون در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن پوست وجود دارد. اگر این نوع ماسک‌ها را به موقع از روی پوست پاک نکنید، حس گزش و سوزش خواهید کرد. 

 

*آیا استفاده از ماسک آب‌رسان وقتی پوست خشک است، موثر خواهد بود؟ 

بله. ماسک‌های آب‌رسان به سرعت خشکی پوست را برطرف می‌کنند. حتی برخی حاوی موادی هستند که مانند اسفنج عمل کرده و در پوست به آرامی آب خود را از دست می‌دهند. با این حال باید گفت که ماسک مرطوب‌کننده نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده روزانه از کرم‌های مرطوب‌کننده باشد.

*آیا برای پوست‌های حساس هم ماسکی وجود دارد؟

ماسک‌های آرام‌بخش بسیار برای پوست‌های حساس مناسب است. این نوع ماسک‌ها حاوی مواد فعال آرام‌بخش و آنتی‌اکسیدان بوده و می‌توانند در شرایطی که پوست ملتهب و حساس است سبب تسکین آن شوند.

*آیا ماسک‌ها می‌توانند جوش‌های سر سیاه را از بین ببرند؟ 

ماسک‌های پاک‌کننده می‌توانند مشکل جوش‌های سیاه را از بین ببرند. نقطه‌های سیاه روی پوست در واقع چربی‌های آکسید شده روی پوست هستند که سیاه شده‌اند. به کمک یک ماسک پاک‌کننده می‌توانیم یک لایه از سبوم روی پوست را پاک کنیم اما برای برطرف کردن کامل آنها لازم است به یک متخصص پوست مراجعه کنید. 

نکات مهم قبل از ماسک 

قبل از استفاده ازماسک ،پوست صورت خود را با آب وصابون ویا پاک کننده مناسب با پوستتان تمیز کنید.

 

بهتر است صورت خود را با آب وگلاب بخور دهید .

 

ماسک را با ملایمت وبدون عجله به روی پوست خود بمالید وپوست گردن را فراموش نکنید.

 

به پشت دراز کشیده وبه آهنگ ملایم گوش دهید وبه هیچ چیز فکر نکنید.

 

پس ازگذشت مدت لازم ،ماسک را با جریان آب گرم بشوئید،ورطوبت آنرا باحوله خشک کنید.

 

دقت نمایید هیچ وقت ماسک را به روی پوست لبها ودور چشم نمالید.

 

 تنظیم :دکتر حجت اقبال

برچسب‌ها: پوست
نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳
دستور العمل رژیم انگور: برا لاغری 

 

کلاً طول دوره رژیم ۴۰ روز می باشد که هفته اول یک وعده از سه وعده غذا، انگور خورده شود و هفته دوم دو وعده انگور ، و از هفته سوم تا آخر فقط انگور خورده شود. چون طبع انگور گرم و تر می باشد بهتر است بیشتر در افرادی که طبع سرد دارند استفاده شود ولیکن هر طبعی می تواند از آن استفاده کند بشرطی که پُرخوری انجام نشده و از مصلح نیز استفاده گردد. در صورت استفاده از آب انگور تازه می توانید از روزی دو لیوان شروع کرده و تا روزی ۱۰ لیوان هم برسانید.

نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳
اگر طبع سودایی دارید 15 روز از ماءالجبن با دستور زیر استفاده کنید تا سودا از بین بره 

 

2 لیوان شیر محلی ( می توانید از لبینات فروشی ها بخرید ) را بجوشانید و بعد یک قاشق غذاخوری سرکه محلی بهش اضافه کنید و 3 تا 4 قاشق سکنجبین معمولی ( البته اگر زخم معده نداشته باشید ) و بعد صاف کنید .. یعنی آبش باید خورده بشه به اون بریده های پنیر کاری نداریم ...

 

این رو شب درست کرده و صبح ناشتا بخورید بهتر است ولرم خورده شود ، اگر چاق هستید صبح گرمش کرده و کفش رو بگیرید اگر لاغر هستید همان طور فقط ولرم مصرف کنید ...

 

1 استکان صبح نشتا خورده 40 تا 50 قدم می زنید و بعد 1:30 بعد یک استکان دیگر می خورید دوباره 40 تا 50 قدیم می زنید .. این کار رو ادامه داده تا کل دو لیوان تمام شود حدود 5 استکان می شود ... این روش کل سودا را از بدن پاک می کند باعث سفید شدن چهره و از بین رفتن لک های صورت هم می شود و به امید خدا یبوست و سودا را هم از بین می برد

نویسنده : maryam
تاریخ : دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳
سرمه کشیدن یک نمونه از دستورات مستحبى است که هم جنبه پیشگیرى دارد و، هم به عنوان درمان برخى بیمارى ها معرّفى شده است.

 

امروزه مسأله پیشگیرى در محافل پزشکى و بهداشتى بطور جدّى پیگیرى مى شود و به مردم نیز سفارش میگردد، در حالى که اگر نگاهى گذرا به احکام سعادت بخش اسلام داشته باشیم، بوضوح و روشنى در مى یابیم که اسلام عزیز در هزار و چهار صد سال پیش پا فشارى و تأکید عجیبى بر پیشگیرى در مسائل معنوى و مادّى نموده است، تا جامعه اسلامى و مسلمانان هم از آلودگى به بیماریهاى روحى و اخلاقى و روانى مصون بمانند، و هم بدن و جسم آنان مبتلا به امراض و ناراحتى هاى مختلف نگردد، و در یک جمله کوتاه عمل به دستورات نجات بخش مکتب تکامل یافته اسلام، زمینه هاى آلودگى به بیماریهاى جسمى و روحى را از بین مى برد.

سرمه کشیدن یک نمونه از دستورات مستحبى است که هم جنبه پیشگیرى دارد و، هم به عنوان درمان برخى بیمارى ها معرّفى شده است. 

 

اهمیّت سرمه کشیدن و فوائد آن

- مرحوم طبرسى، در کتاب مکارم الاخلاق، در بیان آداب پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى گوید:

«و کان لا یفارقه فی اسفاره قارورة الدهن و المکحلة والمقراض و المرآة و السواک و المشط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) همیشه شش چیز در سفر همراه داشت 1ـ شیشه کوچکى از روغن و کِرِم 2ـ سرمه دان 3ـ قیچى 4ـ آینه 5ـ مسواک 6ـ شانه».(1)

- روایت زیر در کتاب «دعائم الاسلام» از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است:

«انه امر بالا کتحال بالا ثمد و قال(صلى الله علیه وآله): علیکم به فانه مذهبة لِلْقَذى(2) مصفاة للبصر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) سفارش کردند که مسلمانان با «اثمد» سرمه بکشند. و ضمن تأکید بر این نوع از سرمه، فرمودند: سرمه به اثمد خار و خاشاک (و آشغالهاى داخل چشم) را خارج نموده، و چشم را پاک مى کند».(3)

حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در چشم راستش سه بار و در چشم چپش دو بار سرمه مى کشید و مى فرمود: هر کس دوست دارد هر زمانى سه بار سرمه بکشد و اگر بیش از سه بار یا کمتر از سه بار هم بکشد مشکلى نخواهد داشت

- امام رضا(علیه السلام) فرمودند:

«من کان یۆمن باللّه و الیوم الاخر فلیکتحل؛ کسى که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد (و مبدأ و معاد را پذیرفته) مستحب است که سرمه بکشد».(4)

- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

«الکحل ینبت الشعر و یجفّف الدِّمعه و یُعذِبُ الریق و یجلو البصر سرمه (چهار فایده دارد)

1ـ به رشد موها کمک مى کند.

2ـ از ریزش اشک زیاد (از حدّ معمول) جلوگیرى مى نماید.

3ـ آب دهان را گوارا مى سازد.

4ـ و چشم را جلا مى دهد».(5)

- امام باقر(علیه السلام) فرمودند:

«الاکتحال بالاثمد ینبت الاشفار و یحدّ البصر و یعین على طول السجود ، سرمه کشیدن با اثمد موجب رشد مژه ها مى شود، و چشم را تیزبین مى کند، و به عبادت و شب زنده دارى کمک مى نماید».(6)

نکته جالب این که طبق این روایت، سرمه علاوه بر آثار مادّى، اثر معنوى نیز دارد. 

 

زمان سرمه کشیدن:

در بسیارى از روایات آمده است که:

شب، موقع خواب، زمان مناسبى براى این منظور است، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) همواره شب هنگام موقع خواب این سنّت اسلامى را انجام مى دادند.

تعداد دفعات سرمه کشیدن:

- امام صادق(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام)، چنین نقل مى کند:

«کان للنبی مکحلة یکتحل منها فی کل لیلة ثلاث مراود فی کل عین عند منامه پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)سرمه دانى داشت که هر شب به هنگام خواب از آن سرمه دان سه بار در هر یک از چشمانش مى کشید».(7)

- امام رضا(علیه السلام) از پدرانش چنین نقل مى کند:

«من اکتحل فیلوتّر، من فعل فقد احسن و من لم یفعل فلیس علیه شیء(8) کسى که سرمه مى کشد سعى کند عدد فرد را انتخاب کند (یعنى یک بار یا سه بار یا پنج بار،... نه عدد زوج) البتّه این انتخاب مستحب است، و ترک آن هم مشکلى ندارد».(9)

سرمه کشیدن با اثمد موجب رشد مژه ها مى شود، و چشم را تیز بین مى کند، و به عبادت و شب زنده دارى کمک مى نماید

- در کتاب مکارم الاخلاق در مورد سرمه کشیدن پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) چنین آمده است:

«یکتحل فی عینه الیمنی ثلاثاً و فی الیسری ثنتین و قال: من شاء اکتحل ثلاثاً و کل حین و من فعل دون ذلک او فوقه فلا حرج حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در چشم راستش سه بار و در چشم چپش دو بار سرمه مى کشید و مى فرمود: هر کس دوست دارد هر زمانى سه بار سرمه بکشد و اگر بیش از سه بار یا کمتر از سه بار هم بکشد مشکلى نخواهد داشت».(10)

 

نوع سرمه دان و جنس میل آن

در بسیارى از روایات بر سرمه «اثمد» تاکید شده است. بنابراین شایسته است این نوع سرمه مورد استفاده قرار گیرد.

سۆال: سرمه اثمد چیست؟

جواب: در مورد این که «إثمد» سنگ معروفى است که از آن سرمه گرفته مى شود و بنام «سرمه اثمد» نامیده مى شود، همه علماء اهل لغت اتّفاق نظر دارند، امّا این که: معدن این سنگ کجاست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

در مجمع البحرین آمده است: «إثمد سنگى است که به وسیله آن سرمه مى کشند و معادن آن در مشرق است، و برخى معتقدند معادن آن در اصفهان است».(11)

 

دهخدا در لغت نامه خویش مى گوید: «اثمد سنگ سرمه است و آن سنگى است که از مغرب و نیز از اصفهان مى آورند. و بهترین آن، سنگ سرمه اصفهان است، نام دیگر آن انتیمون (antimine) مى‌باشد».(12)

علّامه مجلسى(رحمه الله) مى گوید: «اثمد سنگ سیاهى است که معدن آن اصفهان و اطراف آن است».(13)

و صاحب حدائق معتقد است: «این نوع سرمه در مکّه مکرّمه یافت مى شود».(14)

ـ بیهقى در کتابش از سعید بن جبیر نقل مى کند که ابن عباس گفت:

قال النبی(صلى الله علیه وآله): «البسوا من ثیابکم البیض و کفنوا فیها موتاکم و من خیر اکحالکم الاثمد انه یجلو البصر و ینبت الشعر لباسهایتان را از پارچه هاى سفید انتخاب کنید و مردگانتان را در پارچه هاى سفید کفن نمائید و سرمه هایتان را از اثمد، که بهترین نوع سرمه است برگزینید، که سرمه اثمد باعث جلاى چشم و رشد موها میگردد».(15)

نتیجه این که بهترین نوع سرمه، سرمه إثمد است به گونه اى که برخى(16) که در روایت براى سرمه ذکر شده است، در غیر سرمه اثمد نباشد!

و امّا درمورد جنس «میل» سرمه و جنس «سرمه دان» در روایتى مى خوانیم:

38ـ حسن بن جهم مى گوید: «ارانى ابوالحسن(علیه السلام) میلاً من حدید و مکحلة من عظام فقال: هذا کان لابی الحسن(علیه السلام) فاکتحل به فاکتحلت امام هشتم(علیه السلام) سرمه دانى که از استخوان و میل آن که از آهن ساخته شده بود را به من نشان داد و فرمود: این از پدرم امام موسى کاظم(علیه السلام) بوده است با این سرمه بکش، سپس من با آن سرمه کشیدم».(17)

شایسته است متخصّصان در این مسأله کاوش کنند: که آهن چه ارتباطى با سرمه دارد که از آن براى این منظور استفاده مى شده است؟

پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)سفارش کردند که مسلمانان با «اثمد» سرمه بکشند. و ضمن تأکید بر این نوع از سرمه، فرمودند: سرمه به اثمد خار و خاشاک (و آشغالهاى داخل چشم) را خارج نموده، و چشم را پاک مى کند

دعاهاى هنگام سرمه کشیدن

بى شک ارتباطى بین اعمال و دعاهایى که به هنگام آن اعمال مستحب شمرده شده وجود دارد. بدین جهت توجّه به مضمون این دعاها در خور اهمیّت است به این دعاها توجّه کنید:

39ـ در روایتى از حضرت رضا(علیه السلام) مى خوانیم که آن حضرت فرمودند:

«هر زمان خواستى سرمه بکشى، میل سرمه را در دست راست بگیر و داخل سرمه دان کن و در آن هنگام «بسم اللّه» بگو و هنگامى که خواستى سرمه را به چشمت بکشى این دعا را بخوان: «اَللّهُمَّ نَوِّرْ بَصَری وَاجْعَلْ فِیهِ نُوراً اَبْصُرُ بِه حَقَّکَ، وَاهْدِنی اِلى طَریقِ الْحَقِّ وَ اَرْشِدْنی اِلى سَبیلِ الرَّشادِ، اَللّهُمَّ نَوِّر عَلَىِّ دُنْیاىَ وَ آخِرَتی پروردگارا! چشمانم را (بوسیله این سرمه) نورانى گردان، و در چشمانم نورى قرار ده (که نه تنها اشیاء مادّى بوسیله آن قابل رۆیت باشد، بلکه بتوانم با آن) حقّ تو را ببینم. (خدایا!) مرا به راه حق هدایت بنما و به راه رشد ارشاد فرما. پروردگارا! دنیا و آخرتم را نورانى و روشن گردان».(18)

40ـ در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم:

«این دعا را به هنگام سرمه کشیدن بخوانید: «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد اَنْ تُصَلِّی عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فى بَصَری، وَالْبَصیرَةَ فى دیِنى، وَالْیَقینَ فى قَلْبى، وَالْاِخْلاصَ فى عَمَلى، وَالسَّلامَةَ فى نَفْسى، وَالسَّعَةَ فى رِزْقى، والشُّکْرَ لَکَ اَبَداً ما اَبْقَیْتَنى (19) مى خواهم که: بر محمد و آل محمد درود فرستى، و چشمانم را پر نور قرار دهى، و مرا در دینم با بصیرت گردانى، و یقین را در قلب و روحم نافذ گردانى، و عملم را با اخلاص سازى، و جسم و جانم را سالم گردانى، و رزق و روزى ام را وسعت بخشى، و تا زنده ام توفیق شکرگزارى نعمتها را به من ارزانى دارى!».(20)

پروردگارا! توفیق شناخت معارف و احکام حیاتبخش اسلام و سپس عمل به آن و تبلیغ و ترویج صحیح آن را به ما عنایت فرما.

 

پی نوشت ها:

1 . مستدرک الوسائل، جلد اوّل، ابواب آداب الحمام، باب 29، حدیث2.

2 . «قذى» (بر وزن قضا) به گفته مقاییس اللغة، مفهومى بر خلاف صفا و خلوص دارد، و به همین جهت به شىء آلوده اى که در آب بیفتد و آن را خراب کند «قذى» مى گویند. و نیز به چیزهاى که در چشم مى افتد و چشم را ناراحت مى کند «قذى» گفته مى شود.

3 . مستدرک الوسائل، جلد اوّل، ابواب آداب الحمام، باب 30، حدیث اوّل.

4 . ثواب الاعمال، صفحه 22،به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 94

15 . خصال، جلد 1، صفحه 16، به نق از بحار الانوار، جلد73، صفحه 94.

6 . مکارم الاخلاق، صفحه 49، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

7 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

8 . این روایت را ابن قدامه در المغنى، جلد اوّل، صفحه 106 نیز از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است.

9 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96.

10 . بحار الانوار، جلد 73، صفحه 97.

11 . مجمع البحرین، جلد اوّل، صفحه 251، حرف ث.

12 . لغت نامه دهخدا، جلد 2، صفحه 1010.

13 . روضة المتّقین، جلد اوّل، صفحه 176.

14 . الحدائق الناظرة، جلد 5، صفحه 575.

15 . السنن الکبرى، جلد3، صفحه 245. شبیه این روایت در مستدرک الواسائل، جلد اوّل، آداب الحمام، باب 30، جلد اوّل، نیز آمده است.

16 . الخدائق الناظرة، جلد 5، صفحه 575.

17 . وسائل الشیعة، جلد اوّل صفحه 414.

18 . فقه الرضا، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 95.

19 . شخصى از ناراحتى چشمش به امام صادق(علیه السلام) شکایت کرد، آن حضرت فرمود: آیا دعائى به تو تعلیم بدهم که براى دنیا و آخرتت مفید و درد چشمت را تسکین دهد؟ آن شخص عرض کرد، بله، بفرمائید. حضرت فرمودند: بعد از مغرب و طلوع فجر( بعد از اذان صبح) این دعا را مى خوانى. سپس دعاى فوق را به آن مرد تعلیم دادند (سفینة البحار، جلد 6، صفحه 448).

20 . مکارم الاخلاق، صفحه 49، به نقل از بحار الانوار، جلد 73، صفحه 96

                                                                                                                                              فرآوری :محمدی

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

منبع : سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی

مقاله آداب و فضیلت سرمه کشیدن، ابوالقاسم علیانی نژاد

برچسب‌ها: پوست
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳
تشخیص سلامت از روی زبان

 

ساده‌ ترین و آسان‌ ترین راه تشخیص سلامت بدن، نگاه کردن به زبان است و پزشکان چینی از این راه به شناسایی بیماری می‌پردازند. پزشکان باستان نیز با نگاه کردن به زبان افراد، پی به بیماری آنها می‌بردند. زبان شامل آب، الکترولیت‌ها، ماده مخاطی و آنزیم‌هاست و از آنجایی که بخش بسیار حساس بدن می‌باشد، با هر تغییر کوچک فیزیکی، به سرعت ظاهرش تغییر می‌کند. در میان پزشکان چینی، زبان مثل یک نقشه برای شناسایی مشکلات مربوط به تمام اجزای درونی بدن است. زبان نیز همانند صورت به پنج عنصر تقسیم می‌شود که این عناصر مطابق با بخش‌های داخلی بدن هستند.

 

روبه‌روی آیینه بایستید و به زبان خود نگاه کنید. نوک زبان مربوط به محدوده عنصر آتش است. درست بعد از نوک زبان محدوده عنصر فلز شروع می‌شود. قسمت انتهای زبان نیز محدوده عنصر آب است. کناره‌های زبان عنصر چوب و قسمت میانی زبان عنصر خاک می‌باشد. سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه باید جای این عناصر را روی زبان مشخص کرد و از طریق آنها پی به همه این موارد برد؟

نشانه‌ها و علائم

زبان در حالت طبیعی باید صورتی رنگ و عضلانی باشد و هیچ آسیبی از جانب دندان‌ها به آن وارد نشود. یک لایه نازک مواد بزاقی همواره سطح زبان را می‌پوشاند. وقتی که رنگ و شکل این ماده بزاقی تغییر کند، نشان می‌دهد که فرد بیمار است.

رنگ زبان

وقتی زبان تیره‌تر می‌شود و از صورتی کمرنگ به قرمز مایل به بنفش، تغییر رنگ دهد، نشان‌دهنده بالا رفتن دمای بدن است. داشتن تب، به معنی التهاب، عفونت و بیش فعالی یکی از ارگان‌های بدن می‌باشد. وقتی که رنگ زبان روشن‌تر می‌شود و از صورتی به سمت سفید می‌رود، نشان می‌دهد که یا سرما خورده‌اید یا کم‌خونی دارید و یا سطح انرژی بدن‌تان کاهش چشمگیری یافته است.

بسیاری از افراد عملکرد سیستم دفاعی بدن‌شان بسیار ضعیف است و این مسأله در نهایت موجب سندرم خستگی مزمن یا شیمی درمانی در آنها می‌شود. بیشتر این افراد زبان‌شان بسیار کمرنگ است که نشان می‌دهد سطح انرژی بدنشان بسیار پایین می‌باشد.

مواد بزاقی پوشاننده سطح زبان

غلظت زیاد مواد بزاقی و رنگی شدن آنها و حتی نبود ماده بزاقی روی سطح زبان، نشان‌دهنده برخی مشکلات است. وقتی که مواد بزاقی زبان غلیظ‌تر می‌شود، علامتی است از عدم تعادل در سیستم گوارش بدن و وقتی این مواد غلیظ دلمه‌ای می‌شوند، نشان می‌دهند که سیستم دفاعی بدن بسیار ضعیف شده است.

اگر این مواد به رنگ زرد باشند، احتمال عفونت یا التهاب در قسمتی از بدن وجود دارد. کاهش بیش از حد این ماده بزاقی، معمولا حاکی از ضعیف شدن یکی از ارگان‌های اصلی بدن می‌باشد.

۱- نوک زبان: نوک زبان محدوده عنصر آتش است و با عملکرد قلب مطابقت دارد. این بخش از زبان سلامت فیزیکی و روحی قلب را نمایش می‌دهد. در پزشکی چینی گفته می‌شود که روح در قلب مسکن دارد. استرس و نگرانی موجب به وجود آمدن نقطه‌های قرمز رنگ روی نوک زبان می‌شود. افزایش دمای بدن، نشان‌دهنده سرعت زیاد عملکرد قلب است که منجر به استرس و هیجان زیاد می‌گردد.

۲- کناره‌های زبان: کناره‌های زبان محدوده عنصر چوب هستند. اگر در اثر تماس دندان‌ها با کناره‌های زبان فرم دندان‌ها روی این قسمت‌ها ایجاد شود، به این معناست که کبد خوب کار نمی‌کند. در این‌گونه مواقع ممکن است در کناره‌های زبان نقاط سبز – آبی یا بنفش کوچکی مشاهده بشود که این نقاط ریز رنگی نشان‌دهنده وجود یک بیماری جدی هستند. نقاط بنفش در ناحیه عنصر چوب اغلب نشان می‌دهند که فرد از انرژی بسیار پایین، ناراحتی و درد، باد کردگی پایین دنده‌ها و نفخ شکم رنج می‌برد. این افراد حتما باید به متخصص کبد مراجعه کنند؛ زیرا در بسیاری مواقع این علائم نشان‌دهنده سرطان کبد و یا از کار افتادگی ۷۰ درصد کبد می‌باشند.

۳- ناحیه بعد از نوک زبان: این ناحیه مربوط به عنصر فلز است و عملکرد دستگاه تنفسی و سیستم ایمنی بدن را نشان می‌دهد. وقتی که رنگ این قسمت مایل به قرمز می‌شود و یا نقاط قرمز ریز روی این قسمت به وجود می‌آید، به این معنی است که عفونت دستگاه تنفسی در راه است و قسمتی از بدن حتما عفونت دارد. زردی و رنگ پریدگی این بخش از زبان نشان‌دهنده ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می‌باشد. در عفونت‌‌های قارچی ریه‌ها، ممکن است ماده بزاقی قهوه‌ای مایل به سیاه سطح این قسمت را بپوشاند. این علامت در بیشتر افرادی که مبتلا به زخم ریه هستند، مشاهده می‌شود.

۴- بخش مرکزی زبان: این بخش از زبان مربوط به عنصر خاک است و عملکرد شکم، طحال و پانکراس را نشان می‌دهد. مشکلات مربوط به سیستم گوارشی بیشتر در این قسمت از زبان دیده می‌شود. برگشت اسید معده و مری که موجب ناراحتی فرد و بیداری در طول شب می‌شود، ممکن است با قرمز شدن این ناحیه و زرد شدن ماده بزاقی مرکز زبان همراه باشد. تغییرات بسیار کوچک در این ناحیه، نشان‌دهنده مشکلات گوارشی است. این بخش از زبان خود را در آیینه به دقت نگاه کرده و در صورت مشاهده این علائم حتما به متخصص مربوطه مراجعه کنید.

۵- انتهای زبان: ناحیه انتهایی زبان مربوط به عنصر آب بوده و عملکرد بسیاری از ارگان‌های بدن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها کلیه‌ها و مثانه است و شامل سیستم هورمونی و غدد جنسی نیز می‌شود. دو برآمدگی کوچک در انتهای زبان برای تشخیص طعم غذاهاست. غلظت و زردی مایع بزاقی این قسمت از زبان در زنان، نشان‌دهنده عفونت مثانه است. به این افراد توصیه می‌شود روزانه ۱۲-۸ لیوان آب بنوشند، ۵۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین C مصرف کنند و آبمیوه قره‌قاط بخورند. این رژیم به جلوگیری از عفونت مثانه کمک می‌کند.

برچسب‌ها: مزاج شناسی
نویسنده : maryam
تاریخ : یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳
طرز تهیه ماءالجبن و ماءالشعیر طبی

 

ماءالجبن(آب پنیر):

ابتدا یک کیلو شیر را کامل بجوشانید و سپس نصف استکان سرکه ( مایه پنیر ارجحیت دارد) به آن بیافزایید و به مدت یک ساعت بگذارید تا کاملا ببرد.سپس آنرا در صافی پارچه ای بریزید تا به آهستگی آب پنیر(ماءالجبن) جدا شود. پنیر بدست آمده جداگانه قابل مصرف است و حدود سه لیوان ماءالجبن نیز حاصل خواهد شد .

ماءالجبن در درمان دیابت کمک کننده بوده،باعث کاهش حرارت در افراد گرم مزاج و اصلاح کبد ، جوش و بعضی مشکلات دیگر می شود ، علاوه بر اینکه ماده ای مغذی نیز می باشد.

 

ماءالشعیر طبی:

۵۰ گرم جوی پوست کنده سالم (نه پرک و نه نیمکوب) را با چهار لیوان آب (یک لیتر)، با حرارت ملایم، آهسته بجوشانید تا وقتی که جوها به حالت شکفته و کاملاً پخته برسند. پس از آن، تا این ترکیب سرد نشده، آن را صاف کنید و در جای خنک قرار دهید تا سرد شود. از این چهار لیوان جدود سه لیوان جو به دست می آید که حداکثر دو روز در یخچال قابل نگهداری است. نوشیدن این مایع بهتر از هر نوشیدنی دیگری می تواند در برابر استرس گرمایی و تشنگی و تحلیل رطوبات، فرد را محافظت کند. البته کسانی که معده سرد داشته باشند بهتر است در هر لیوان آن یک قاشق مرباخوری عسل حل کنند و سپس آن را بنوشند. ماء الشعیر طبی نباید غلیظ و ژله ای شود و الا تأثیر آن معکوس خواهد شد. اگر جو کاملاً مرغوب و مناسب باشد رنگ ماءالشعیر به سرخملایم(پوست پیازی) مایل می شود. هنگام مصرفِ عادی، ماء الشعیرِ به دست آمده باید تکان داده شود تا دُردی و بخش رقیق آن با هم مخلوط شوند تا فرد از غذائیت ماء الشعیر نیز منتفع شود.مصرف این فرآورده خانگی به فرد (به خصوص فردی که مزاج گرم و خشک دارد) کمک می کند تا از خشکی پوست، زردی رنگ پوست بدن، گودافتادگی چشم ها، یبوست، غلظت خون، تحریک پذیری عصبی، آزردگی های کلیوی احتمالی دور بماند.

نویسنده : maryam
تاریخ : شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳
قضاء حاجت 

 

پيامبر اكرم (ص): 

" از پاسخ دادن به كسي كه در حال قضاء حاجت است و از سخن گفتن با او تا از آن حال فارغ نشده بپرهيز!" 

 

امام صادق(ع): 

"در حال قضاءحاجت سخن نگوئيد چون كسي كه در آن حال حرف بزند هيچ نيازي از او بر آورده نمي شود" 

 

علي بن اسباط از امام صادق (ع) نقل مي كند كه حضرت هر وقت براي قضاء حاجت مي رفت سر خود را مي پوشانيد و آهسته مي گفت: بسم الله و بالله 

 

از كتاب سنن انبي: 

 

"شيخ مفيد در كتاب مقنعة:.....پوشاندن سر ، اگر سر برهنه باشد، در موقع قضاء حاجت از سنت پيامبر اكرم(ص) است 

 

رسول خدا در وصيت خود به اباذر چنين فرموده كه: 

اي اباذر از خدا شرم دارم ، قسم به خدايي كه جانم در دست اوست چون به بيت الخلاء مي روم لباس خود را بر سر مي اندازم زيرا از دو ملكي كه با من هستند حيا مي كنم!" 

 

بزرگي مي فرمايد : بخارهاي متصاعد شده از ادرار انسان از طريق منافذ پوست سر جذب بدن شده و مضراتي دارد براي همين سر خود را حين قضاء حاجت بپوشانيد 

برچسب‌ها: مزاج شناسی
نویسنده : maryam
تاریخ : شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳
در قرآن ازوعده هاي غذايي اهل بهشت به وعده صبح و شام بسنده كرده و نامي از وعده ميان روز و ناهار نبرده ...انگار منظور آيه اينه كه اگه مي خواي مثل بهشتيان زندگي سالم و بدون بيماري داشته باشي مثل اونها روزي 2 وعده غذا بخور...در كتاب طب الصادق و سيره پيامبران هم اگه نگاه كنيد ميبينيد كه فقط 2 وعده غذا در روز مصرف ميكردند و چيزي به اسم ناهار نداشتن 

در متون طب سنتي خصوصا قانون بو علي هم آمده كه وعده غذايي نيم روز مضر هست و باعث توليد خلط سودا در بدن ميشه 

سودا يكي از اخلاط چهار گانه س كه افزايش اون باعث افت خلق و روحيه، وسواس، فكر و خيال بدبيني به ديگران و خيلي بيماريهاي ديگه ميشه كه در تاپيك مزاج شناسي بهش ميرسيم.... 

خصوصا خصوصا اگه بعد از ناهار بخوابيد كه افتضاح به بار مياد و اين خواب خوابه هلاكت است(به گفته اطباي طب سنتي)...علت خيلي از سردردهايي كه عصرها تشديد ميشه همين خوردن ناهار و خوابيدن بعد از ناهار هستش...متاسفانه بعضيها بدجوري به خواب بعد از ناهار معتادن... 

 

كساني كه روزانه 2 وعده غذا مي خورند (يه صبحانه كامل يه شام كامل و نيمروز مقداري ميوه!) كاملا احساس سرزندگي و شادابي ميكنند و ابراز ميكنن كه در طول روز كمتر خسته ميشن ..من خودم بارها امتحان كردم روزهايي كه ناهار نمي خورم انگار روي ابرها راه ميرم و تا شب بدون خستگي به كارهام ميرسم ... 

البته نبايد جَو گير بشيد و يهويي ناهار رو ترك كنيد خصوصا ادمهاي پر خور.. 

يواش يواش هفته اي يكي دو بار ...بعد ميفتيد روي غلتك..كه البته براي برخي افراد اين كار بسيار سخته..چون معده سردي دارن و درنتيجه تحمل گرسنگي رو ندارن يا اينكه صبحانه كاملي نمي خورن و در نتيجه زود گرسنه ميشن...حتي الامكان مقدار غذاي وعده ناهار رو كاهش بديد 

 

بين شام تا زمان خواب هم حتما حداقل 3 ساعت فاصله باشه..چون با معده پر خوابيدن هم باعث افزايش سودا و در نتيجه كابوس ديدن در خواب و افت قدرت بينايي ميشه.. 

 

پس يه علت سردردهاي بعد از خواب عصر و كابوس ديدنها همين ناهار خوردن و پرخوري وعده نيمروز وشب بامعده پر خوابيدن هست...كه همش برميگرده به افزايش سودا در بدن.. 

 

چند نكته در مورد شام! 

 

پبامبر اكرم (ص): 

"خوردن شام را ترك نكنيد اگرچه كم باشد... من از پيري زودرس امتم به خاطر ترك خوردن شام نگرانم چون كه شام خوردن نيروي پير و جوان است" 

 

امام باقر (ع): 

" اولين چيزي كه موجب فساد بدن مي گردد ترك شام خوردن است . " 

 

امام رضا(ع): 

"در بدن آدمي رگي است به نام " عشا" . وقتي انسان شام نمي خورد اين رگ تا صبح وي را نفرين مي كند و مي گويد : خدا تورا گرسنه و تشنه نگه دارد همانگونه كه مرا گرسنه و تشنه نگه داشتي.... پس هيچكس شام را ترك نكند گرچه يك لقمه غذا يا آبي باشد." 

 

............صبر كن! خوردن شام هم كلي قانون داره!. ............... 

 

حضرت علي(ع): 

" غذا خوردن پيامبران در شب پس از نماز عشاء بوده پس شما هم شام خود را ترك نكنيد زيرا ترك آن باعث خرابي بدن است" 

 

............خصوصآ براي افراد مسن خوابيدن با معده خالي خيلي ضرر داره 

البته منظور اين نيست كه با معده پر و سنگين بخوابين!........... 

 

الان هم به عقيده پزشكان بهترين زمان خوردن شام ...سر شب – كه ميشه همون وقت بعد از نماز عشاء – است. 

حتمآ بايد بين خوردن شام و خوابيدن حداقل سه ساعت فاصله باشد. 

حتمآ حتمآ اين فاصله زماني رو رعايت كنين! 

توصيه اكيد شده كه حتمآ پس از مصرف شام چند قدم راه برويد. 

 

انسان در 24 ساعت به دو وعده غذايي كامل ( صبحانه و ناهار) و يك وعده غذاي سبك (شام) نياز دارد. 

 

غذاي شب به خصوص در فصل تابستان بايد ساده و سبك باشد.......در حد غذاي حاضري و ميوه! . 

 

امام رضا(ع): 

" اگر مي خواهي هميشه با نشاط و سر دماغ باشي تا مي تواني از شام شب بكاه و سبك به رختخواب برو! " 

 

امام رضا(ع): 

" عادت كنيد كه شب بعد از غذا 2 ساعت بيداري داشته باشيد" 

........ اين حديث رو توي كتاب " طب الرضا " پيدا كردم نميدونم منظور از 2 ساعت زمان قديم چيه؟ ...... 

 

حالا مضرات خوابيدن با معده پر در شب: 

 

شيخ الرئيس ابوعلي سينا اعتقاد داشت كه خوابيدن با معده پر در شب باعث ضعف بصر( بينايي )ا ست. 

 

علامه حسن زاده آملي چنين نقل كرده كه: دانستن اين عقيده بوعلي باعث شد تا در شب حتي الامكان امساك كنم 

از قضا شبي -كه پاسي هم از شب گذشته بود – مقداري غذا خوردم اما از بيم ضعف بينايي تا 12 شب خود را وادار كردم كه نخوابم و براي هضم غذا صبر كردم و قدم زدم........ 

بعد روياي شيريني به من دست داد كه به حظور حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) مشرف شدم .......امام (ع) به من فرمودند كه " ما ضامن چشم توايم" .... برايم يقين حاصل شد كه چون ضامن معتبري دارم تا آخر عمر بينا خواهم بود. 

( هزار و يك نكته- نكته 766-علامه حسن زاده آملي) 

 

ضرر ديگه خوابيدن با معده پر در شب از قول بو علي سينا در كتاب قانون: 

"خوابيدن با شكم خالي هم بد است و نيرو را از بين مي برددر خوابيدن با شكم پر نيز طبيعت انسان از كاري كه در موقع خواب انجام مي دهد باز مي ماند هضم خوب انجام نمي شود . بهترين خواب آنست كه پس از سرازير شدن خوراك و آرامش گرفتن قسمت هاي بالاي شكم باشد اگر پيش از پيدايش چنين آرامشي در شكم بخوابي زيانها در پي دارد شخص مرتب پهلو به پهلو مي شود به پشت و شكم مي خوابد رنج مي كشد و ناگهان با وحشت از خواب مي پرد. ......." 

پس اين شد توجيه همون حالتي كه گاهي توي خواب به آدم دست ميده و فرد ناگهان با يه احساس پرش در بدن - مثل اينكه توي خواب يهو بخواهي به توپ شوت بزني - و با وحشت ناگهاني از خواب بيدار ميشه........... 

 

 

 

برچسب‌ها: تغذیه
نویسنده : maryam
تاریخ : جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳
درمانگران طب رایج و طب سنتی در جهان دلایل مختلفی برای تیرگی دور چشم و حلقه‌های سیاه اطراف چشم سراغ دارند. برخی از آن‌ها خستگی، کار زیاد، تنظیم نبودن ساعت خواب و تغذیه نامناسب را دلیل بروز این مسئله می‌دانند و گروهی خون‌رسانی نامناسب به ناحیه چشم، استرس و ناراحتی‌های کلیوی را عامل بروز این تیرگی‌ها معرفی می‌کنند و متناسب با علت به‌وجود آمدن این تیرگی، نسخه‌هایی را جهت درمان ارائه می‌کنند.

 

با وجود این نسخه‌ها و شیوه‌های درمانی عمومی و بدون خطری وجود دارد که بسیاری از درمانگران طب‌های سنتی و طبیعی از آن برای تسکین و تعدیل سیاهی و کبودی دور چشم استفاده می‌کنند. در این‌جابرخی از این نسخه‌های طبیعی را با هم مرور می‌کنیم.

حلقه‌های سیاهی که گاهی اطراف چشم مشاهده می‌‌کنیم، در واقع مویرگ‌های خونی هستند که هاله‌ای سیاه به وجود می‌‌آورند. علل زیادی از جمله آلرژی، ناراحتی‌های کلیوی، استعمال دخانیات، کم‌خونی و… در بروز سیاهی دور چشم موثر هستن

برچسب‌ها: پوست
 
 
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم:مومنون 51

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروالله ان كنتم اياه تعبدون:بقره 172

و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم به مومنون :مائده 88

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين:بقره 168
برداشت از مطالب فقط باذکر منبع مجاز است
tebbehirani@gmail.com
www.tebbeirani.com